ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္းလူႀကီဳက္အမ်ားဆံုးအရာမ်ား 

1 ၀ိတ္ေလ ွ်ာ ့မလား...

၀ိတ္ေလ ွ်ာ ့မလား...

ဇြန္လ 30, 2015တြင္ Polarisမွတင္ျပေသာဘေလာ႔ပို႔(စ္)ျဖစ္ပါသည္

2 မေကြ်းခ်င္ရင္မျပပါနဲ႕ =-facebookကပါ- ေကာင္းလြန္းလို႔မ်ွေဝပါသည္။

မေကြ်းခ်င္ရင္မျပပါနဲ႕ =-facebookကပါ- ေကာင္းလြန္းလို႔မ်ွေဝပါသည္။

ဇူလိုင္လ 1, 2015 တြင္ +!!!ခ်စ္လူ မုိက္ ဂီတသံစဥ္+ မွ ထည္႔သြင္းတင္ျပခဲ႔သည္

3 ေျခနင္းဘက္

ေျခနင္းဘက္

ဇြန္လ 29, 2015တြင္ လူလြန္လိႈင္းမွတင္ျပေသာဘေလာ႔ပို႔(စ္)ျဖစ္ပါသည္

4 ဆုေတာင္းၾကတယ္‬

ဆုေတာင္းၾကတယ္‬

ဇူလိုင္လ 2, 2015တြင္ လူသစ္မွတင္ျပေသာဘေလာ႔ပို႔(စ္)ျဖစ္ပါသည္

5 ကဗ်ာေမွာ္

ကဗ်ာေမွာ္

ဇြန္လ 27, 2015တြင္ ဇြဲထက္ယံမွတင္ျပေသာဘေလာ႔ပို႔(စ္)ျဖစ္ပါသည္

ဖိုရမ္တြင္းစာေပ

ေရမႀကိဳက္တဲ့...သစ္ပင္

လြန္ခဲ႔ေသာ 3 နွာရီ.မွာ ကဗ်ာ က႑တြင္ လူလြန္လိႈင္း မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔သည္ 0 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

ဖိနပ္ေပ်ာက္ေနတဲ့...ဆင္

ျပည္တြင္းသတင္း က႑တြင္ လူလြန္လိႈင္း မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 3 နွာရီ က လူလြန္လိႈင္း ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 2 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

ႏႈိဥ္းယွဥ္ၾကပါဗ်ာ970

လြန္ခဲ႔ေသာ 6 နွာရီ.မွာ မွ်ေ၀ပို႔မ်ား က႑တြင္ ေအာင္ျမင့္ျမတ္(မင္းသိၾကား) မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔သည္ 0 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

လြန္ခဲ႔ေသာ 6 နွာရီ.မွာ General IT knowledge Questions (အေထြေထြနည္းပညာေမးခြန္းမ်ား) က႑တြင္ ေအာင္ျမင့္ျမတ္(မင္းသိၾကား) မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔သည္ 0 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

ကေလးတစ္ေယာက္ပါ။

ကဗ်ာ က႑တြင္ ++လေရာင္မုန္း+++ မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 9 နွာရီ က +!!!ဆူးခက္နွင္းဆီ!!!+ ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 4 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

#### အခ်စ္ရူး ####

ကဗ်ာ က႑တြင္ ++လေရာင္မုန္း+++ မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 10 နွာရီ က ❀✿**အႀကင္နာလရိပ္**✿ ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 7 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

)အလွပဆံုးဒဏ္ရာ.....

လြန္ခဲ႔ေသာ 12 နွာရီ.မွာ ကဗ်ာ က႑တြင္ ကြာန္ကအ္ ဗုိတ္ မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔သည္ 0 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

Anti DDoS Guardian 3.3

လြန္ခဲ႔ေသာ 13 နွာရီ.မွာ နည္းပညာဆိုင္ရာ က႑တြင္ ေနမင္းေမာင္ မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔သည္ 0 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

Duplicate Photo Cleaner 2.8.0.353

လြန္ခဲ႔ေသာ 13 နွာရီ.မွာ နည္းပညာဆိုင္ရာ က႑တြင္ ေနမင္းေမာင္ မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔သည္ 0 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

Spyware Terminator Premium 2015 3.0.0.101

လြန္ခဲ႔ေသာ 13 နွာရီ.မွာ နည္းပညာဆိုင္ရာ က႑တြင္ ေနမင္းေမာင္ မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔သည္ 0 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္

ေကာင္းကင္ သည္ ေကာင္းကင္\ ၏စာမ်က္ႏွာကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာတနာရီ
ေကာင္းကင္ သည္ Myint Myint Kyu အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"Hi"
လြန္ခဲ႔ေသာတနာရီ
လူလြန္လိႈင္း မွထည္႔သြင္းတင္ျပခဲ႔သည္

ေရမႀကိဳက္တဲ့...သစ္ပင္

ထီးေပ်ာက္တဲ့မနက္ေတြမွာ အရိပ္ေရာက္ဖို႔..ေျပးတစ္ပိုင္း…အျပည္႔အစံုၾကည္႔ရန္
လြန္ခဲ႔ေသာ 2 နွာရီ
soe thu မွေရးသားခဲ႔ေသာစာသားတခ်ိဳ႕
"ေတာင္တန္ေတြကို လြမ္းေနလို မိုးသဲထဲမွာခ်မ္းလိုငို ဘယ္သူမွမသိလိုက္ဘူး ငါ ငါ ငါတေယာက္ကလြဲလိုေပါ့"
လြန္ခဲ႔ေသာ 2 နွာရီ
လူလြန္လိႈင္း သည္ သူ၏အိမ္အား ျ ပင္ဆင္ခဲ႔ပါတယ္
လြန္ခဲ႔ေသာ 3 နွာရီ
လူလြန္လိႈင္း သည္ လူလြန္လိႈင္း ၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ ဖိနပ္ေပ်ာက္ေနတဲ့...ဆင္တြင္ ျပန္လည္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္
"ေက်းဇူးတင္ပါတယ္...ဗ်ာ...အားေပးတဲ့သူေတြအျပင္..ကၽြန္ေတာ္ကိုသိေသးတဲ့သူေတြရွိပါေသးသားဆိုတာသိလိုက္ရလို႔&n…"
လြန္ခဲ႔ေသာ 3 နွာရီ
လင္း၀င္းေထြး သည္ သူ၏အိမ္အား ျ ပင္ဆင္ခဲ႔ပါတယ္
လြန္ခဲ႔ေသာ 3 နွာရီ
လင္း၀င္းေထြး သည္တာတီး၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ Firework GO launcher EX Theme v2.5 Apk Unlocked (All Android) အလန္းဇယာေလးပါ။ကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာ 3 နွာရီ
စာသားညီ သည္ စာသားညီ\ ၏စာမ်က္ႏွာကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာ 3 နွာရီ
သက္ထား သည္ ကိုဦး အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"နင္ ေနေကာင္းေအာင္ေန ... အားလံုးအဆင္ေၿပပါေစ...။။။။"
လြန္ခဲ႔ေသာ 4 နွာရီ
❀❆◦¸¸. ◦✿*ထက္*ကိုကို✿◦.¸¸.◦❆❀ သည္ သူ၏အိမ္အား ျ ပင္ဆင္ခဲ႔ပါတယ္
လြန္ခဲ႔ေသာ 4 နွာရီ
လမင္းေမာင္ သည္ မခ်စ္တတ္ မမုန္းတတ္ေသာနွလံုးသား အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"မဂၤလာပါသူငယ္ခ်င္းေရ "
လြန္ခဲ႔ေသာ 5 နွာရီ

သီခ်င္းပေဒသာ

Loading…

ဓါတ္ပံုမ်ား

Loading…

ဘေလာ့ ပို႔(စ္)

+++အခ်စ္ဆိုတဲ႕အရာ+++

ဇူလိုင္လ 6, 2015 တြင္ 2:56pm အခ်ိန္ ❀✿**အႀကင္နာလရိပ္**✿ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 1 မွတ္ခ်က္

  အခ်စ္ဆိုတဲ႕ အရာ******

  ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရတဲ႕ အခ်ိန္မွာ 

  တန္ဖိုးမထားတတ္ခဲ႕မိလို႕ 

  အခ်စ္စစ္အမွန္ က ကိုယ့္အနားကေန 

  ျပန္ပီး ထြက္ခြါးသြားသလို********

  အခ်စ္ကို တန္ဖိုးထားႏိုင္တဲ႕ သူေတြက်ေတာ့ 

  ခ်စ္သူရဲ႕ ရက္ရက္စက္စက္နဲ႕ 

  ဥေပကၡာေပးျခင္းေတြကိုပဲ 

  ခံေနရလိမ့္ရွိတယ္**********…

ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕ရန္

တေန႔တာ……

ဇူလိုင္လ 6, 2015 တြင္ 2:16pm အခ်ိန္ Sai Sai မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 1 မွတ္ခ်က္

ကုသိုလ္ ဥစၥာ

က်မၼာမ်ိဳးနွင့္ ပညာတန္ခိုး

တမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အက်ိဳးမထြက္

ထိုေန႔အတြက္ သက္သက္ဝမ္းနည္းဖြယ္…

ဂႏၶာရံုဆရာေတာ္

မေဗဒါ

ဇူလိုင္လ 5, 2015 တြင္ 12:30pm အခ်ိန္ Nyo မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 1 မွတ္ခ်က္

ရြာလယ္ရုိးလွ မေဗဒါ

ေခ်ာင္းကိုပစ္လို႕ ျမစ္ကိုရွာ

ေရသာကိုစုန္ကာဆင္း

မယ့္ရုိးရာပြင့္လင္းပါလ်ွက္

သဇင္လိုလည္းသင္းခ်င္တာ……ျမစ္ဆိပ္မွာေတာ့ မိေဗဒါ

ေလွဦးပဲ႕နား ဝဲလို႕လာ

ေလွရွင္ခြာ ကေလွာ္သုတ္ေတာ့

ပက္လက္တစ္ခါ

ေမွာက္တစ္ခါ……ပက္လက္က မိေဗဒါ

လွိဳင္းၾကားမွာ ေပါ္လို႕လာ

ေရဆိပ္သာသာကမ္းစပ္မွာ

လွိဳင္းအပုတ္နွင့္ကပ္ျပန္လာ

ေရခပ္သူ ဖယ္ေရွာင္ရွားလို႕

ကြဲခဲ႕ျပန္ရွာ မိေဗဒါ……ေနာက္ဆံုးေတာ့… ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕ရန္

ေနလတို့မကြယ္မီ

ဇူလိုင္လ 4, 2015 တြင္ 7:34pm အခ်ိန္ ကျကိဳးသွ်င္ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 3 မွတ္ခ်က္

ေနလတို့မကြယ္မီ

အေမ့ေမတၲာ

လ"ပမာထင္မိ

ကိုယ့္ည ဘယ္လိုေမွာင္လဲ

လအေရာင္ေရွ့ေဆာင္ျပ

ခ်မ္းျမပါဘိ။အေဖ့ေမတၲာ

ေန"ပမာထင္မိ

ခေရာင္းလမ္း ဆူးထင္ေစ

မွား မွန္ ဉာဏ္ကူသိ

ထိန္လင္းပါ၏။ ။ေန" လ"တို့ကြယ္ပလ်ွင္

လူ့ဘဝပင္လယ္ျပင္

ဆူးျကမ္းလို့မုန္တိုင္းဆင္

ငါဘယ္လိုအသက္ရွင္ေလမလဲ။ေတြးရင္းစိုးထိတ္

စိုးထိတ္ရင္းေတြေဝ

ေတြေဝရင္းေမာ

ေျသာ္ေျပာမရတ့ဲေသာကေဇာေတြေနမကြယ္… ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕ရန္