ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္းလူႀကီဳက္အမ်ားဆံုးအရာမ်ား 

1 အဆိပ္​႐ွိတယ္​

အဆိပ္​႐ွိတယ္​

ၾသဂုတ္လ 23, 2015တြင္ ဇြဲထက္ယံမွတင္ျပေသာဘေလာ႔ပို႔(စ္)ျဖစ္ပါသည္

2 ******ေမွာ္မင္းသမီး**********

******ေမွာ္မင္းသမီး**********

ၾသဂုတ္လ 27, 2015တြင္ ဆရီနာေရာင္အိုင္မွတင္ျပေသာဘေလာ႔ပို႔(စ္)ျဖစ္ပါသည္

3 ခ်စ္တဲ့သူေလးျပန္လာပါ

ခ်စ္တဲ့သူေလးျပန္လာပါ

ၾသဂုတ္လ 28, 2015တြင္ +++တတိုင္းေမႊး+++မွတင္ျပေသာဘေလာ႔ပို႔(စ္)ျဖစ္ပါသည္

4 ✿ ✿✿ ခ်စ္ သူ သို႔ (၅)  ✿ ✿ ✿

✿ ✿✿ ခ်စ္ သူ သို႔ (၅) ✿ ✿ ✿

ၾသဂုတ္လ 26, 2015 တြင္ ❤❤❤ေမစံပယ္❤❤❤ မွ ထည္႔သြင္းတင္ျပခဲ႔သည္

5 အားနာဖို႕မလိုပါ

အားနာဖို႕မလိုပါ

ၾသဂုတ္လ 25, 2015တြင္ +++တတိုင္းေမႊး+++မွတင္ျပေသာဘေလာ႔ပို႔(စ္)ျဖစ္ပါသည္

ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္

မင္းခ်စ္{ေဖာ္မဲ႕နွလုံးသား} သည္ ထက္ထက္ေသာ္တာ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"လာလယ္သြားတယ္ေနာ္"
လြန္ခဲ႔ေသာ 53 မိနစ္
မင္းခ်စ္{ေဖာ္မဲ႕နွလုံးသား} သည္ ထက္ထက္ေသာ္တာ\ ၏စာမ်က္ႏွာကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာ 54 မိနစ္
ခ်င္းေကာင္မေလး သည္ ေဟမာန္စုိးစံ ၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ ***ခ်စ္လြန္းလို႕ ပါေမာင္***တြင္ ျပန္လည္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္
"အားေပးသြားပါတယ္ "
လြန္ခဲ႔ေသာတနာရီ
ခ်င္းေကာင္မေလး သည္ ❤❤❤ေမစံပယ္❤❤❤ ဘေလာ႔ပို႔(စ္) ✿ ✿✿ ခ်စ္ သူ သို႔ (၅) ✿ ✿ ✿ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာတနာရီ
ခ်င္းေကာင္မေလး သည္ ❤❤❤ေမစံပယ္❤❤❤ ၏ဘေလာ႔ပို႔(စ္) ✿ ✿✿ ခ်စ္ သူ သို႔ (၅) ✿ ✿ ✿တြင္မွတ္ခ်က္ ေရးသားခဲ႔ပါသည္
"ျပင္း ရွ ရွ ၀ိုင္ တ ခြက္ လိုအ ခ်စ္ က ယစ္ မူး ေစ ခဲ့ ျပီ လား "
လြန္ခဲ႔ေသာတနာရီ
ခ်င္းေကာင္မေလး သည္+++တတိုင္းေမႊး+++၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ အားနာဖို႕မလိုပါကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာတနာရီ
ခ်င္းေကာင္မေလး သည္ +++တတိုင္းေမႊး+++ ၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ အားနာဖို႕မလိုပါတြင္ ျပန္လည္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္
"ခ်စ္သူေရ.. စိတ္တူကိုယ္တူ၊အသြင္တူမလား မတူအားလွ်င္.... သင္သြားလိုရာသို႕သြားနိဳင္ျပီ။…"
လြန္ခဲ႔ေသာတနာရီ
ခ်င္းေကာင္မေလး သည္+++တတိုင္းေမႊး+++၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ မိုးေမွာင္လို႕ကံဆိုးကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာတနာရီ
ခ်င္းေကာင္မေလး သည္+++တတိုင္းေမႊး+++၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ ခ်စ္တဲ့သူေလးျပန္လာပါကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာတနာရီ
ခ်င္းေကာင္မေလး သည္ေဟမာန္စုိးစံ၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ ***ခ်စ္လြန္းလို႕ ပါေမာင္***ကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာတနာရီ
ခ်င္းေကာင္မေလး သည္သူရိန္ျမင့္ျမတ္၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ ဂုဏ္ျပဳ ဆုေတာင္းလႊာကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာတနာရီ
ခ်င္းေကာင္မေလး သည္ဆရီနာေရာင္အိုင္၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ ******ေမွာ္မင္းသမီး**********ကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာတနာရီ

ဖိုရမ္တြင္းစာေပ

***ခ်စ္လြန္းလို႕ ပါေမာင္***

ဟာသ က႑တြင္ ေဟမာန္စုိးစံ မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာတနာရီ က ခ်င္းေကာင္မေလး ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 17 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

အားနာဖို႕မလိုပါ

ကဗ်ာ က႑တြင္ +++တတိုင္းေမႊး+++ မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာတနာရီ က ခ်င္းေကာင္မေလး ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 3 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

တိတ္တိတ္ေလး...

ကဗ်ာ က႑တြင္ +++တတိုင္းေမႊး+++ မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 2 နွာရီ က ျမဳဴဴ နွင္းစက္ ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 1 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

♥ခ်စ္သူေရ...

လြန္ခဲ႔ေသာ 14 နွာရီ.မွာ ကဗ်ာ က႑တြင္ ကုိခ်မ္း မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔သည္ 0 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

******က်ိန္စာသင့္ဝိညာဥ္*****

ကဗ်ာ က႑တြင္ ဆရီနာေရာင္အိုင္ မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 15 နွာရီ က ျမဳဴဴ နွင္းစက္ ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 1 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

pattern lock ေျဖမယ္ SAMSUNG Android ...........

လြန္ခဲ႔ေသာ 16 နွာရီ.မွာ နည္းပညာဆိုင္ရာ က႑တြင္ + Z + မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔သည္ 0 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

******ေမွာ္မင္းသမီး**********

ကဗ်ာ က႑တြင္ ဆရီနာေရာင္အိုင္ မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 21 နွာရီ က MC Thu Ya ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 3 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

ဂုဏ္ျပဳ ဆုေတာင္းလႊာ

ကဗ်ာ က႑တြင္ သူရိန္ျမင့္ျမတ္ မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 22 နွာရီ က သက္ထားၿငိမ္း ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 1 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

Reg Organizer v7.20 + Crack Full-petharlay

မေန႔.မွာ နည္းပညာဆိုင္ရာ က႑တြင္ ကိုစိုးႏိုင္(ပဲဒက္) မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔သည္ 0 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

သီခ်င္းပေဒသာ

Loading…

ဓါတ္ပံုမ်ား

Loading…

ဘေလာ့ ပို႔(စ္)

ခ်စ္အယူခံ

ၾသဂုတ္လ 30, 2015 တြင္ 3:58pm အခ်ိန္ +!!!ရုပ္ဆုိး★တဲ့★ခ်ာတိတ္!!!+ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 0 မွတ္ခ်က္

သက္ဆုံးတုိင္း ခ်စ္ခုိင္ခုိင္ျမဲလုိ႔

ေရႊလက္ကုိ ပုိင္ပိုင္ဆြဲ

ရွင္မကြဲ ေသအတူ

မျငဴစူ စိတ္ထား

ၾကားစကား နားမေယာင္

မမွားေအာင္ သည္ေမာင္ထိန္းပါ့မရ္

စိမ္းပါနဲ႔လား ........//////

ဇာတိပိ ဒုကၡာ

ၾသဂုတ္လ 27, 2015 တြင္ 6:01am အခ်ိန္ zawtunnaing မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 1 မွတ္ခ်က္

"ဇာတိပိ ဒုကၡာ"စာသစ္​စာက်က္​ ​

ေအာက္​ထက္​ဝန္​းရံ

ပုပ္​နံညီွ​ေလွာင္​း

က်ဥ္​း​ေျမာင္​းမည္​းမိုက္​

မိဝမ္​းတိုက္​ဝယ္​..

​ေက်ာကိုဝမ္​းျပဳ

ဒူးႏွစ္​ခုၾကား

ဦး​ေခါင္​းထားလ်က္​ ​

ေမးၾကားလက္​ဆုပ္​

သစ္​ခြတိုမွာ ​

ေမ်ာက္​အိုကုပ္​သည္​့ႏွယ္​

မလႈပ္​မယွက္​ ​

ေသ​ေသာက္​လက္​ဝယ္​

ဆိတ္​သူငယ္​လို

အလမၸာယ္​မိ ​

ေႁမြငယ္​ခ်ိသို႔

အမိစပ္​ခါး

ပူ​ေအးစားလည္​း

ကိုယ္​သားဆတ္​ဆတ္​

သက္​ျပတ္​တ​ေစ

ဆယ္​လ​ေန၍… ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕ရန္

✿ ✿✿ ခ်စ္ သူ သို႔ (၅) ✿ ✿ ✿

ၾသဂုတ္လ 26, 2015 တြင္ 4:23pm အခ်ိန္ ❤❤❤ေမစံပယ္❤❤❤ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 3 မွတ္ခ်က္

ျပင္း ရွ ရွ ၀ိုင္ တ ခြက္ လို

အ ခ်စ္ က ယစ္ မူး ေစ ခဲ့ ျပီ လား…

ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕ရန္

အျမင့္ဆံုးေရာက္ေအာင္ႀကိဳးစားလိုက္ပါေနာ္ ..................

ၾသဂုတ္လ 26, 2015 တြင္ 4:10pm အခ်ိန္ mar lar kyaw မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 1 မွတ္ခ်က္

ဆင္းရဲသား ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္က

ခ်မ္းသာတဲ့ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္ကို ခ်စ္ေနမိခဲ့တယ္။

အဲဒါနဲ႔တေန႔မွာ သူဟာ ထိုေကာင္မေလးကိုခ်စ္ခြင့္ပန္ခဲ့တယ္။

အဲဒီအခါ ေကာင္မေလးက...

"နင္နားေထာင္စမ္း။

နင့္ရဲ႕ တစ္လစာ ကငါ့ရဲ႕ တစ္ရက္ အသံုးစရိတ္ဘဲရိွတယ္။

အဲဒါ နင္နဲ႔ငါ ဘယ္လိုလက္တြဲလို႔ 

ရမလဲဆိုတာ နင္မစဥ္းစားၾကည့္ဖူးလား။

ငါကေတာ့နင့္ကို ဘယ္ေတာ့မွ ခ်စ္မွာမဟုတ္ဘူး။

ငါ့ကိုေမ့ၿပီး နင္နဲ႔ အဆင့္အတန္းခ်င္း တူတဲ့ ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္နဲ႔သာ လက္ထပ္ လိုက္ပါေတာ့ ဟာ။…

ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕ရန္
 
 
 

အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား