ကၽြန္ေတာ္ facebook တြင္ သီခ်င္းတင္ ရာတြင္ အခက္အခဲၿဖစ္ေနပါသည္ pop_up blocker ဟုစာတန္းေပၚလာၿပီး သိခ်င္းတင္လို့မရၿဖစ္ေနပါစၿဖင့္ ကူညီေပးပါရန္း ေလးစားစြာၿဖင့္ yoboo512@gmail.com

ၾကည္သူဦးေရ: 1332

ျပန္လည္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမယ္

ထိုဖိုရမ္တြင္းစာေပတြင္ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္မ်ား★★★★★(သင္႔ေကာ္မန္႔တခုက ေရးသားသူအတြက္ အားေဆးတခြက္ပါ)

တစ္ခုခုက block လုပ္ေနတာပါ။
ညာဖက္အပၚေထာင္႔ မွာ pop ကို allow လုပ္လိုက္ရင္ရၿပီ။
hi

RSS

အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား