စိတ္မေကာင္းပါဘူး

This group does not exist.

အထူးျပဳအဖြဲ႔မ်ား

အဖြဲ႔အားလံုး (119)

 • Face book အေကာင့္ေလွ်ာက္စင္တာ

  အဖြဲ႔၀င္ 130 ဦး ေနာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္: အဂၤါေန႔

  Face book အေကာင့္မ်ားကိုေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါျပီ

  သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရ ဒါေပမယ့္ တစ္ပတ္ကိုတစ္ခုႏႈန္း

  ျဖစ္သာဖြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး…

 • မိဘကိုခ်စ္တဲ့သူမ်ား

  အဖြဲ႔၀င္ 69 ဦး ေနာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္: တနဂၤေႏြေန႔

  မိဘမ်ားကိုခ်စ္ေသာ

  မိဘေက်းဇူးကိုသိတတ္ေသာ

  သား/သၼီးတိုင္းအတြက္ရည္ရြယ္ပါသည္…

 • soe lay

  အဖြဲ႔၀င္ 4 ဦး ေနာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္: Jul 22

 • လရိပ္

  အဖြဲ႔၀င္ 2 ဦး ေနာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္: May 24

© 2014   Created by Ko Nyein.

Badges  |  ျပႆနာတခုခုတင္ျပရန္  |  Terms of Service