စိတ္မေကာင္းပါဘူး

This group does not exist.

အထူးျပဳအဖြဲ႔မ်ား

အဖြဲ႔အားလံုး (131)

 • ခြန္ထင္မင္းခုိက္

  အဖြဲ႔၀င္၁ဦး ေနာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္: Oct 4

  လာေရာက္ေသာပရိတ္မ်ားကုိ ၾကိဳဆုိပါတယ္

 • ကဗ်ာခ်စ္သူ

  အဖြဲ႔၀င္ 5910 ဦး ေနာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္: လြန္ခဲ႔ေသာ 11 နွာရီ ကဗ်ာခ်စ္သူေတြဒီမွာကဗ်ာေတြစုတင္ရန္

 • ကဗ်ာေရးမယ္..။

  အဖြဲ႔၀င္ 3 ဦး ေနာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္: Oct 14

  ကဗ်ာကိုဘယ္လိုေရးမလဲ။ကဗ်ာေရးနည္းေ၀မွ်မယ္။

  လူတိုင္းကဗ်ာေရးၾကမယ္။

 • Classic Blood Donation Group(CBDG)

  အဖြဲ႔၀င္ 61 ဦး ေနာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္: Sep 20

  ေသြးလွဴခ်င္သူမ်ားဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္

  ပံုမွန္ေသြးလွဴခ်င္သူမ်ား ၊ ေမြးေန႕ေရာက္မွလွဴခ်င္

  ေသာသူမ်ား ဘယ္သူမဆို…

 • သီခ်င္းေတာင္းမယ္

  အဖြဲ႔၀င္ 666 ဦး ေနာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္: လြန္ခဲ႔ေသာ 17 နွာရီ ဒီ႑ေလးကေန ျပီး ..
  သူငယ္ခ်င္းတုိ့ ေတာင္းဆုိတဲ့ သီခ်င္းေလးေတြကုိ ရွာေဖြေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

 • ပညာ ေရး

  အဖြဲ႔၀င္၁ဦး ေနာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္: Sep 17 ဘဝ

 • ေဗဒင္ခ်စ္သူမ်ား

  အဖြဲ႔၀င္ 259 ဦး ေနာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္: Oct 2

  ေဗးင္၀ါသနာပါေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ

  သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကူညီရန္

 • facebook ခ်စ္ေသာသူမ်ား

  အဖြဲ႔၀င္ 136 ဦး ေနာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္: Oct 6

  FACEBOOK  အသုံးျပဳေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအျခင္းျခင္းဆက္သြယ္ လြယ္ကူေစရန္ အတြက္ရည္ရြယ္ျခင္း

 • Private Admins Group

  အဖြဲ႔၀င္ 10 ဦး ေနာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္: Mar 11

  ဆိုဒ္တာ၀န္ရွိသူမ်ား စုစည္းေျပာဆိုရန္

  အႀကံျပဳရန္

 • ႏွလံုးသားရွာေဖြသူ

  အဖြဲ႔၀င္ 20 ဦး ေနာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္: Sep 28

  အခ်စ္အေၾကာင္းသာမကတျခးသတင္းေတြအတင္းေတြတင္ရန္ျဖစ္ပါတယ္...။Black   Rose

© 2014   Created by Ko Nyein.

Badges  |  ျပႆနာတခုခုတင္ျပရန္  |  Terms of Service