ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္းလူႀကီဳက္အမ်ားဆံုးအရာမ်ား 

1 သူနဲ့ကၽြန္ေတာ္   လမ္းခြဲခဲ႔တာ ဘာလိုလိုနဲ႔တစ္နွစ္ျပည့္ေတာ့မယ္

သူနဲ့ကၽြန္ေတာ္ လမ္းခြဲခဲ႔တာ ဘာလိုလိုနဲ႔တစ္နွစ္ျပည့္ေတာ့မယ္

ဇြန္လ 28, 2015 တြင္ +!!♥ခ်စ္လူမုိက္(ခ)Nevermore မွ ထည္႔သြင္းတင္ျပခဲ႔သည္

2 *** ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ ခ်က္ရႊန္းကို သင့္ Android ဖုန္းထဲတြင္ Chat လို႕ရပါၿပီ ***

*** ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ ခ်က္ရႊန္းကို သင့္ Android ဖုန္းထဲတြင္ Chat လို႕ရပါၿပီ ***

ဇြန္လ 28, 2015 တြင္ အထီးက်န္ မွ ထည္႔သြင္းတင္ျပခဲ႔သည္

3 ကဗ်ာေမွာ္

ကဗ်ာေမွာ္

ဇြန္လ 27, 2015တြင္ ဇြဲထက္ယံမွတင္ျပေသာဘေလာ႔ပို႔(စ္)ျဖစ္ပါသည္

4 *****ေလလႈိင္းေပၚက ခ်စ္သူေရ***

*****ေလလႈိင္းေပၚက ခ်စ္သူေရ***

ဇြန္လ 24, 2015 တြင္ ❀❀.✿.ထား၀င့္ခ်ယ္❀.✿◦ မွ ထည္႔သြင္းတင္ျပခဲ႔သည္

5 ၀ိတ္ေလ ွ်ာ ့မလား...

၀ိတ္ေလ ွ်ာ ့မလား...

ဇြန္လ 30, 2015တြင္ Polarisမွတင္ျပေသာဘေလာ႔ပို႔(စ္)ျဖစ္ပါသည္

ဖိုရမ္တြင္းစာေပ

မေမ့ပါဘူး…ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္

ကဗ်ာ က႑တြင္ ဦးဦးဇင္း ( ရင္တြင္းၿဖစ္ ) မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 27 မိနစ္ က +!!! မီးမီးကနွင္းဆီပါေမာင္+!!! ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 4 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

#### အခ်စ္ရူး ####

ကဗ်ာ က႑တြင္ ++လေရာင္မုန္း+++ မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာတနာရီ က ❆◦.¸¸. ◦✿**အႀကင္နာေႏြ**✿◦.¸¸. ◦❆ ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 5 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

နင္ေအာင္နုိင္ပါေစ

လြန္ခဲ႔ေသာ 4 နွာရီ.မွာ ကဗ်ာ က႑တြင္ +!!♥ခ်စ္လူမုိက္(ခ)Nevermore မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔သည္ 0 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

ဗဟုသုတေလးပါ

လြန္ခဲ႔ေသာ 5 နွာရီ.မွာ မွ်ေ၀ပို႔မ်ား က႑တြင္ ေအာင္ျမင့္ျမတ္(မင္းသိၾကား) မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔သည္ 0 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

***လွည္႔စားသူ***

လြန္ခဲ႔ေသာ 6 နွာရီ.မွာ ကဗ်ာ က႑တြင္ +!!မာနမင္းသမီး!!!+ မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔သည္ 0 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

စေတာ္ဘယ္ရီသီး ေဖ်ာ္ရည္၏ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

လြန္ခဲ႔ေသာ 7 နွာရီ.မွာ မွ်ေ၀ပို႔မ်ား က႑တြင္ +!!! မီးမီးကနွင္းဆီပါေမာင္+!!! မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔သည္ 0 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

ကဗ်ာေမွာ္

ကဗ်ာ က႑တြင္ ဇြဲထက္ယံ မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 9 နွာရီ က ဇြဲထက္ယံ ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 13 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

ခ်စ္​သူ

ကဗ်ာ က႑တြင္ ဇြဲထက္ယံ မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 9 နွာရီ က ဇြဲထက္ယံ ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 6 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

♥♥♥ငါ့ ရင္ထဲက နင္♥♥♥

ကဗ်ာ က႑တြင္ ကြာန္ကအ္ ဗုိတ္ မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 10 နွာရီ က ေနေရာင္လင္း ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 4 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္

Profile IconChit Kaung, Sai Sai, jsh , 6 ေျမာက္မ်ားစြာတို႔ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္အဖြဲ႔၀င္ခဲ႔ပါၿပီ
လြန္ခဲ႔ေသာတမိနစ္
+!!! မီးမီးကနွင္းဆီပါေမာင္+!!! သည္ ဦးဦးဇင္း ( ရင္တြင္းၿဖစ္ ) ၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ မေမ့ပါဘူး…ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္
"အရမ္းေတာ္တယ္ ၾကိဳက္ ၾကိဳက္"
လြန္ခဲ႔ေသာ 27 မိနစ္
+!!! မီးမီးကနွင္းဆီပါေမာင္+!!! သည္ဦးဦးဇင္း ( ရင္တြင္းၿဖစ္ )၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ မေမ့ပါဘူး…ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာ 28 မိနစ္
❆◦.¸¸. ◦✿**အႀကင္နာေႏြ**✿◦.¸¸. ◦❆ သည္ Nyo ဘေလာ႔ပို႔(စ္) စႏၵကူးခရီးသည္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာ 30 မိနစ္
❆◦.¸¸. ◦✿**အႀကင္နာေႏြ**✿◦.¸¸. ◦❆ သည္ ❀❀.✿.ထား၀င့္ခ်ယ္❀.✿◦ ၏ဘေလာ႔ပို႔(စ္) *****ေလလႈိင္းေပၚက ခ်စ္သူေရ***တြင္မွတ္ခ်က္ ေရးသားခဲ႔ပါသည္
"အားေပးခဲ႕ပါတယ္။"
လြန္ခဲ႔ေသာ 46 မိနစ္
❆◦.¸¸. ◦✿**အႀကင္နာေႏြ**✿◦.¸¸. ◦❆ သည္ ❀❀.✿.ထား၀င့္ခ်ယ္❀.✿◦ ဘေလာ႔ပို႔(စ္) *****ေလလႈိင္းေပၚက ခ်စ္သူေရ***ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာ 47 မိနစ္
❆◦.¸¸. ◦✿**အႀကင္နာေႏြ**✿◦.¸¸. ◦❆ သည္ သူ၏အိမ္အား ျ ပင္ဆင္ခဲ႔ပါတယ္
လြန္ခဲ႔ေသာ 51 မိနစ္
❆◦.¸¸. ◦✿**အႀကင္နာေႏြ**✿◦.¸¸. ◦❆ သည္ ++လေရာင္မုန္း+++ ၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ #### အခ်စ္ရူး ####တြင္ ျပန္လည္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္
"ဟုတ္ ေျပာေပးထားပါမယ္ းးးးးးးး "
လြန္ခဲ႔ေသာတနာရီ
❆◦.¸¸. ◦✿**အႀကင္နာေႏြ**✿◦.¸¸. ◦❆ သည္++လေရာင္မုန္း+++၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ #### အခ်စ္ရူး ####ကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာတနာရီ
¸¸♪·¯·အမုန္းဆံုးသူ...မင္း¸¸♬· မွထည္႔သြင္းခဲ႔ေသာသီခ်င္းျဖစ္သည္
လြန္ခဲ႔ေသာတနာရီ
+!!! မီးမီးကနွင္းဆီပါေမာင္+!!! သည္ ✿ Rose ✿✿ ဘေလာ႔ပို႔(စ္) င့ါဘ၀ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာ 2 နွာရီ
+!!! မီးမီးကနွင္းဆီပါေမာင္+!!! သည္+!!♥ခ်စ္လူမုိက္(ခ)Nevermore၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ နင္ေအာင္နုိင္ပါေစကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာ 2 နွာရီ

သီခ်င္းပေဒသာ

Loading…

ဓါတ္ပံုမ်ား

Loading…

ဘေလာ့ ပို႔(စ္)

စႏၵကူးခရီးသည္

ဇူလိုင္လ 3, 2015 တြင္ 8:37pm အခ်ိန္ Nyo မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 4 မွတ္ခ်က္

စႏၵကူးဂႏၵမာ
ႀကိဳင္သင္းပါတဲ႕ေဟမဝါ
နႏၵမူလွိဳင္ဂူထိပ္က
ေအးရိပ္စရာ
ပန္းမွန္မာလာ ျပိဳင္ျပိဳင္ငယ္
ႀကိဳင္လွိဳင္ရြယ္ သင္းပါေပ့တယ္
ေတာအရိပ္ကသာ……

ေရတံခြန္သြယ္ စိမ့္စမ္းျမ
စခန္းစက မိန္ျပာျပာ
ေတာဂနုိင္ ျမိဳင္ေျခပိတ္မွာ
စိတ္သႏၱန္ လွိဳက္ဖိုေဆြးရတယ္
လမ္းစျဖွာလို႕……

ေတာင္ေသလာ ေရဇလာ
ကမ္းယံကပိတ္ဆီး
ေတာႀကီးနက္ ေဟမဝါခရီးမို႕
တစ္ကိုယ္ရယ္ ခင္ေက်ာ့ႏွင့္
တူယွဥ္ကာတြဲရရင္ေနွာ္
သံသာေလဘယ္မေလ်ွာ့
ႏြဲၾကေပါ့ခ်စ္တဲ႕သူ……

စိတၱအလြမ္း

ဇူလိုင္လ 3, 2015 တြင္ 5:33pm အခ်ိန္ ေနေရာင္လင္း မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 3 မွတ္ခ်က္

ဆံုခဲ႔ဖူးတယ္ေနာ္ . . .
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္
သတိမထားမိဘဲ
ခေရပန္းေတြအတူေကာက္ခဲ႔တုန္းကေပါ့ . . .

ခင္ခဲ႔ဖူးတယ္ေနာ္ . . .
နင္ဝယ္လာတဲ႔ မုန္႔တစ္ခု
တစ္ဖဲ႔စီေဝစားခဲ႔တုန္းကေပါ့ . . .

ခ်စ္ခဲ႔ဖူးတယ္ေနာ္ . . .
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္
အျပစ္မျမင္ ခ်စ္ခင္ခဲ႔တုန္းကေပါ့ . . .

လမ္းခြဲခဲ႔ၾကတယ္ေနာ္ . . .
ငါမသိလိုက္တဲ႔
နင့္ရဲ႕တစ္ဖက္သတ္
စြတ္ဆြဲခ်က္ေတြနဲ႔ေပါ့ . . .

င့ါဘ၀

ဇူလိုင္လ 3, 2015 တြင္ 1:54pm အခ်ိန္ ✿ Rose ✿✿ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 2 မွတ္ခ်က္

ေအာ္

င့ါဘ၀းးးးးငါ့ဘ၀

သူရဲ႕ခ်စ္တယ္ဆုိတဲ့စကားလံုးေလးေအာက္မွာ

က်ရွံဳးသြားခဲ့တာ

ငါ့ကုိငါေတာင္မသိခဲ့ဘူးေနာ္

ငါရဲ႕က်ရွဳံးမွူကုိသိလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ

ငါသူ႔ကုိေတာ္ေတ္ာေလးကုိခ်စ္မိေနတဲ့အခ်ိန္ဘဲ

ကုိယခ်င္းစာ နာခဲ့ရျပီ

ဇူလိုင္လ 3, 2015 တြင္ 1:49pm အခ်ိန္ aung san မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 1 မွတ္ခ်က္

ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ္သာ ျကည့္ျပီး

 သူ့ေနရာကို ခဏေလးျဖစ္ျဖစ္

ဝင္မျကည့္ဖူးဆိုရင္

စာနာစိတ္ဆိုတာ

ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္မလာနုိင္ပါဘူး

 
 
 

အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား