ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္းလူႀကီဳက္အမ်ားဆံုးအရာမ်ား 

1 သကၤန္းလွဴ ရက်ိဳး

သကၤန္းလွဴ ရက်ိဳး

ဇူလိုင္လ 27, 2015တြင္ သူရိန္ျမင့္ျမတ္မွတင္ျပေသာဘေလာ႔ပို႔(စ္)ျဖစ္ပါသည္

2 ***မိန္းကေလးေတြအေနျဖင့္ အရက္သမားကို လက္ထပ္သင့္တဲ႔ အေႀကာင္းရင္း ( ၉ ) ခ်က္ ။ ***

***မိန္းကေလးေတြအေနျဖင့္ အရက္သမားကို လက္ထပ္သင့္တဲ႔ အေႀကာင္းရင္း ( ၉ ) ခ်က္ ။ ***

ဇူလိုင္လ 29, 2015တြင္ ေဟမာန္စုိးစံမွတင္ျပေသာဘေလာ႔ပို႔(စ္)ျဖစ္ပါသည္

3 ***ခ်စ္လြန္းလို႕ ပါေမာင္***

***ခ်စ္လြန္းလို႕ ပါေမာင္***

ဇူလိုင္လ 30, 2015တြင္ ေဟမာန္စုိးစံမွတင္ျပေသာဘေလာ႔ပို႔(စ္)ျဖစ္ပါသည္

4 *** ၀ါဆုိလျပည့္ေန႕ ***

*** ၀ါဆုိလျပည့္ေန႕ ***

ဇူလိုင္လ 26, 2015တြင္ သူရိန္ျမင့္ျမတ္မွတင္ျပေသာဘေလာ႔ပို႔(စ္)ျဖစ္ပါသည္

5 စိတ္ခံစားမွုအေျခအေန

စိတ္ခံစားမွုအေျခအေန

ဇူလိုင္လ 30, 2015 တြင္ ✿ Rose ✿✿ မွ ထည္႔သြင္းတင္ျပခဲ႔သည္

ဖိုရမ္တြင္းစာေပ

ခ်စ္သူသိေစရန္

လြန္ခဲ႔ေသာ 6 နွာရီ.မွာ ကဗ်ာ က႑တြင္ ဟန္သာ မွစတင္ထည္႔သြင္းခဲ႔သည္ 0 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

လူတိုင္းခံစားရတဲ့အရာ

ကဗ်ာ က႑တြင္ ေနာင္တရတဲအခ်စ္ မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 7 နွာရီ က မိုး ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 6 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

လြယ္လြယ္ေလးပါ

ဥာဏ္စမ္းတမ္းကစားမယ္ က႑တြင္ ခ်စ္လူစိုးေလး မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 9 နွာရီ က မင္းမင္းသန္ ့(မ်က္ခုံးေလးခုရွင္) ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 7 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

ႏြယ္ၾကိဳးနွင္႔သီေသာ နွလံုးသားမ်ားသည္

ကဗ်ာ က႑တြင္ ျမဳဴဴ နွင္းစက္ မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 11 နွာရီ က မင္းမင္းသန္ ့(မ်က္ခုံးေလးခုရွင္) ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 19 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

ႏွင္းဆီ

ကဗ်ာ က႑တြင္ ခ်စ္ကုိ မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 12 နွာရီ က သက္ထား ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 5 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

သုိ႔......

ကဗ်ာ က႑တြင္ ခ်စ္ကုိ မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 13 နွာရီ က သက္ထား ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 4 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

ရွင္သန္ထေျမာက္ခ်င္း

ကဗ်ာ က႑တြင္ ခ်စ္ကုိ မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 13 နွာရီ က သက္ထား ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 6 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

သူ သိႏုိင္ပါမလား

ကဗ်ာ က႑တြင္ ကြာန္ကအ္ ဗုိတ္ မွစတင္ၿပီး. လြန္ခဲ႔ေသာ 15 နွာရီ က ဇြဲသီဟႏိုင္ ေနာက္ဆံုးေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္ 3 ခါျပန္လည္ေျပာဆိုထားသည္

ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္

ရွုိင္းေလး သည္လူမုန္း၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ ကလဲ့စားကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာ 4 နွာရီ
ဟန္သာ posted a photo
လြန္ခဲ႔ေသာ 5 နွာရီ
ဟန္သာ မွထည္႔သြင္းတင္ျပခဲ႔သည္

ခ်စ္သူသိေစရန္

နူတ္မဆက္ခ်က္ေတာ့ဘူးခ်စ္သူ အမွတ္တရျဖစ္ခဲ့တဲ့ေန့စဲြေတြအာလံုးကို ငါကိုယ္တိုင္ျပာခ်လိုက္ေတာ့မယ္…အျပည္႔အစံုၾကည္႔ရန္
လြန္ခဲ႔ေသာ 5 နွာရီ
သက္ထား သည္ အားေပါင္ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"ဘာမွ စိတ္မညစ္နဲ႔ေနာ့.. ဘာမွ စိတ္မပူနဲ႕....ဘာမွ မေတြးနဲ႕လို႕ေတာ့ မေၿပာခ်င္ပါဘူး ... သက္လည္း…"
လြန္ခဲ႔ေသာ 7 နွာရီ
ဟန္သာ သည္ ဟန္သာ\ ၏စာမ်က္ႏွာကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာ 7 နွာရီ
မိုး သည္ ေနာင္တရတဲအခ်စ္ ၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ လူတိုင္းခံစားရတဲ့အရာတြင္ ျပန္လည္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္
"မွန္လိုက္တာ"
လြန္ခဲ႔ေသာ 7 နွာရီ
မိုး သည္ေနာင္တရတဲအခ်စ္၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ လူတိုင္းခံစားရတဲ့အရာကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာ 7 နွာရီ
မိုး သည္ကျကိဳးသွ်င္၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ ႏႈတ္ဆက္သီခ်င္းေလးန့ဲအိမ္ျပန္ခ်ိန္ကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာ 8 နွာရီ
မိုး သည္ ကျကိဳးသွ်င္ ၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ ႏႈတ္ဆက္သီခ်င္းေလးန့ဲအိမ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္
"လက္ျပႏႈတ္ဆက္ဖို့သက္သက္ကိုပဲ ဆံုေတြ့ခ့ဲရတာလား ………အခ်စ္ရယ္.........."
လြန္ခဲ႔ေသာ 8 နွာရီ
မေနာက္ပါနဲ ့ဗ်ာတားကခ်စ္လို ့စတာ သည္ သူ၏အိမ္အား ျ ပင္ဆင္ခဲ႔ပါတယ္
လြန္ခဲ႔ေသာ 8 နွာရီ
ဟန္သာ သည္phyo wai aungဓာတ္ပံုကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
လြန္ခဲ႔ေသာ 8 နွာရီ
သက္ထား သည္ အားေပါင္ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"ကိုယ္ေဖ်ာက္ေဆး ..ေကာင္းလား ... ေပ်ာက္လိုက္ ..ေပၚလိုက္...ေဆးအစြမ္း မထက္ေသးဘူး.. တစ္ထုပ္နဲ႔…"
လြန္ခဲ႔ေသာ 9 နွာရီ

သီခ်င္းပေဒသာ

Loading…

ဓါတ္ပံုမ်ား

Loading…

ဘေလာ့ ပို႔(စ္)

နဝေဒးလမ္းထက္က ရက္စြဲမ်ား (သို႕) ေၾကကြဲမိုးတိမ္၏ ဧဒင္ဥယ်ဥ္ .....

ၾသဂုတ္လ 1, 2015 တြင္ 11:17am အခ်ိန္ »-(¯`v´¯)-»HUSKER»-(¯`v´¯)-» °☆ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 0 မွတ္ခ်က္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ့မီးျပတ္တဲ့ ညတစ္ညပါ…

အရပ္ရွစ္မ်က္နာတစ္ခြင္လုံး အေမွာင္ထုအံု႕ဆိုင္းျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေနေပမယ့္..ကြၽန္

ေတာ္ရဲ့ရင္ဘတ္ထဲမွာေတာ့ ေပါက္ကြဲလူနီးနီးမီးေတာင္တစ္လုံးကို ျမိဳခ်ထားရသလို..။

ကြၽန္ေတာ္…ကြၽန္ေတာ္..ေနာက္ႏွစ္ရက္ဆို ကြၽန္ေတာ္တြယ္တာရဆုံးအရာေတြကို ေက်ာခိုင္းထားခဲ့ရျပီေလ…။

အခ်စ္ဆုံးသူငယ္ခ်င္းတြနဲ႕ ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္ေျပာခဲ့ၾကတဲ့ သုဝဏရဲ့ မီးျပတ္ညေတြ..။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ့ အစည္းအေဝးခုံရုံး (သို႕)…
ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕ရန္

အိမ္မွာ ယင္ေကာင္ေတြ လာရင္.................

ဇူလိုင္လ 31, 2015 တြင္ 11:49am အခ်ိန္ »-(¯`v´¯)-»HUSKER»-(¯`v´¯)-» °☆ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 4 မွတ္ခ်က္

စားေသာက္ ေနတုန္း ယင္အံု လာရင္ အရသာ ပ်က္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ယင္ အုခ် သြားရင္ ေရာဂါ ဘယလည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏုိင္ေသး။

လြယ္လြယ္ ကူကူ နည္းလမ္းေလး တစ္ခုကို Funzug က အႀကံျပဳ ထားပါတယ္။

ပံုထဲကအတိုင္း............

+ ပလတ္စတစ္အိပ္ အၾကည္ ...ေလး၊ငါး အိပ္ကို ရွာ။

+ အေၾကြေစ့ တစ္အိပ္ အတြက္ ေလး၊ငါးေစ့ ကိုလည္း ရွာထား။ ( ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို ႔အတြက္ ခက္မယ္ဗ်။ အေၾကြ က ရွားပါ ဘိသနဲ႔)

+ အိပ္ေတြထဲကို ေရျဖည့္။

+ အိပ္ကို လံုေအာင္ပိတ္၊ ယင္ေကာင္ေတြ လာတတ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ခ်ိတ္ဆြဲ ထားလိုက္ရံု ပါပဲတဲ့။…

ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕ရန္

Modern Web Essentials Using JavaScript and HTML5.................

ဇူလိုင္လ 31, 2015 တြင္ 11:27am အခ်ိန္ »-(¯`v´¯)-»HUSKER»-(¯`v´¯)-» °☆ မွတင္ျပခဲ႔ပါတယ္ 2 မွတ္ခ်က္

JavaScript and HTML5 ကို အသံုးျပဳၿပီး Single Web Page ေတြ ေရးသားႏုိင္ရန္ အတြက္ ဒီစာအုပ္ေလးကို တင္ေပး လိုက္တာပါ။အထဲမွာ အကန္႔လိုက္ စီခြဲၿပီး Examples ေလးေတြနဲ႔ ရွင္းျပေပး ထားတဲ့ အတြက္ အဆင္ေျပမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ပါတယ္။ ဖိုင္ဆိုဒ္ကလည္း 2 MB ပဲရွိပါတယ္။ေအာက္မွာ ယူသြားလိုက္ပါခင္ဗ်ာ။ …ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕ရန္
 
 
 

အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား