အခ်စ္ ဧဒင္ဥယာဥ္

ဥယာဥ္

Rating:
  • Currently 5/5 stars.

ၾကည္သူဦးေရ: 1426

အမ်ိဳးအစား: ဥယာဥ္
၁ဦးအႏွစ္သက္ဆံုးအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ႔သည္

မွက္ခ်က္ေပးမယ္

မွက္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူျဖစ္ပါကလည္း ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္း၀င္ေရာက္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔အဖြဲ႔၀င္မယ္

8:49pmမွာၾသဂုတ္လ 14, 2014 တြင္ +!!●♥ အၿဖဴေရာင္ေကာင္ကေလး+!!♥●• မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္

good

5:46pmမွာဒီဇင္ဘာလ 24, 2013 တြင္ စစ္ေသြး မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္
စစ္ေသြးျပန္လာပါၿပီ
5:32pmမွာဒီဇင္ဘာလ 24, 2013 တြင္ စစ္ေသြး မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္
www.
12:35pmမွာဒီဇင္ဘာလ 21, 2013 တြင္ မင္းထက္ေဇာ္ မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္

က်င္ရာေဖြရွာပ်ိဳကညာတို့

အင္တာနက္ေခတ္

ရာစုသစ္မို့

မူလလက္ေဟာင္း

အခ်စ္ေရာင္းမည္။

(phonehtethnan@gmail.com)သို့ဆက္သြယ္ပါ။

12:33pmမွာဒီဇင္ဘာလ 21, 2013 တြင္ မင္းထက္ေဇာ္ မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္

က်င္ရာေဖြရွာပ်ိဳကညာတို့

မူလလက္ေဟာင္း

အခ်စ္ေရာင္းမည္။

(phonehtethnan@gmail.com)သို့ဆက္သြယ္ပါ။

8:32amမွာဒီဇင္ဘာလ 14, 2013 တြင္ ညီညီ မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသာ ငါ႔ဘ၀မွာရွိခဲ႔ရင္..... မင္းနဲ႔ျပန္ဆံုခ်င္တယ္

9:12amမွာႏို၀င္ဘာလ 14, 2013 တြင္ ရန္နိုင္ မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္

မိုေတြဘယ္ေလာက္ရြာရြာ ေနေတြဘယ္ေလာက္ပူပူ ႏွင္းေတြဘယ္ေလာက္ေ၀ေ၀ ငါရင္ထဲမွာမေသတဲ႔ပန္းတပြင့္ရွိတယ္ အဲဒါက မင္းကိုေမ႔မရျခင္းဆိုတဲ႔ ပန္းေလးပဲ

6:41pmမွာႏို၀င္ဘာလ 6, 2013 တြင္ စိုးမင္းခန့္ မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္
မွက္ခ်က္ေပးျပီးေနာ္ ဟဲဟဲ
6:36pmမွာေအာက္တိုဘာလ 16, 2013 တြင္ FULL MOONလျပည့္ မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္

လန္းတယ္ကြာ

12:13pmမွာစက္တင္ဘာလ 23, 2013 တြင္ ႏွင္းေဖြး မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္

very beautiful

အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား