ဖူးစာရွင္ေလး
  • ၿမိဳ႕သူ
  • ဗမာ
Facebookမွာေဖာ္ျပရန္
ေ၀မွ်မယ္

ရရွိထားသည့္လက္ေဆာင္မ်ား

Gift

ဖူးစာရွင္ေလး လက္ေဆာင္ရရွိထားျခင္းမရွိေသးပါ

လက္ေဆာင္ေပးရန္

 

ဖူးစာရွင္ေလး၏အိမ္ကေလး

ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္

ဖူးစာရွင္ေလး မွတင္ခဲ႔ေသာဓာတ္ပံုျဖစ္သည္
Nov 14, 2012
ဖူးစာရွင္ေလး သည္ Zaw Aung အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
" သူငယ္ခ်င္းအတြက္"
Nov 14, 2012
ဖူးစာရွင္ေလး သည္ aungsoelin အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
" သူငယ္ခ်င္းအတြက္"
Nov 14, 2012
ဖူးစာရွင္ေလး သည္ cindyprincess11 အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
" သူငယ္ခ်င္းအတြက္"
Nov 14, 2012
ဖူးစာရွင္ေလး သည္ cindyprincess11 အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
Nov 14, 2012
ဖူးစာရွင္ေလး သည္ cindyprincess11 အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
" ဓာတ္ပုံေလးပုိ႔ေပးလုိက္တယ္ေနာ္"
Nov 14, 2012
ဖူးစာရွင္ေလး သည္ သူ၏အိမ္အား ျ ပင္ဆင္ခဲ႔ပါတယ္
Nov 14, 2012
ဖူးစာရွင္ေလး သည္ ေကာင္းေကာင္း အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
" "
Nov 14, 2012
ယခုအခ်ိန္တြင္ဖူးစာရွင္ေလးဟာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္ပါၿပီ
Nov 14, 2012

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္

ေနရပ္လိပ္စာ
ေမာ္လျမိဳင္
ဘယ္လိုလူမ်ိဳးနဲ႔ခင္ခ်င္လဲ
ခင္ဖုိ႕ေကာင္းတဲ႕သူ
လူမ်ိဳး
ဗမာ
emailေဖၚျပခ်င္ရင္
္fusarshinlay162@gmail.com

ဖူးစာရွင္ေလး၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

Loading…

ရင္ထဲက ခံစားခ်က္မ်ား အမွတ္တရ ေရးခဲ့သည့္ ေနရာ

မွက္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူျဖစ္ပါကလည္း ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္း၀င္ေရာက္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔အဖြဲ႔၀င္မယ္

  • အမွတ္တရ စကားမ်ား ေရးသားေပးၾကျခင္း မရွိေသးပါ!