မုိးသူဇာ
 • ၿမိဳ႕သူ
 • ဓနုၿဖဴ
 • Myanmar
Facebookမွာေဖာ္ျပရန္
ေ၀မွ်မယ္

မုိးသူဇာ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ား

 • komyo
 • အရွင္ေညယ်ဓမၼ(ေရႊေရေျမ)
 • wanah
 • မာန္ မာန္
 • tuntun

ရရွိထားသည့္လက္ေဆာင္မ်ား

Gift

မုိးသူဇာ လက္ေဆာင္ရရွိထားျခင္းမရွိေသးပါ

လက္ေဆာင္ေပးရန္

 

မုိးသူဇာ၏အိမ္ကေလး

ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္

moeset သည္ မုိးသူဇာ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"အလည္လာပါတယ္ လာလည္ပါ"
Mar 13, 2011
မုိးသူဇာ ဟာ မာန္ မာန္, အရွင္ေညယ်ဓမၼ(ေရႊေရေျမ), komyo ႏွင္႔ 2 တို႔၏သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သြားပါၿပီ
Feb 27, 2011
သက္ဦးေမာင္ သည္ မုိးသူဇာ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"လာလည္တယ္ေနာ္သယ္ခ်င္း ေနာက္တခါလာရင္ေတာ့ ေကာ္ဖီတိုက္ရမယ္ေနာ္"
Feb 18, 2011
Rose Grandson သည္ မုိးသူဇာ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"WelcomeTo Omni Mont-Royal Hotel Canadian Employment Offer Hotel Omni Mont-Royal 1050 Sherbrooke Street West Montreal, H3A 2R6 CA. Good day, I am Rose from Canada, the manager of Omni canadian hotel, pls i want to inform you about the vacancies in…"
Feb 18, 2011
မုိးသူဇာ posted a photo
Feb 18, 2011
ယခုအခ်ိန္တြင္မုိးသူဇာဟာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္ပါၿပီ
Feb 18, 2011

မုိးသူဇာ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

Loading…

အမွတ္တရ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား (မွတ္ခ်က္ 3 ခု)

မွက္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူျဖစ္ပါကလည္း ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္း၀င္ေရာက္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔အဖြဲ႔၀င္မယ္

8:01pmတြင္ ဧၿပီလ 4, 2011မွာ, သူရိန္ ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…
လာလည္သြားတယ္ေနာ္
12:29pmတြင္ မတ္လ 13, 2011မွာ, moeset ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…
အလည္လာပါတယ္ လာလည္ပါ
9:13pmတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ 18, 2011မွာ, သက္ဦးေမာင္ ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…
လာလည္တယ္ေနာ္သယ္ခ်င္း ေနာက္တခါလာရင္ေတာ့ ေကာ္ဖီတိုက္ရမယ္ေနာ္
 
 
 

အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား

 • zawminoo

 • Thit Thit အခု အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ၀င္ေရာက္ေနသည့္

 • ေအာင္ထက္ပိုင္ အခု အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ၀င္ေရာက္ေနသည့္