ေဇာ္ၾကီး
  • ၿမိဳ႕သား
  • ရန္ကုန္
  • Myanmar
Facebookမွာေဖာ္ျပရန္
ေ၀မွ်မယ္

ေဇာ္ၾကီး၏သူငယ္ခ်င္းမ်ား

  • ရွင္းေသာ္တာ
  • လမင္းငယ္
  • တိုးသီရိေအာင္
  • ပန္းနီေရာင္
  • kiTTy SuHtwe
  • Ko Nyein

ရရွိထားသည့္လက္ေဆာင္မ်ား

Gift

ေဇာ္ၾကီး လက္ေဆာင္ရရွိထားျခင္းမရွိေသးပါ

လက္ေဆာင္ေပးရန္

 

ေဇာ္ၾကီး၏အိမ္ကေလး

ေဇာ္ၾကီး၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

Loading…

အမွတ္တရ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား (မွတ္ခ်က္တခု)

မွက္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူျဖစ္ပါကလည္း ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္း၀င္ေရာက္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔အဖြဲ႔၀င္မယ္

12:51pmတြင္ ဒီဇင္ဘာလ 29, 2010မွာ, kiTTy SuHtwe ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…
thx par :D

MindJolt Games

WordPress

Qik