ေနမင္းသား
  • ၿမိဳ႕သား
  • မြန္ၿပည္နယ္/မလမ
  • Myanmar
Facebookမွာေဖာ္ျပရန္
ေ၀မွ်မယ္
  • ဘေလာ့ ပို႔(စ္)
  • ဖိုရမစာေပမ်ား
  • ဓါတ္ပံုမ်ား
  • ဓာတ္ပံုဖိုင္

ရရွိထားသည့္လက္ေဆာင္မ်ား

Gift

ေနမင္းသား လက္ေဆာင္ရရွိထားျခင္းမရွိေသးပါ

လက္ေဆာင္ေပးရန္

 

ေနမင္းသား၏အိမ္ကေလး

ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္

yannainglatt သည္ ေနမင္းသား အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"ေနမင္းသား ဆိုင္  ကေပ်ာ္ဖို႕ေကာင္းပါတယ္ "
Nov 1, 2012
ယခုအခ်ိန္တြင္ေနမင္းသားဟာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္ပါၿပီ
Apr 7, 2011

အမွတ္တရ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား (မွတ္ခ်က္ 2 ခု)

မွက္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူျဖစ္ပါကလည္း ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္း၀င္ေရာက္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔အဖြဲ႔၀င္မယ္

11:50amတြင္ မတ္လ 20, 2013မွာ, moeminter555 ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

ေမးခ်င္တာေလးေတြေမမးလုိ၇တယ္ဒါကုိႏွစ္သက္ေက်းဇူးပဲ

11:34pmတြင္ ႏို၀င္ဘာလ 1, 2012မွာ, yannainglatt ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

ေနမင္းသား ဆိုင္  ကေပ်ာ္ဖို႕ေကာင္းပါတယ္

 
 
 

အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား

  • မီးမီး အခု အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ၀င္ေရာက္ေနသည့္

  • KyawKyaw အခု အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ၀င္ေရာက္ေနသည့္

  • ခ်စ္ကိုကို