ရဲရင့္ေအာင္
  • ၿမိဳ႕သား
  • ေတာင္ႀကီး
  • Myanmar
  • ဗမာ
Facebookမွာေဖာ္ျပရန္
ေ၀မွ်မယ္

ရရွိထားသည့္လက္ေဆာင္မ်ား

Gift

ရဲရင့္ေအာင္ လက္ေဆာင္ရရွိထားျခင္းမရွိေသးပါ

လက္ေဆာင္ေပးရန္

 

ရဲရင့္ေအာင္၏အိမ္ကေလး

ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္

အလင္းေရာင္ သည္ ရဲရင့္ေအာင္ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"ရဲရင္.ေအာင္ လာလည္သြားတယ္ေနာ္ အိမ္မွာဘယ္သုမွမရွိလို.ၿပန္သြားၿပီ"
Jul 15, 2013
ရဲရင့္ေအာင္ မွေရးသားခဲ႔ေသာစာသားတခ်ိဳ႕
"The Best Social Network For Myanmar People"
Dec 28, 2011
ရဲရင့္ေအာင္ မွတင္ခဲ႔ေသာဓာတ္ပံုျဖစ္သည္
Dec 5, 2011
ရဲရင့္ေအာင္ မွတင္ခဲ႔ေသာဓာတ္ပံုျဖစ္သည္
Nov 12, 2011
wailin သည္ ရဲရင့္ေအာင္ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"ဟိုင္း ေကာင္ေလး ဘယ္ေ၇ာက္ေနလဲ လာလည္တယ္ "
Nov 12, 2011
ရဲရင့္ေအာင္ သည္ တင္တင္ေအး အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
Nov 11, 2011
ရဲရင့္ေအာင္ သည္ တင္တင္ေအး အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"တင္တင္ေအး ရဲရင့္လာလည္တယ္ေနာ္ တင္တင္ေအးကမရွိဘူး ဘယ္ေတြေလွ်ာက္သြားေနတာလဲ ရဲရင့္လာတုန္းက ရဲရင့္အိမ္ကိုလဲလာလည္ပါဦးေနာ္"
Nov 11, 2011
ရဲရင့္ေအာင္ သည္ ယြန္းသစၥာ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"လာလည္ပါတယ္ေနာ ရဲရင့္ပါ လူသစ္ပါ ခင္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ါ ရဲရင့္အိမ္ကိုလဲလာလည္ပါဦးေနာ္"
Nov 11, 2011
ရဲရင့္ေအာင္ သည္ အိျဖဴခုိင္ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"အိျဖဴခိုင္ ရဲရင့္လာလည္တယ္ေနာ္ ရဲရင့္ကလူသစ္ပါ ရဲရင့္အိမ္ကိုလဲလာလည္ပါဦးေနာ့္"
Nov 11, 2011
ရဲရင့္ေအာင္ posted an album
Nov 11, 2011
ရဲရင့္ေအာင္ သည္ အိျဖဴ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"အိျဖဴေရးအိမ္လာလည္တယ္ေနာ့္ အိမ္ရွင္ေတြလဲမရွိဘူး ေနာက္မွလာေတာ့မယ္ေနာ့္ yeyintaung10 ရဲရင့္ကိုခင္တယ္ဆိုရင္ ဒီအေကာင့္ေလးအပ္ေပးပါေနာ္ ရဲရင့္အိမ္ကိုလဲလာလည္ပါဦးေနာ့္"
Nov 11, 2011
ရဲရင့္ေအာင္ သည္ သူ၏အိမ္အား ျ ပင္ဆင္ခဲ႔ပါတယ္
Nov 11, 2011
ရဲရင့္ေအာင္ သည္သူ၏ပံုအားျပင္ဆင္ခဲ႔ပါသည္
Nov 11, 2011
ရဲရင့္ေအာင္ သည္ ေဆာင္းေဟမာန္ျဖဳိး အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"ေဆာင္းေဟမာန္ ရဲရင့္လာလည္တယ္ေနာ္ ရဲရင့္အိမ္ကိုလဲလာလည္ပါဦးေနာ္ ရဲရင့္ကိုခင္ခြင့္ျပဳပါလို့ ေတာင္းဆိုပါတယ္ ရဲရင့္အိမ္ကိုလမ္းႀကံဳ၀င္လာပါဦး"
Nov 11, 2011
ရဲရင့္ေအာင္ သည္ ယြန္းအိခ်ိဳ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"ယြန္းအိခ်ိဳလာလည္ခဲပါတယ္ ဒါေပမယ့္အိမ္ရွင္မရွိဘူးရဲရင့္လာတဲ့အခ်ိန္က ဘယ္ေတြေလွ်ာက္ေနတာလဲ ရဲရင့္အိမ္ကိုလဲလာလည္ပါဦးေနာ့္......လာခဲ့ေနာ္.. yeyintaung10 @mail.com အေကာင့္အပ္လိုက္ပါေနာ္ ယြန္းအိခ်ိဳ"
Nov 11, 2011
ရဲရင့္ေအာင္ သည္ ယြန္းနဒီ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"ယြန္းနွဒီ ရဲရင့္လာလည္တယ္ေနာ့္.. ရဲရင့္အိမ္ကိုလဲလာလည္ပါလို့ ဖိတ္ေခၚလိုက္တယ္ေနာ့္ လမ္းႀကံဳရင္ေပါ့ လက္ေဆာင္ေတြလဲအမ်ားႀကီးယူခဲ့ေနာ္...."
Nov 11, 2011

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္

ေနရပ္လိပ္စာ
ေတာင္ၾကီး
ဘယ္လိုလူမ်ိဳးနဲ႔ခင္ခ်င္လဲ
၇ိုးသားသူမ်ား
လူမ်ိဳး
ဗမာ
emailေဖၚျပခ်င္ရင္
yeyintaung10@gmail.com
facebook သို႔ ကိုယ္ပိုင္၀က္ဆိုဒ္
http://yeyintaung10@gmail.com

ရဲရင့္ေအာင္၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

Loading…

အမွတ္တရ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား (မွတ္ခ်က္ 3 ခု)

မွက္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူျဖစ္ပါကလည္း ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္း၀င္ေရာက္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔အဖြဲ႔၀င္မယ္

3:07pmတြင္ ဇူလိုင္လ 15, 2013မွာ, အလင္းေရာင္ ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

ရဲရင္.ေအာင္ လာလည္သြားတယ္ေနာ္ အိမ္မွာဘယ္သုမွမရွိလို.ၿပန္သြားၿပီ

1:55pmတြင္ ႏို၀င္ဘာလ 12, 2011မွာ, wailin ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

ဟိုင္း
ေကာင္ေလး
ဘယ္ေ၇ာက္ေနလဲ
လာလည္တယ္

8:02pmတြင္ ႏို၀င္ဘာလ 10, 2011မွာ, ကိုကို[ခ]koko ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

MindJolt Games

Ortist - Graphical Scrapbook

 
 
 

အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား