ပူစီ
  • ၿမိဳ႕သား
  • ၇န္ကုန္
  • Myanmar
Facebookမွာေဖာ္ျပရန္
ေ၀မွ်မယ္
  • ဘေလာ့ ပို႔(စ္)
  • ဖိုရမစာေပမ်ား
  • ဓါတ္ပံုမ်ား
  • ဓာတ္ပံုဖိုင္

ပူစီ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ား

  • thiri

ရရွိထားသည့္လက္ေဆာင္မ်ား

Gift

ပူစီ လက္ေဆာင္ရရွိထားျခင္းမရွိေသးပါ

လက္ေဆာင္ေပးရန္

 

ပူစီ၏အိမ္ကေလး

အမွတ္တရ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား (မွတ္ခ်က္တခု)

မွက္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူျဖစ္ပါကလည္း ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္း၀င္ေရာက္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔အဖြဲ႔၀င္မယ္

11:53amတြင္ ဧၿပီလ 29, 2011မွာ, thiri ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…
ဟို္င္း
ယူ႔အိမ္ေလးကိုလည္လည္လာတယ္ေနာ္.........
ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ........