မ်ုိးၾကီး
  • ၿမိဳ႕သား
  • ဗမာ
Facebookမွာေဖာ္ျပရန္
ေ၀မွ်မယ္

ရရွိထားသည့္လက္ေဆာင္မ်ား

Gift

မ်ုိးၾကီး လက္ေဆာင္ရရွိထားျခင္းမရွိေသးပါ

လက္ေဆာင္ေပးရန္

 

မ်ုိးၾကီး၏အိမ္ကေလး

ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္

မ်ုိးၾကီး သည္ theinsan ၏ဖိုရမ္တြင္းစာေပ ေတးသံ ရွင္ အမည္တြင္ ျပန္လည္ေျပာဆိုခ်က္ ထည္႔ခဲ႔သည္
"ဟုတ္ေလာက္ပါတယ္ေနာ္ သူတုိ့အေခြတုိင္းပါတယ္ေလ "
Jan 7, 2012
L@t Y@r သည္ မ်ုိးၾကီး အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
" တာ့တာေနာ္....သူငယ္ခ်င္း"
Nov 19, 2011
ယခုအခ်ိန္တြင္မ်ုိးၾကီးဟာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္ပါၿပီ
Nov 19, 2011

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္

ေနရပ္လိပ္စာ
ရန္ကုန္
ဘယ္လိုလူမ်ိဳးနဲ႔ခင္ခ်င္လဲ
ဗာမာ
လူမ်ိဳး
ဗမာ
emailေဖၚျပခ်င္ရင္
myominsoe016@gmail.com
facebook သို႔ ကိုယ္ပိုင္၀က္ဆိုဒ္
http://myominsoe016

အမွတ္တရ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား (မွတ္ခ်က္တခု)

မွက္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူျဖစ္ပါကလည္း ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္း၀င္ေရာက္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔အဖြဲ႔၀င္မယ္

8:53pmတြင္ ႏို၀င္ဘာလ 19, 2011မွာ, L@t Y@r ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…
တာ့တာေနာ္....သူငယ္ခ်င္း

 
 
 

အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား