သဲသဲ
  • ၿမိဳ႕သူ
  • ဗမာ
Facebookမွာေဖာ္ျပရန္
ေ၀မွ်မယ္
  • ဘေလာ့ ပို႔(စ္)
  • ဖိုရမစာေပမ်ား
  • ဓါတ္ပံုမ်ား
  • ဓာတ္ပံုဖိုင္

သဲသဲ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ား

  • ခ်စ္ရေအာင္

ရရွိထားသည့္လက္ေဆာင္မ်ား

Gift

သဲသဲ လက္ေဆာင္ရရွိထားျခင္းမရွိေသးပါ

လက္ေဆာင္ေပးရန္

 

သဲသဲ၏အိမ္ကေလး

ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္

phyothiha သည္ သဲသဲ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"မဂၤလာပါ   က်ြန္ေတာ္သဲသဲအိမ္ေလးကုိလာလည္သြားပါတယ္ ၿပီးေတာ.သူငယ္ခ်င္းလည္းၿဖစ္ခ်င္တယ္"
Dec 10, 2012
ꨅꨤꨯꨳပူးသꨰင္ သည္ သဲသဲ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
Dec 10, 2012
သဲသဲ မွေရးသားခဲ႔ေသာစာသားတခ်ိဳ႕
"The Best Social Network For Myanmar People"
Dec 15, 2011
သဲသဲ ႏွင္႔ ခ်စ္ရေအာင္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သြားပါၿပီ
Dec 11, 2011
ခ်စ္ရေအာင္ သည္ သဲသဲ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"တုိ႔လာလည္သြားတယ္ေနာ္ခ်စ္သူမွာေပ်ာ္ရႊန္ပါေစ"
Dec 11, 2011
သူရေအာင္ မႏၱေလး သည္ သဲသဲ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"ညမသဲသဲဲကုိခင္ခ်င္တယ္ ခင္နုိင္မလား ဒုိ႔ကုိလက္ခံပါေနာ္ ေမွ်ာ္ေနမယ္ ညမေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ"
Dec 11, 2011
ယခုအခ်ိန္တြင္သဲသဲဟာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္ပါၿပီ
Dec 11, 2011

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္

ေနရပ္လိပ္စာ
မတၱ၇ာ
ဘယ္လိုလူမ်ိဳးနဲ႔ခင္ခ်င္လဲ
အားလုး
လူမ်ိဳး
ဗမာ
emailေဖၚျပခ်င္ရင္
nattame.kk@gmail.com

အမွတ္တရ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား (မွတ္ခ်က္ 6 ခု)

မွက္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူျဖစ္ပါကလည္း ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္း၀င္ေရာက္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔အဖြဲ႔၀င္မယ္

6:05pmတြင္ ဒီဇင္ဘာလ 10, 2012မွာ, phyothiha ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

မဂၤလာပါ   က်ြန္ေတာ္သဲသဲအိမ္ေလးကုိလာလည္သြားပါတယ္ ၿပီးေတာ.သူငယ္ခ်င္းလည္းၿဖစ္ခ်င္တယ္

4:09pmတြင္ ဒီဇင္ဘာလ 10, 2012မွာ, ꨅꨤꨯꨳပူးသꨰင္ ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

11:26amတြင္ ႏို၀င္ဘာလ 1, 2012မွာ, ရဲရင့္မုိး ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

သူငယ္ခ်င္း..ရဲရင့္လာလည္ပါတယ္ခင္မ်ာ့

2:47pmတြင္ ဒီဇင္ဘာလ 11, 2011မွာ, ထြန္းထြန္းႏုိင္ ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

ဟုိင္း လာလည္တယ္ေနာ္၊ ရန္ကုန္ကုိလာလည္ေနာ္

10:10amတြင္ ဒီဇင္ဘာလ 11, 2011မွာ, ခ်စ္ရေအာင္ ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

တုိ႔လာလည္သြားတယ္ေနာ္ခ်စ္သူမွာေပ်ာ္ရႊန္ပါေစ

9:51amတြင္ ဒီဇင္ဘာလ 11, 2011မွာ, သူရေအာင္ မႏၱေလး ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

ညမသဲသဲဲကုိခင္ခ်င္တယ္
ခင္နုိင္မလား
ဒုိ႔ကုိလက္ခံပါေနာ္
ေမွ်ာ္ေနမယ္
ညမေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ