ပအုိဝ္;ေပ,
  • ၿမိဳ႕သား
  • ရွမ္း
Facebookမွာေဖာ္ျပရန္
ေ၀မွ်မယ္
  • ဘေလာ့ ပို႔(စ္)
  • ဖိုရမစာေပမ်ား
  • ဓါတ္ပံုမ်ား
  • ဓာတ္ပံုဖိုင္

ပအုိဝ္;ေပ,၏သူငယ္ခ်င္းမ်ား

  • ႏိႈင္းမရ
  • ေနညိုရီ

သီခ်င္းပေဒသာ

Loading…

ရရွိထားသည့္လက္ေဆာင္မ်ား

Gift

ပအုိဝ္;ေပ, လက္ေဆာင္ရရွိထားျခင္းမရွိေသးပါ

လက္ေဆာင္ေပးရန္

 

ပအုိဝ္;ေပ,၏အိမ္ကေလး

ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္

စိုင္းမဟီ သည္ ပအုိဝ္;ေပ, အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"ဟိုင္းသူငယ္ခ်င္းတင္ထားတဲ့ထိုင္းသီခ်င္းနဲ့ပအိုဝ္သီခ်င္း 2 ပုဒ္စလံုးႀကိုက္ပါတယ္ မဟီကေတာင္ႀကီးကပအိုဝ္လူမ်ိဳးပါ "
Sep 11, 2013
ပအုိဝ္;ေပ, သည္ သူ၏အိမ္အား ျ ပင္ဆင္ခဲ႔ပါတယ္
Jun 18, 2012
ေနညိုရီ သည္ ပအုိဝ္;ေပ, အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"သူငယ္ခ်င္း ေနညိုသူငယ္ခ်င္းအိမ္ေလးကိုလာလည္သြားတယ္ေနာ္။သူငယ္ခ်င္းေပ်ာ္ရြင္ပါေစ။"
May 25, 2012
ေနညိုရီ ႏွင္႔ ပအုိဝ္;ေပ, သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သြားပါၿပီ
May 25, 2012
ပအုိဝ္;ေပ, ႏွင္႔ ႏိႈင္းမရ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သြားပါၿပီ
May 20, 2012
ႏိႈင္းမရ သည္ ပအုိဝ္;ေပ, အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"ခင္ခ်င္တယ္"
May 19, 2012
ပအုိဝ္;ေပ, မွထည္႔သြင္းခဲ႔ေသာသီခ်င္းျဖစ္သည္
May 8, 2012

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္

ေနရပ္လိပ္စာ
သထုံျမိဳ ့
ဘယ္လိုလူမ်ိဳးနဲ႔ခင္ခ်င္လဲ
အာလုံးကုိယ္ခင္ခ်င္တယ္
လူမ်ိဳး
ရွမ္း
ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မွာဘာေတြလုပ္မလဲ
စာေပေတြဖတ္မယ္, နည္းပညာေလ႔လာမယ္, softwareေတြေဒါင္းမယ္, mp3ေတြေဒါင္းမယ္, ေနာက္ဆံုးmoviesေတြၾကည္႔မယ္

အမွတ္တရ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား (မွတ္ခ်က္ 4 ခု)

မွက္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူျဖစ္ပါကလည္း ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္း၀င္ေရာက္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔အဖြဲ႔၀င္မယ္

11:06pmတြင္ စက္တင္ဘာလ 11, 2013မွာ, စိုင္းမဟီ ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

ဟိုင္းသူငယ္ခ်င္းတင္ထားတဲ့ထိုင္းသီခ်င္းနဲ့ပအိုဝ္သီခ်င္း 2 ပုဒ္စလံုးႀကိုက္ပါတယ္ မဟီကေတာင္ႀကီးကပအိုဝ္လူမ်ိဳးပါ

12:13pmတြင္ ဧၿပီလ 14, 2013မွာ, ခြန္ေက်ာ္လင္း ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

မဂၤလာပါ

ကၽြန္ေတာ္လာလည္သြားတယ္ေနာ္

ကၽြန္ေတာ္လညးပအိုဝ္႔လူမ်ိဳးပါ

ကၽြန္ေတာ္အိမ္ကိုလည္းလာလညပါဦး....

4:58pmတြင္ ေမလ 25, 2012မွာ, ေနညိုရီ ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

သူငယ္ခ်င္း ေနညိုသူငယ္ခ်င္းအိမ္ေလးကိုလာလည္သြားတယ္ေနာ္။သူငယ္ခ်င္းေပ်ာ္ရြင္ပါေစ။

11:04amတြင္ ေမလ 19, 2012မွာ, ႏိႈင္းမရ ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

ခင္ခ်င္တယ္

MindJolt Games

Ortist - Graphical Scrapbook

Baseball Updates

 
 
 

အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား