ေအာင္ေအာင္
  • တျခားလူမ်ိဳးစု
Facebookမွာေဖာ္ျပရန္
ေ၀မွ်မယ္

ေအာင္ေအာင္၏သူငယ္ခ်င္းမ်ား

  • လမင္းသူရ

ရရွိထားသည့္လက္ေဆာင္မ်ား

Gift

ေအာင္ေအာင္ လက္ေဆာင္ရရွိထားျခင္းမရွိေသးပါ

လက္ေဆာင္ေပးရန္

 

ေအာင္ေအာင္၏အိမ္ကေလး

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္

ေနရပ္လိပ္စာ
ေနျပည္ေတာ္ ျဖဳတ္ခြဲ
ဘယ္လိုလူမ်ိဳးနဲ႔ခင္ခ်င္လဲ
အရက္သမားနဲ့
လူမ်ိဳး
တျခားလူမ်ိဳးစု
emailေဖၚျပခ်င္ရင္
pigkalay7@gmail.com

အမွတ္တရ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား (မွတ္ခ်က္တခု)

မွက္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူျဖစ္ပါကလည္း ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္း၀င္ေရာက္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔အဖြဲ႔၀င္မယ္

2:42pmတြင္ ဧၿပီလ 18, 2013မွာ, ေအာင္ေအာင္ ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…
ေရႊျမိဳ႕ေတာ္သူငယ္ခ်င္းေတြ ျမန္မာႏွစ္ကူးမွာ စိတ္ဆင္းရဲခ်င္းကင္းၾကပါေစ
ငါကတို႔ဒီအိမ္ေလးကိုမခ်စ္လို႕မဟုတ္ပါဘူး မအားလို႔အလာက်ဲတာကိုနားလည္ေပးၾကပါကြာ
မင္းတို႔ရဲ႕သူငယ္ခ်င္း
ေအာင္ေအာင္(မ ေကြး)