ေမာင္ေအာင္ရဲလင္း
  • ၿမိဳ႕သား
  • ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕
  • Myanmar
Facebookမွာေဖာ္ျပရန္
ေ၀မွ်မယ္
  • ဘေလာ့ ပို႔(စ္)
  • ဖိုရမစာေပမ်ား
  • ဓါတ္ပံုမ်ား
  • ဓာတ္ပံုဖိုင္

ေမာင္ေအာင္ရဲလင္း၏သူငယ္ခ်င္းမ်ား

  • ေမာင္ေဇာ္ဟိန္းသူ
  • MCSKY

ရရွိထားသည့္လက္ေဆာင္မ်ား

Gift

ေမာင္ေအာင္ရဲလင္း လက္ေဆာင္ရရွိထားျခင္းမရွိေသးပါ

လက္ေဆာင္ေပးရန္

 

ေမာင္ေအာင္ရဲလင္း၏အိမ္ကေလး

ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္

ငုဝါလြင္ သည္ ေမာင္ေအာင္ရဲလင္း အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"လာသြားပါတယ္..သယ္ရင္းႀကီး"
Jan 20, 2013
aungthulwin သည္ ေမာင္ေအာင္ရဲလင္း\ ၏စာမ်က္ႏွာကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
Jan 18, 2012
ေမာင္ေအာင္ရဲလင္း သည္ lovelygirl ၏ဘေလာ႔ပို႔(စ္) လက္ထက္လက္စြပ္ကိုဘာလို႔လက္သူၾကြယ္မွာ၀တ္ရတာလဲ ။တြင္မွတ္ခ်က္ ေရးသားခဲ႔ပါသည္
"ခိုက္သြားၿပီ....."
Dec 7, 2010
ေမာင္ေအာင္ရဲလင္း သည္ oaker ၏ဘေလာ႔ပို႔(စ္) Fwd: Myanmar သမိုင္း၀င္ပံုရိပ္မ်ား....တြင္မွတ္ခ်က္ ေရးသားခဲ႔ပါသည္
"အရမ္းပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္"
Dec 7, 2010
ယခုအခ်ိန္တြင္ေမာင္ေအာင္ရဲလင္းဟာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္ပါၿပီ
Nov 18, 2010

အမွတ္တရ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား (မွတ္ခ်က္တခု)

မွက္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူျဖစ္ပါကလည္း ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္း၀င္ေရာက္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔အဖြဲ႔၀င္မယ္

7:31pmတြင္ ဇန္န၀ါရီလ 20, 2013မွာ, ငုဝါလြင္ ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

လာသြားပါတယ္..သယ္ရင္းႀကီး