အလင္းျပာ
  • ၿမိဳ႕သူ
  • ပုသိမ္ျမိဳ႔ ဧရာဝတီတိုင္း
  • Myanmar
Facebookမွာေဖာ္ျပရန္
ေ၀မွ်မယ္

အလင္းျပာ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ား

  • ခ်ာတိတ္ေလးရဲ႕  ကုိ
  • ေကာင္ေလး

ရရွိထားသည့္လက္ေဆာင္မ်ား

Gift

အလင္းျပာ လက္ေဆာင္ရရွိထားျခင္းမရွိေသးပါ

လက္ေဆာင္ေပးရန္

 

အလင္းျပာ၏အိမ္ကေလး

ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္

အလင္းျပာ သည္ ကိုလင္း(သလႅာ၀တီ) ၏ဘေလာ႔ပို႔(စ္) သိဟ္အခ်စ္ဒႆန (LEO)တြင္မွတ္ခ်က္ ေရးသားခဲ႔ပါသည္
"ကုမ္ကိုေရာပဲ "
May 9, 2012
အလင္းျပာ သည္ Kyaw ဘေလာ႔ပို႔(စ္) အလွမယ္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
Mar 6, 2012
အလင္းျပာ သည္+++!! အခ်စ္နတ္ဆိုး !!+++ဘေလာ႔ပို(စ္) ကို Facebook ေပၚတြင္ေဖၚျပေပးခဲ႔သည္
Feb 27, 2012
အလင္းျပာ သည္ ေနာင္ေနာင္လတ္ ဘေလာ႔ပို႔(စ္) စြန္.ပစ္ခံရသူတစ္ဦးရဲ.ေၿဖာင္.ခ်က္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
Feb 17, 2012
အလင္းျပာ မွေရးသားခဲ႔ေသာစာသားတခ်ိဳ႕
"အခ်ိန္ကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္ခ်င္တယ္"
Feb 17, 2012
အလင္းျပာ သည္ ျမတ္ႏိုး ဘေလာ႔ပို႔(စ္) တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသိေစရန္ အခ်က္ၾကီး ၁၇ ခ်က္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္
Feb 5, 2012
အလင္းျပာ သည္ +*ပင္လယ္ဓါးၿမ(Bin Lay Da Mya) ၏ဘေလာ႔ပို႔(စ္) ၂၀၂၀ခုႏွစ္ တြင္ ၿဖစ္ေပၚမည့္ တကယ့္ အၿဖစ္အပ်က္တြင္မွတ္ခ်က္ ေရးသားခဲ႔ပါသည္
"ကြ်တ္ကြ်တ္ ဒီလိုစိတ္ကူးယဥ္တဲ့သူေတြလည္း ရွိေသးတယ္ေနာ္။"
Dec 3, 2011
ခ်ာတိတ္ေလးရဲ႕ ကုိ သည္ အလင္းျပာ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"လာလည္သြားပါတယ္ သူငယ္ခ်င္း"
Nov 29, 2011
ေကာင္ေလး သည္ အလင္းျပာ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
Nov 29, 2011
ေကာင္ေလး သည္ အလင္းျပာ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
Nov 29, 2011
ေကာင္ေလး သည္ အလင္းျပာ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
Nov 29, 2011
ေကာင္ေလး သည္ အလင္းျပာ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"လာလည္သြာပါတယ္ ေနာ္ ေနေကာင္လား ညီမ"
Nov 29, 2011
ေကာင္ေလး သည္ အလင္းျပာ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
Nov 7, 2011
အလင္းျပာ သည္ ေကာင္ေလး အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"အကို မလုပ္တတ္လုပ္တတ္န႔ဲ လုပ္လိုက္တာ လက္ေဆာင္ေပးတာ အဲလိုျဖစ္သြားတယ္"
Nov 4, 2011
အလင္းျပာ သည္ ေကာင္ေလး အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
Nov 4, 2011
အလင္းျပာ သည္ ေကာင္ေလး အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"part021.gif"
Nov 4, 2011

အမွတ္တရ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား (မွတ္ခ်က္ 8 ခု)

မွက္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူျဖစ္ပါကလည္း ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္း၀င္ေရာက္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔အဖြဲ႔၀င္မယ္

11:24pmတြင္ ႏို၀င္ဘာလ 29, 2011မွာ, ခ်ာတိတ္ေလးရဲ႕ ကုိ ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

လာလည္သြားပါတယ္ သူငယ္ခ်င္း

11:15pmတြင္ ႏို၀င္ဘာလ 29, 2011မွာ, ေကာင္ေလး ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

11:14pmတြင္ ႏို၀င္ဘာလ 29, 2011မွာ, ေကာင္ေလး ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

11:13pmတြင္ ႏို၀င္ဘာလ 29, 2011မွာ, ေကာင္ေလး ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

11:04pmတြင္ ႏို၀င္ဘာလ 29, 2011မွာ, ေကာင္ေလး ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

လာလည္သြာပါတယ္ ေနာ္
ေနေကာင္လား ညီမ

9:10pmတြင္ ႏို၀င္ဘာလ 7, 2011မွာ, ေကာင္ေလး ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

11:41pmတြင္ ေအာက္တိုဘာလ 30, 2011မွာ, ေကာင္ေလး ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

9:24pmတြင္ ေအာက္တိုဘာလ 30, 2011မွာ, ေကာင္ေလး ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

လာလည္ပါတယ္ေနာ္ နာမည္ေတာ့ေရမသြားပါဘူး
ၿပန္လာလည္ေပါ့ ခင္ရင္ လက္ေဆာင္ထားခဲမယ္ေနာ္...ညီမေလး

MindJolt Games

Ortist - Graphical Scrapbook