ဇာဇာ
 • ၿမိဳ႕သူ
 • ဗမာ
Facebookမွာေဖာ္ျပရန္
ေ၀မွ်မယ္
 • ဘေလာ့ ပို႔(စ္)
 • ဖိုရမစာေပမ်ား
 • ဓါတ္ပံုမ်ား
 • ဓာတ္ပံုဖိုင္

ဇာဇာ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ား

 • Jar Yit
 • သုညံ
 • ဘဲဥေလး
 • ေအးမင္းေရႊ
 • ေဂ်ာ္ကာ
 • ေအာင္ျမင့္ျမတ္
 • ဟိန္းေဇာ္(ဂ်ိဳးျဖဴ)

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္

ေနရပ္လိပ္စာ
မေလးရွား
ဘယ္လိုလူမ်ိဳးနဲ႔ခင္ခ်င္လဲ
လူတိုင္း
လူမ်ိဳး
ဗမာ

ရရွိထားသည့္လက္ေဆာင္မ်ား

Gift

ဇာဇာ လက္ေဆာင္ရရွိထားျခင္းမရွိေသးပါ

လက္ေဆာင္ေပးရန္

 

ဇာဇာ တို႕ရဲ႔အခ်စ္ဥယ်ာဥ္ ကိုလည္းလာလည္ၾကဖို႕ဖိတ္ပါတယ္ေနာ္

ေပ်ာ္စရာေတြ တူတူခံစားရင္း ရယ္ေမာရင္းနဲ႔အပန္းေၿပ ခ်စ္သူေတြရဲ႔ကမာၻ အခ်စ္ဥယ်ာဥ္ ကိုလာဖို႕ ဖိတ္ပါတယ္ရွင္ www.achitooyin.ning.com

အမွတ္တရ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား (မွတ္ခ်က္ 9 ခု)

မွက္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူျဖစ္ပါကလည္း ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္း၀င္ေရာက္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔အဖြဲ႔၀င္မယ္

9:33amတြင္ ဇူလိုင္လ 7, 2013မွာ, chitya aung ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

http://www.youtube.com/watch?v=ASO_zypdnsQ လာလည္တယ္ေနာ္. I ဆိုဒ္ကိုလဲလာလည္ပါအံုး.

9:30pmတြင္ ဇူလိုင္လ 5, 2013မွာ, ေအာင္ျမင့္ျမတ္ ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

8:57pmတြင္ ဇူလိုင္လ 5, 2013မွာ, Peemak ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…
ညီမကုိခင္တယ္ ညီမကခ်စ္ဖုိ႕ေကာင္းတယ္
11:16pmတြင္ မတ္လ 7, 2013မွာ, ေအးမင္းေရႊ ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

ဇာဇာအလည္လာသြားတယ္ေနာ္

ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ

10:40pmတြင္ မတ္လ 7, 2013မွာ, ရဲမင္းႏူိင္ ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…
အလည္လာသြားတယ္ေနာ္ မဇာဇာ
10:32pmတြင္ မတ္လ 7, 2013မွာ, မင္းမင္း ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

 ဇာဇာ လာလည္သြားတယ္ေနာ္

10:21pmတြင္ မတ္လ 7, 2013မွာ, ေအာင္အက္ဂါ ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…
hi.zarzar..H0w.r.u.…?
10:13pmတြင္ မတ္လ 7, 2013မွာ, ေအာင္အက္ဂါ ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…
agaga0237
09402769461
10:00pmတြင္ မတ္လ 7, 2013မွာ, ေဒြးထက္နိဳင္ ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

သူငယ္ခ်င္းေလး လာလည္သြားတယ္ေနာ္...
ေလွ်ာက္လွမ္းရမဲ့ လမ္းခရီးေလးထာ၀ရေပ်ာ္ရႊင္စြာေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ပါေစေနာ္

ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္

chitya aung သည္ ဇာဇာ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"http://www.youtube.com/watch?v=ASO_zypdnsQ လာလည္တယ္ေနာ္. I ဆိုဒ္ကိုလဲလာလည္ပါအံုး."
Jul 7, 2013
ဇာဇာ ဟာ သုညံ ႏွင္႔ ေအာင္ျမင့္ျမတ္ ၏သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သြားပါၿပီ
Jul 7, 2013
ေအာင္ျမင့္ျမတ္ သည္ ဇာဇာ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
Jul 5, 2013
Peemak သည္ ဇာဇာ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"ညီမကုိခင္တယ္ ညီမကခ်စ္ဖုိ႕ေကာင္းတယ္"
Jul 5, 2013
ဇာဇာ သည္ သုညံ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"သုညေရ လာလည္သြားတယ္ေနာ္"
Apr 19, 2013
ဇာဇာ ႏွင္႔ ဟိန္းေဇာ္(ဂ်ိဳးျဖဴ) သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သြားပါၿပီ
Mar 31, 2013
ဇာဇာ ဟာ Jar Yit, ေအးမင္းေရႊ, ေဂ်ာ္ကာ ႏွင္႔ ဘဲဥေလး တို႔၏သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သြားပါၿပီ
Mar 8, 2013
ေအးမင္းေရႊ သည္ ဇာဇာ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"ဇာဇာအလည္လာသြားတယ္ေနာ္ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ "
Mar 7, 2013
ရဲမင္းႏူိင္ သည္ ဇာဇာ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"အလည္လာသြားတယ္ေနာ္ မဇာဇာ"
Mar 7, 2013
မင္းမင္း သည္ ဇာဇာ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
" ဇာဇာ လာလည္သြားတယ္ေနာ္ "
Mar 7, 2013
ေအာင္အက္ဂါ သည္ ဇာဇာ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"hi.zarzar..H0w.r.u.…?"
Mar 7, 2013
ဇာဇာ သည္ သူ၏အိမ္အား ျ ပင္ဆင္ခဲ႔ပါတယ္
Mar 7, 2013
ေအာင္အက္ဂါ သည္ ဇာဇာ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"agaga0237 09402769461"
Mar 7, 2013
ယခုအခ်ိန္တြင္ဇာဇာဟာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္ပါၿပီ
Mar 7, 2013
 
 
 

အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား

 • ေမမိုးခ အခု အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ၀င္ေရာက္ေနသည့္

 • + ! bk mar yar crystal + အခု အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ၀င္ေရာက္ေနသည့္

 • Myat Thu Aung