သူရိယ
  • ၿမိဳ႕သား
  • yangon division
  • Myanmar
Facebookမွာေဖာ္ျပရန္
ေ၀မွ်မယ္
  • ဘေလာ့ ပို႔(စ္)
  • ဖိုရမစာေပမ်ား
  • ဓါတ္ပံုမ်ား
  • ဓာတ္ပံုဖိုင္

သူရိယ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ား

  • phyuchue200
  • ♥´*•♫ ♥♥sUe♥♥ ♫•*´♥
  • ေအမြန္မြန္ကို

ရရွိထားသည့္လက္ေဆာင္မ်ား

Gift

သူရိယ လက္ေဆာင္ရရွိထားျခင္းမရွိေသးပါ

လက္ေဆာင္ေပးရန္

 

သူရိယ၏အိမ္ကေလး

အမွတ္တရ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား (မွတ္ခ်က္ 3 ခု)

မွက္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူျဖစ္ပါကလည္း ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္း၀င္ေရာက္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔အဖြဲ႔၀င္မယ္

10:26amတြင္ ဒီဇင္ဘာလ 24, 2011မွာ, nay min ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…

လာလည္သြားတယ္ေနာ္ .. ကိုသူရိယ

11:02amတြင္ ၾသဂုတ္လ 5, 2011မွာ, သူရိယ ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…
ဟုတ္ကဲ့ပါ မၿဖိဳးေရ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ လာလည္တဲ့အတြက္ နံမည္ကၿဖိဳးေနာ္ ကၽြန္ေတာ့္နံမည္နဲလည္းတူတယ္....ေနာက္လည္းလာလည္ေနာ္
9:37amတြင္ ေမလ 4, 2011မွာ, ၿဖိဳးေလး ေျပာၾကားခဲ႔႔သည္က…
ေပးဆပ္ခ်င္းနဲ႔ ခ်စ္မယ့္ သူရိယ ေရ . . .
ၿဖိဳး လာလည္ပါတယ္ နင့္ အိမ္ကို . . .
ဧည့္သည္ကို ဘာနဲ႔ ဧည့္ခံမွာလဲ . . . .

MindJolt Games

Ortist - Graphical Scrapbook