ေအာင္ေလး( amk)
  • ၿမိဳ႕သား
  • ဧ၇ာ၀တီ
  • Myanmar
Facebookမွာေဖာ္ျပရန္
ေ၀မွ်မယ္

ေအာင္ေလး( amk)၏သူငယ္ခ်င္းမ်ား

  • kayah

ရရွိထားသည့္လက္ေဆာင္မ်ား

Gift

ေအာင္ေလး( amk) လက္ေဆာင္ရရွိထားျခင္းမရွိေသးပါ

လက္ေဆာင္ေပးရန္

 

ေအာင္ေလး( amk)၏အိမ္ကေလး

ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္

kayah ႏွင္႔ ေအာင္ေလး( amk) သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သြားပါၿပီ
Mar 17, 2012
ေအာင္ေလး( amk) သည္ မုိးျမတ္သူ အတြက္မွတ္ခ်က္ အမွတ္တရေရးခဲ႔သည္
"ေတြ.ရတာ၀မ္းသာပါတယ္"
Jul 8, 2011
ေအာင္ေလး( amk) သည္ kayahဓာတ္ပံုတြင္မွတ္ခ်က္ ေရးသားခဲ႔ပါသည္
Thumbnail

ခ်စ္စရာေလး

"မင္းရဲ.သူငယ္ခ်င္းၿဖစ္ခ်င္တယ္"
Jul 8, 2011
ယခုအခ်ိန္တြင္ေအာင္ေလး( amk)ဟာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္ပါၿပီ
Jul 8, 2011

ရင္ထဲက ခံစားခ်က္မ်ား အမွတ္တရ ေရးခဲ့သည့္ ေနရာ

မွက္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူျဖစ္ပါကလည္း ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္း၀င္ေရာက္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔အဖြဲ႔၀င္မယ္

  • အမွတ္တရ စကားမ်ား ေရးသားေပးၾကျခင္း မရွိေသးပါ!