" ျမန္ မာ တိုင္း ရင္း သူ ေလး တ ဦး ဧ။္ ေၾက ကြဲ ၀မ္း နည္း ဖြယ္ ျဖစ္ ရပ္ မွန္ ၊ မိ ခင္ တ ဦး မွ ကိုယ္ တိုင္ ရင္ ဖြင့္ ခ်က္ "

* " ျမန္ မာ တိုင္း ရင္း သူ ေလး တ ဦး ဧ။္ ေၾက ကြဲ ၀မ္း နည္း ဖြယ္ ျဖစ္ ရပ္ မွန္ ၊ မိ ခင္ တ ဦး မွ ကိုယ္ တိုင္ ရင္ ဖြင့္ ခ်က္ "

က် မ နာ မည္( ေနာ္ ေလး ၀ါး ) ပါ ။ က ရင္ ျပည္ နယ္ ဖါး အံ ျမိဳ ့ အ နီး က ရြာ မွာ ေန ပါ တယ္ ။ အ ျငိမ္း စား အ လယ္ တန္း ျပ ေက်ာင္း ဆ ရာ မ တ ဦး ပါ။ အ သက္ ၅၈
ႏွစ္ ပါ။ သား သ မီး ၅ ေယာက္ ရွိ ပါ တယ္ ။ က် မ ရဲ ့ တ တိ ယ သ မီး ေလး ရဲ ့ ရင္ နင့္ ဖြယ္၊ ၀မ္း နည္း ေၾက ကြဲ ဖြယ္ ျဖစ္ ရပ္ မ်ား ကို က ရင္ အ မ်ိဳး သ မီး ေလး
မ်ား၊ ျမန္ မာ အ မ်ိဳး သ မီး တိုင္း ရင္း သူ ေလး မ်ား သ မီး ငယ္ တူ မ ငယ္ မ်ား အား လံုး ဖတ္ ရူ ျပီး က် မ သ မီး ေလး လို အ မွား မ်ိဳး မ ၾကံဳ ရ ေလ ေအာင္ စိတ္
ရင္း ေစ တၱာ နာ အ ျပည့္ ထား ျပီး မိ ခင္ ေမ တၱာ အ ျပည့္ ထား ျပီး သ တိ ေပး ေရး သား လိုက္ ရ တာ ပါ ။ က် မ နဲ ့ က် မ သ မီး ေလး တို ့ ရဲ ့ ဘ ၀ ဟာ ေသ မ ထူး၊ ေန
မ ထူး ဘ ၀ မို ့ ျမန္ မာ အ မ်ိဳး သ မီး ငယ္ ေလး ေတြ ကို က် မ သ မီး ေလး လို အ ျဖစ္ ဆိုး မ်ိဳး မ ၾကံဳ ေတြ ့ ရ ေလ ေအာင္ သ တိ ေပး ေရး သား လိုက္ ရ တာ ပါ။ က် မ
သ မီး ေလး နာ မည္ က ( ေနာ္ လီ ဇာ ) ပါ။ က် မ သ မီး ေလး ဟာ က ရင္ ျပည္ နယ္ မွာ ၁၀ တန္း ေအာင္ ျပီး ရန္ ကုန္ ျမိဳ ့ အင္း စိန္ က အ ေဒၚ ( က် မ အ မ အ ရင္း )
အိမ္ မွာ ေန ျပီး ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုယ္ မွ ဓါ တု ေဗ ဒ ဘြဲ ့ ရ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ က် မ အ မ က အ စိုး ရ အ ထည္ စက္ ရံု တ ခု က ဒု စက္ ရံု မွဳး ပါ။
ပင္ စင္ ယူ ျပီး အ ခု ေတာ့ ၈ တန္း ၊ ၉ တန္း၊ ၁၀ တန္း ေက်ာင္း သား ေတြ ကို အိမ္ မွာ ဘဲ က်ဳ ရွင္ သင္ ပါ တယ္။ သူ ့ အ မ်ဳိး သား က လည္း အင္း စိန္ ရ ထား စက္ ရံု
က စက္ ေခါင္း ျပင္ အင္ ဂ်င္ နီ ယာ တ ဦး ပါ။ က် မ အ မ တို ့ မိ သား စု ေတြ က က် မ တို ့ ထက္ စာ ရင္ စီး ပြါး ေရး အ စဥ္ ေျပ ၾက ပါ တယ္။ သူ ့ မွာ ေတာ့ သား ၂
ေယာက္ ဘဲ ရွိ ပါ တယ္။ သ မီး အ ရင္း မ ရွိ ေတာ့ က် မ သ မီး ေလး ကို သ မီး အ ရင္း လို အ ရမ္း ခ်စ္ ျပီး အ ရမ္း ဂ ရု စိုက္ ပါ တယ္။ သ မီး ေလး ဟာ တ ကၠ သိုယ္ က ေန
ဘြဲ ့ရ ျပီး လြန္ ခဲ့ တဲ့ ၂ ႏွစ္ ခန္ ့( ၂၀၀၉ ခု ႏွစ္ ေမ လ ) က အ ေရွ ့မ ေလး ရွား ႏုိင္ ငံ ( ကို တာ ကင္ နာ ဘာ လူး ) ဆို တဲ့ ျမိဳ ့ က ေရ သန္ ့ စက္
ရံု တ ခု မွာ အ လုပ္ ရ ခဲ့ ပါ တယ္။ ( ဘ ရူ ႏိုင္း ႏိုင္ ငံ ) နဲ ့ နီး ပါ တယ္။ ရန္ ကုန္ က အ လုပ္ ရွာ ေဖြ ေရး ေအး ဂ်င္ စီ တ ခု က လုပ္ ေပး တာ ပါ။ ေလ ယဥ္ လက္
မွတ္ အ ပါ အ ၀င္ ျမန္ မာ ေငြ ၁၈ သိန္း ေလာက္ ကုန္ က် ပါ တယ္ ။ က် မ တို ့ က စီး ပြား ေရး အ စဥ္ မ ေျပ ၾက လို ့ အင္း စိန္ မွာ ေန ၾက တဲ့ သ မီး အ ေဒၚ ေတြ ဘဲ
အ လုပ္ ရွာ ေပး ၾက ျပီး ေငြ လည္း သူ တို ့ဘဲ အ ကုန္ အ က် ခံ ကူ ညီ ေပး ႀက ပါ တယ္ ။ သ မီး ေလး ဟာ အင္ မ တန္ ရိုး သား ပါ တယ္ ။ စိတ္ ရင္း ေစ တ နာ လည္း အ ရမ္း
ကို ျဖဴ စင္ ပါ တယ္ ။ အ လုပ္ ကို လည္း တ အား ကို ႀကိဳးး စား ပါ တယ္ ။ ဒါ ေၾကာင့္ အ လုပ္ အ တူ တူ လုပ္ ေန ၾက တဲ့ ၀န္ ထမ္း အား လံုး ခ်စ္ ၾက ပါ တယ္၊ ျမန္
မာ လူ မ်ိဳး ဆို လို ့ သ မီး နဲ ့( ခ်င္း ) တိုင္း ရင္း သူ ေလးဘဲ ရွိ ပါ တယ္ ။ သူ က သ မီး ထက္ ၁ ႏွစ္ ေလာက္ ေစာ ျပီး မ ေလး ရွား ႏိုင္ ငံ ကို ေရာက္ တာ ပါ ။
ျမန္ မာ ျပည္ က အ မ်ိဳး သ မီး တ ေယာက္ ရိွ လို ့သ မီး အ တြက္ လည္း အ ေဖၚ ရ ပါ တယ္ ။ ဒါ ေပ မဲ့ သ မီး ေရာက္ ျပီး ၆ လ ေလာက္ ေန ေတာ့ အဲ ဒီ( ခ်င္း )ေကာင္ မ ေလး
က အာ ရပ္ ႏိုင္ ငံ တ ခု ျဖစ္ တဲ့ ( ကာ တာ ႏိုင္ ငံ ) ကို လ ခ ေကာင္း လို ့ ေျပာင္ း သြား ခဲ့ ပါ တယ္။

သ မီး လည္း တ ေယာက္ ထဲ ေန ရ တာ ျပင္း ေတာ့ ရ တဲ့ လ ခ ေလး စု ျပီး ကြန္ ျပဴ တာ ေလး တ လံုး ၀ယ္ ျပီး အ လုပ္ ျပီး တဲ့ အ ခ်ိန္ ၊ အား တဲ့ အ ခ်ိန္ ေတြ မွာ ျမန္မာ ျပည္
မွာ ရွိ တဲ့ ေဆြ မ်ိဳး သား ခ်င္း မ်ား၊ မိတ္ ေဆြ သူ ငယ္ ခ်င္း မ်ား၊ ႏိုင္ ငံ ျခား ေရာက္ ေန တဲ့ မိတ္ ေဆြ သူ ငယ္ ခ်င္း မ်ား ထံ အင္ တာ နက္ က ေန
ဆက္ သြယ္ စ ကား ေျပာ ၾက ပါ တယ္ ။ ႏိုင္ ငံ ျခား တိုင္း ျပည္ ေတြ မွာ အ လုပ္ လုပ္ ေန ၾက တဲ့ ျမန္ မာ အ မ်ိဳး သား ၊ အ မ်ိဳး သ မီး ေတြ နဲ ့ လည္း အင္ တာ နက္
က ေန မိတ္ ေဆြ သစ္ ေတြ ရ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ ႏိုင္ ငံ ျခား ေရာက္ ျပီး ၇ လ ( ၂၀၁၀ ဇန္ ႏၷ ၀ါ ရီ လ ) ေလာက္ ေန ေတာ့့ ႏုိင္ ငံ ျခား တိုင္း ျပည္ တ ခု မွာ အ လုပ္
သြား လုပ္ ေန တဲ့ ျမန္ မာ ျပည္ က ေကာင္ ေလး တ ေယာက္ က သ မီး ဆီ အင္ တာ နက္ က ေန ဆက္ သြယ္ ျပီး မိတ္ ေဆြ ဖြဲ ့ ပါ တယ္ ။ သ မီး လို ဘဲ ႏိုင္ ငံ ျခား မွာ အ လုပ္
လုပ္ ေန တဲ့့ ျမန္ မာ လူ မ်ိဳး ဆို ေတာ့ သ မီး လည္း မိတ္ ေဆြ သ ေဘာ မ်ိဳး နဲ ့လက္ ခံ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ အ လုပ္ အား တိုင္း အဲ ဒီ ေကာင္ ေလး က သ မီး ဆီ အင္ တာ
နက္ က ေန တ ဆင့္ စ ကား ေတြ ေျပာ လာ ပါ တယ္ ။ ေကာင္ ေလး က လည္း သ မီး အ လုပ္ အ ေၾကာင္း ေတြ ၊ မိ သား စု ေဆြ မ်ိဳး သား ခ်င္း အ ေၾကာင္း ေတြ ၊ မ ေလး ရွား မွာ
လုပ္ ရ ကိုင္ ရ ေန ရ ထိုင္ ရ တာ အ စဥ္ ေျပ မ ေျပ အ စံု ေမး ပါ တယ္။ သ ေဘာ လည္း ေကာင္း ပါ တယ္။ သ မီး က လည္း ေကာင္ ေလး ေမး သ မ်ွ အ မွန္ အ တိုင္း ျပန္ ေျဖ
ေပး ခဲ့ ပါ တယ္ ။ သ မီး တို ့က က ရင္ လူ မ်ိဳး ျဖစ္ ေၾကာင္း ၊ ေမာင္ ႏွ မ ၅ ေယာက္ ရွိ ေၾကာင္း၊ မိ ဘ မ်ား က ဆင္း ရဲ ေၾကာင္း ၊ ၁၀ တန္း ေအာင္ ျပီး အင္း
စိန္ က အ ေဒၚ အိမ္ မွာ ေန ျပီး တ ကၠ သိုယ္ တက္ ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္း ျပီး တာ နဲ ့ အ ေဒၚ ေတြ ရဲ ့ ကူ ညီ မူ နဲ ့ မ ေလး ရွား က ေ ရ သန္ ့ စက္ ရံု တ ခု မွာ အ
လုပ္ ရ ခဲ့ ေၾကာင္း၊ အ လုပ္ က ေတာ့ အ ရမ္း ကို ပင္ ပန္း ေၾကာင္း၊ လ ခ လည္း အ ရမ္း နဲ တဲ့ အ ေၾကာင္း၊ ၂ ႏွစ္ ေလာက္ သီး ခံ လုပ္ ျပီး မွ တ ျခား လ ခ ေကာင္း
တဲ့ ႏိုင္ ငံ တ ခု ကို ကူး ဘို ့ စိတ္ ကူး ထား ေၾကာင္း၊ အ မွန္ အ တိုင္း သ မီး က ေျဖ ေပး ခဲ့ ပါ တယ္ ။ ေကာင္ ေလး က လည္း သူ. အ ေၾကာင္း ေတြ ၊ သူ ေန တဲ့ ႏိုင္
ငံ အ ေၾကာင္း ေတြ ၊ သူ ့ ရဲ ့ အ လုပ္ အ ေၾကာင္း ေတြ ကို လည္း သ မီး ကို ေျပာ ျပ ပါ တယ္။ ေနာက္ ျပီး သူ ေန တဲ့ ႏုိင္ ငံ မွာ အ လုပ္ ေတြ လည္း အ ရမ္း ေပၚ တဲ့ အ
ေၾကာင္း ၊ လ ခ လည္း အ ရမ္း ကို ေကာင္း တဲ့ အ ေၾကာင္း၊ လို အပ္ တဲ့ အ ကူ အ ညီ ရွိ ရင္ သူ ့ ကို ေျပာ ဘို ့ အ ေၾကာင္း၊ အ စြမ္း ကုန္ ကူ ညီ ေပး မဲ့ အ ေၾကာင္း
၊ ေျပာ လာ ေတာ့ သ မီး က လည္း ေကာင္ ေလး ကို အ ရမ္း ကို ေလး စား ျပီး ခင္ မင္ သြား ခဲ့ မိ ပါ တယ္။ ေကာင္ ေလး က လည္း အ လုပ္ အား တဲ့ အ ခ်ိန္ တိုင္း သ မီး ဆီ
အင္ တာ နက္ က ေန ဆက္ သြယ္ ခဲ့ ၾက ပါ တယ္ ။ ေကာင္ ေလး နဲ ့ မိတ္ ေဆြ ေတြ ျဖစ္ ျပီး ၂ လ ေလာက္ ( ၂၀၁၀ ခု မတ္ လ ဆန္း ) ေန ေတာ့ ေကာင္ ေလး က သ မီ း ဖံုး နံ
ပါတ္ ကို ေတာင္း လာ လို ့ သ မီး က လည္း ေပး လိုက္ ပါ တယ္။ ေကာင္ ေလး က လည္း မ ၾကာ မ ၾကာ သူ အ လုပ္ လုပ္ တဲ့့ ႏိုင္ ငံ က ေန သ မီး ဆီ ဖံုး ေတြ ဆက္ လာ ပါ တယ္
။ ဒီ လို နဲ ့တ ေယာက္ နဲ ့ တ ေယာက္ အ ရမ္း ရင္း ႏွီး လာ ၾက ျပီး ၁ လ ေက်ာ္ ေလာက္ ေန ေတာ့ ေကာင္ ေလး က သ မီး ဆီ ခ်စ္ ခြင့္ ေတာင္း ခံ ခဲ့ ပါ တယ္။ သ မီး က
အ ေျဖ ေတာ့ ခ်က္ ခ်င္း မ ေပး ခဲ့ ပါ ဘူး။ ရိုး ရိုး သား သား မိတ္ ေဆြ လို ဘဲ ခင္ မင္ ရင္း ႏွီး ခ်င္ တဲ့ အ ေၾကာင္း၊ ဘာ သာ လည္း မ တူ လို ့့ မိ ဘ ေမာင္ ႏွ မ
ေတြ လည္း သ ေဘာ တူ မွာ မ ဟုတ္ တဲ့ အ ေၾကာင္း၊ ခ်စ္ ခြင့္ ေတာင္း ထား ၾက တဲ့ သူ ေတြ ေတာ့ ရွိ ေၾကာင္း၊ ဒါ ေပ မဲ့ ဘယ္ သူ ့ ကို မွ အ ေျဖ မ ေပး ေသး ေၾကာင္း ၊ မိ
ဘ ေတြ က ဆင္း ရဲ လို ့ အ လုပ္ ကို ဘဲ အ ဓိ က ထား ေန ေၾကာင္း၊ အ ခ်စ္ ေရး၊ အိမ္ ေထာင္ ေရး ေတြ ကို မ စဥ္း စား ခ်င္ ေသး ေၾကာင္း သ မီး က ေတာင္း ပန္ ခဲ့ ပါ တယ္
။ ဒီ အ ေၾကာင္း ေတြ ကို လည္း သ မီး နဲ ့ အ ရင္ အ လုပ္ လုပ္ ခဲ့ ဘူး တဲ့ ( ကူ ၀ိတ္ ) ႏိုင္ ငံ ကို ေရာက္ ေန တဲ့ ( ခ်င္း ) မ ေလး နဲ ့ ေရာ၊ ထိုင္း ႏိုင္ ငံ
ဘန္ ေကာက္ မွာ အ လုပ္ လုပ္ ေန တဲ့ တ ကၠ သိုယ္ တံုး က ေက်ာင္း ေန ဘက္ သူ ငယ္ ခ်င္း ( က ရင္ မ ေလး) နဲ ့ ေရာ၊ တိုင္ ပင္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ သူ ငယ္ ခ်င္း ၂ ေယာက္
လံုး က လည္း သ မီး လို ဘဲ ခ ရစ္ ယာန္ ေတြ ဆို ေတာ့ သ ေဘာ မ တူ ၾက ပါ ဘူး ။ ဘာ သာ ခ်င္း လည္း မ တူ လို ့ ၊ အ ျပင္ မွာ လည္း တ ခါ မွ မ ျမင္ ဘူး မ ေတြ ့ဘူး ေသး
တဲ့ အ တြက္ အ ေျဖ မ ေပး ဘို ့၊ ့မိတ္ ေဆြ သ ေဘာ မ်ိဳ း ဘဲ ဆက္ ဆံ ဘို ့ အ ၾကံ ေပး ခဲ့ ပါ တယ္ ။ သ မီး က က ရင္ လူ မ်ဳိး ၊ ခ ရစ္ ယာန္ ဘာ သာ ကိုး ကြယ္ ပါ တယ္
။ ေကာင္ ေလး က ေတာ့ ဗု ဒၵ ဘာ သာ ကိုး ကြယ္ တဲ့ တိုင္း ရင္း သား တ ေယာက္ ပါ ။ သ မီး က အ ေျဖ မ ေပး ေတာ့ ေကာင္ ေလး က သ မီး ဆီ ဖံုး ေတြ အ ျမဲ လို ဆက္ ျပီး သ
မီး ကို တ ကယ္ ခ်စ္ သြား မိ သြား တဲ့ အ ေၾကာင္း ၊ သူ ့ ဘ ၀ မွာ သ မီး လို ရုိး သား တဲ့ မိန္း ခ ေလး မ်ဳိး တ ခါ မွ မ ေတြ ခဲ့့ ဘူး ေၾကာင္း ၊ အ ေပ်ာ္ သ ေဘာ
မ်ိဳး ခ်စ္ တာ မ ဟုတ္ တဲ့ အ ေၾကာင္း ၊ တ ကယ္ လက္ ထပ္ ယူ မဲ့ အ ေၾကာင္း ၊ ၊ လက္ ထပ္ ျပီး ရင္ လည္း သူ ေန ႏိုင္ ငံ မွာ လာ ေန ဘို ့့့ အ ေၾကာင္း ၊ သူ ့ မွာ
လည္း ကိုယ္ ပိုင္ အိမ္ ၊ ကိုယ္ ပိုင္ ကား ေတြ ရွိိ တဲ့ အ ေၾကာင္း ၊ ေသ တဲ့ အ ထိ သ စၥာ ရိွ ရိွ နဲ ့ ခ်စ္ သြား မဲ့ အ ေၾကာင္း ၊ ဖံုး ေတြ ဆက္ ျပီး ေျပာ ျပ
လာ ပါ တယ္ ။ ဒါ ေပ မဲ့ သ မီး က အ တန္ တန္ ျငင္း ျပီး ေတာင္း ပန္ ခဲ့ ပါ တယ္။

ေကာင္ ေလး က လည္း အ တင္း ၾကီး အ ေျဖ ေတာင္း လာ ေတာ့ ဒီ အ ေၾကာင္း ေတြ ကို သ မီး ရဲ ့ သူ ငယ္ ခ်င္း ၂ ေယာက္ နဲ ့ ရန္ ကုန္ က သ မီး ရဲ ့ အ ေဒၚ ဆီ ကို လည္း ထပ္
ေျပာ ျပ ခဲ့ ပါ တယ္။ သ မီး အ ေဒၚ နဲ ့ သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ က လည္း ဘာ သာ မ တူ လို ့ ရုိး ရုိး မိတ္ ေဆြ သ ေဘာ မ်ိဳး ဘဲ ဆက္ ဆံ ဘို ့့ အ တန္ တန္ ကို သ တိ ေပး ခဲ့
ပါ တယ္ ။ အ ေဒၚ နဲ ့ သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ က လည္း သ ေဘာ မ တူ ေတာ့ သ မီး လည္း ေကာင္ ေလး ကို ျငင္း ခဲ့ ပါ တယ္။ သ မီး ဆီ က အ ေျဖ မ ရ ေတာ့ ေကာင္ ေလး က လည္း ေန ့
တိုင္း လို သ မီး ဆီ ဖံုး ေတြ ဆက္ ျပီး အ ေျဖ ေတာင္း လာ ေတာ့ သ မီး လည္း ေကာင္ ေလး ကို အ ရမ္း ကို သ နား လာ မိ ပါ တယ္။ သ မီး လုပ္ ေန တဲ့ မ ေလး ရွား က အ
လုပ္ က လည္း အ ရမ္း ကို ပင္ ပန္း ျပီး လ ခ က လည္း တ လ ကို မွ မ ေလး ရွား ေငြ ( ရင္း ဂစ္ ၁၃၀၀ ) ေက်ာ္ ၀န္း က်င္ ေလာက္ ဘဲ ရ တယ္ ၊ ျမန္ မာ ေငြ နဲ ့ ဆို တ လ
ကို ၃ သိန္း ခြဲ၊ ၄ သိန္း ေလာက္ ဘဲ ရ ပါ တယ္။ ေကာင္ ေလး က လည္း အ ျပင္ မွာ တ ခါ မွ မ ေတြ ့ဘူး တာ ေတာင္ သ မီး ဆီ သူ ေန တဲ့ ႏိုင္ ငံ က ေန ခ ဏ ခ ဏ ဖံုး ေတြ ဆက္
ျပီး အား ေပး စ ကား ေတြ ေျပာ၊ သ မီး အ ေပၚ မွာ လည္း အ ရမ္း ကို ဂ ရု စိုက္ ပါ တယ္။ လက္ ထပ္ ျပီး တာ နဲ ့ သူ ေန တဲ့ ႏိုင္ ငံ ကို ေခၚ ေပး မယ္ ဆို တဲ့ အ
ေၾကာင္း ၊ သူ ့ မွာ ကိုယ္ ပိုင္ အိမ္ နဲ ့ ကား ေတြ ေတြ လည္း ရွိ ေန ျပီး သူ ေန တဲ့ ႏိုင္ ငံ မွာ အ လုပ္ ေတြ လည္း အ ရမ္း ေပၚ ျပီး ခ လ လည္း အ ရမ္း ေကာင္း တယ္
ဆို တဲ့ အ ေၾကာင္း၊ သူ ့ ဘ ၀ မွာ လည္း သ မီး လို ရိုး သား တဲ့ မိန္း ခ ေလး မ်ိုး တ ခါ မ ေတြ ့ ခဲ့ ဘူး လို ့ အိမ္ ေထာင္ ျပဳ ဘို ့ အ ထိ ဆံုး ျဖတ္ ခဲ့ တာ
ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဂ တိ ေတြ လည္း ေပး လာ ေတာ့၊ ေကာင္ ေလး အ ေပၚ အ ရမ္း ကို အ ထင္ ၾကီး ေလး စား ျပီး သူ ေန တဲ့ ႏိုင္ ငံ ကို လည္း အ ရမ္း သြား ခ်င္ စိတ္ ေတြ ျဖစ္
လာ တယ္။ ေကာင္ ေလး အ ေပၚ မွာ လည္း တ ကယ့္ ကို အား ကိုး ခ်င္ တဲ့ စိတ္ ေတြ ျဖစ္ လာ ပါ တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ေကာင္ ေလး ေျပာ သ မ်ွ ကိုို အ ကုန္ ယံု ျပီး ဘယ္ သူ ့
ကို မွ မ တိုင္ ပင္ ေတာ့ ဘဲ အ ေဒၚ ေတြ တား ေန တဲ့ ၾကား က ေန ေကာင္ ေလး ေတာင္း တဲ့့ အ ေျဖ ကို ( ၂၀၁၀ ခု ဧ ျပီ လ ဆန္း ) မွာ ေပး လိုက္ မိ ပါ တယ္ ။ ေကာင္ ေလး
က လည္း သ မီး ဆီ က အ ေျဖ ရ ေတာ့ အ ရမ္း ေပ်ာ္ တဲ့ အ ေၾကာင္း ၊ သ မီး ကို လည္း ေက်း ဇူး အ ရမ္း တင္ တဲ့ အ ေၾကာင္း ၊ တ သက္ လံုး သ စၥာ ရွိ ရွိ နဲ ့ ခ်စ္ သြား
မဲ့ အ ေၾကာင္း၊ တ သက္ လံုး ဂ ရု စိုက္ သြား မဲ့ အ ေၾကာင္း ၊ ဂ တိ ေတြ ေပး ခဲ့ ပါ တယ္ ။ သ မီး ကို လည္း သူ တ ေယာက္ ထဲ ကို ဘဲ သ စၥာ ရွိ ရွိ နဲ ့ တ သက္ လံုး
ခ်စ္ ရ မဲ့ အ ေၾကာင္း ဂ တိ ေတြ ေတာင္း ခဲ့ ပါ တယ္ ။ သ မီး ဆီ လည္း အင္ တာ နက္ က ေန အ ျမဲ လို ဆက္ သြယ္ ၊ ဖံုး ေတြ လည္း အ ျမဲ လို ဆက္ ၊ ေနာက္ ျပီး သ မီး ဆီ
ကို စာ တိုက္ က ေန ပါ ဆယ္ နဲ ့ လက္ ေဆာင္ ပ စၥည္း ေတြ လည္း မ ၾကာ မ ၾကာ ပို ့့ ေပး လာ ပါ တယ္။ ေကာင္ ေလး က လည္း အ ရမ္း ကို အ ေျပာ ေကာင္း ျပီး အ ရမ္း ကို ဂ
ရု စိုက္ ေတာ့ သ မီး က လည္း အ ရမ္း ကို ယံု ၾကည္ အား ကိုး မိ ျပီး ေကာင္ ေလး အ ေပၚ လည္း တ ကယ့္ ကို ခ်စ္ မိ သြား ပါ တယ္။ အင္ တာ နက္ လိပ္ စာ ကို ေတာင္ သ မီး
နာ မည္ တ ၀က္ သူ ့ နာ မည္ တ ၀က္ နဲ ့ တ ေယာက္ တ ခု ဆီ လုပ္ ျပီး သ မီး နဲ ့ အ ျမဲ ဆက္ သြယ္ ခဲ့ ၾက ပါ တယ္။

ခ်စ္ သူ ေတြ ျဖစ္ ျပီး ၁ လ ေက်ာ္ ေလာက္ ေန ေတာ့ ေကာင္ ေလး က သ မီး ေန တဲ့ မ ေလး ရွား ကို လည္း တ ခါ မွ မ ေယာက္ ဖူး လို ့့ လာ လည္ ခ်င္ တဲ့ အ ေၾကာင္း၊
ကိုယ္ နဲ ့ လက္ ထပ္ မဲ့ ခ်စ္ သူ ကို လည္း အ ျပင္ မွာ အ ရမ္း ေတြ ့ဘူး ခ်င္ တဲ့ အ ေၾကာင္း၊ တ ေယာက္ နဲ ့ တ ေယာက္ လည္း အ နီး ကပ္ ေလ့ လာ ခ်င္ တဲ့ အ ေၾကာင္း၊ ခ
ဏ ခ ဏ ေျပာ လာ ပါ တယ္။ လက္ ထပ္ ဖို ့ အ ထိ ဂ တိ ေတြ ေတာင္ ေပး ထား ၾက တဲ့ ခ်စ္ သူ ေတြ လည္း ျဖစ္ ေန ၾက ျပီး ဆို ေတာ့ သ မီး လည္း ေကာင္ ေလး ကို အ ျပင္ မွာ
လည္း ေတြ ့ ဘူး ခ်င္ တယ္။ ေကာင္ ေလး နဲ ့ လက္ ထပ္ ျပီး ရင္ လည္း သူ ေန တဲ့ ႏိုင္ ငံ ကို လည္း အ ရမ္း သြား ခ်င္ တဲ့ စိတ္ ေတြ ျဖစ္ လာ ျပီး လက္ ခံ ေပး
လိုက္ ပါ တယ္္ ။ ေကာင္ ေလး လည္း သ မီး ေန တဲ့ မ ေလး ရွား ကို (၂၀၁၀ ခု ႏွစ္ ေမ လ ကုန္ ေလာက္ ) မွာ ေရာက္ လာ ပါ တယ္ ။ သ မီး ကိုယ္ တိုင္ ေလ ဆိပ္ မွာ သြား
ၾကိဳ ေပး ခဲ့ ပါ တယ္။ သ မီး အ တြက္ လည္း လက္ ေဆာင္ ပ စၥည္း ေတြ အ မ်ား ၾကီး ၀ယ္ လာ ေပး ခဲ့ ပါ တယ္ ။ သ မီး လည္း ေကာင္ ေလး မ လာ ခင္ ထဲ က အ လုပ္ က ေန ၂ ပါတ္
ခြင့္ ယူ ခဲ့ ပါ တယ္။ ေကာင္ ေလး နဲ ့ အ တူ မ ေလး ရွား မွာ ၂ ပါတ္ ေလာက္ ေန ရာ အ စံု ေလ်ွာက္ လည္ ၾက ပါ တယ္။ သ မီး ကို လည္း ေျပာ ပါ တယ္။ သူ ေန တဲ့ ႏိုင္ ငံ
မွာ ႏိုင္ ငံ သား ေလ်ွာက္ ထား တဲ့ အ ေၾကာင္း၊ မ ၾကာ ခင္ ႏိုင္ ငံ သား ရ ေတာ့ မဲ့ အ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ ငံ သား က် တာ နဲ ့ တ ရား ၀င္ လက္ ထပ္ ျပီး သူ ့ ႏိုင္ ငံ
ကို ေခၚ မဲ့ အ ေၾကာင္း၊ သူ ့ မိ ဘ ေတြ က သ ေဘာ မ တူ ခဲ့ ရင္ ေတာင္ သ မီး ကို တ ရား ၀င္ လက္ ထပ္ ယူ မဲ့ အ ေၾကာင္း ၊ သ မီး ရဲ ့ ေမာင္ ႏွ မ ေတြ ကို ပါ သူ ့
ႏိုင္ ငံ ကို ေခၚ ေပး မဲ ့ အ ေၾကာင္း၊ ေပး ခဲ့ တဲ့ ဂ တိ ေတြ ကို ဘယ္ ေတာ့ မွ ဖ်က္ မွာ မ ဟုတ္ ေၾကာင္း၊ သ မီး လို ရိုး သား တဲ့ တိုင္း ရင္း သူ ေလး တ ေယာက္
ရဲ ့ အ ခ်စ္ ကို ရ တဲ့ အ တြက္ အ ရမ္း ကို ကံ ေကာင္း တဲ့ အ ေၾကာင္း ၊ သ မီး တို ့ခ ရစ္ ယာန္ ဘာ သာ ကို လည္း ေလ့ လာ ေန ေၾကာင္း၊ သ မီး ကို ေျပာ ျပ ပါ တယ္။
ေကာင္ ေလး နဲ ့ အ တူ မ ေလး ရွား မွာ ေန ရာ အ စံု ေလ်ွာက္ လည္ ၾက ျပီး ေကာင္ ေလး လည္း သူ ေန တဲ့ ႏိုင္ ငံ ကို ( ၂၀၁၀ ခု ႏွစ္ ဇြန္ လ မွာ ) ျပန္ သြား ခဲ့ ပါ
တယ္။ သ မီး ကိုယ္ တိုင္ ေလ ဆိပ္ အ ထိ လိုက္ ပို ့ ေပး ခဲ့ ပါ တယ္။ သ မီး ကို လည္း မ ျပန္ ခင္ ေရ ြလက္ စြပ္ ေလး တ ကြင္း ၀ယ္ ျပီး ေစ့ စပ္ လက္ ေဆာင္ ေပး ခဲ့
ပါ တယ္။ သူ ့ ႏိုင္ ငံ ျပန္ ေရာက္ ေတာ့ အ ရင္ လို ဘဲ သ မီး ဆီ ကို ဖံုး ေတြ ေတာ့ ဆက္ လာ ပါ တယ္ ။ သ မီး က လည္း ေကာင္ ေလး ဆီ အ ေျဖ ေပး ျပီး က တည္း က မိ ဘ
ေမာင္ ႏွ မ ေဆြ မ်ိဳး ေတြ ဆီ ကို အ ရင္ လို သိပ္ အ ဆက္ အ သြယ္ မ လုပ္ ျဖစ္ ေတာ့ ပါ ဘူး ။ ေကာင္ ေလး ကို အ ေျဖ ေပး လိုက္ တဲ့ အ ေၾကာင္း နဲ ့ ေကာင္ ေလး ( မ ေလး
ရွား ) ကို လာ လည္ သြား တဲ့ အ ေၾကာင္း ေတြ ကို ေတာ့ ဘယ္ သူ့ ့ ကို မွ မ ေျပာ ျပ ခဲ့ ပါ ဘူး ။ သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ၊ အ ေဒၚ ေတြ သိ သြား ရင္ လည္းသ ေဘာ တူ က် မွာ မ
ဟုတ္ လို ့၊ ေနာက္ ျပီး အ ေဒၚ က လည္း ဆူ ျပီး အ တင္း အ ဆက္ အ သြယ္ ျဖတ္ ခိုင္း မွာ စိုး ရိမ္ လို ့ပါ။ သ မီး ဆီ က ခ်စ္ ခြင့္ ေတာင္း ခံ ထား ၾက တဲ့ စ ကာၤ ပူ
နဲ ့မ ေလး ရွား မွာ အ လုပ္ လုပ္ ေန တဲ့ သူ ေတြ ကို လည္း ေကာင္ ေလး နဲ ့ ေတြ ့ ျပီး က တည္း က လံုး ၀ အ ဆက္ အ သြယ္ ျဖတ္ လိုက္ ပါ တယ္။ သ မီး က လည္း ေကာင္ ေလး
ကို အ ရမ္း ခ်စ္ သြား မိ ေတာ့ အ လုပ္ ထဲ မွာ စိတ္ မ ပါ ေတာ့ ဘဲ ေကာင္ ေလး ရဲ့ ဖံုး ကို ဘဲ အ ျမဲ ေမ်ွာ္ ရ ပါ ေတာ့ တယ္ ။ ေကာင္ ေလး ဆီ က တ ေန ့ ဖံုး မ လာ ခဲ့
ရင္ သ မီး က မ ေလး ရွား က ေန ေကာင္ ေလး ဆီ ဖံုး ျပန္ ဆက္ ရ ပါ ေတာ့ တယ္ ။ ေျပာ ရ မွာ ေတာ့ အ ရမ္း ကို ရွက္ ပါ တယ္ ။ ေကာင္ ေလး ျပန္ သြား ျပီး မ ၾကာ ပါ ဘူး ၊
သ မီး မွာ ကိုယ္ ၀န္ ရွိ လာ ပါ တယ္ ။ သ မီး လည္း ဒီ အ ေၾကာင္း ေတြ ကို ေကာင္ ေလး ဆီ ကို ဖံုး နဲ ့ ေရာ၊ အင္ တာ နက္ က ေန ပါ အ ေၾကာင္း ၾကား ေတာ့ ဘာ မွ
စိတ္ မ ပူ ဘို ့အ ေၾကာင္း ၊ ဘယ္ ေတာ့ မွ သ စၥာ ေဖါက္ မဲ့ လူ မ ဟုတ္ ေၾကာင္း ၊ ျမန္ မာ ျပည္ က အ ရမ္း ရိုး သား တဲ့ တိုင္း ရင္း သူ ေလး တ ေယာက္ နဲ ့ ခ်စ္ သူ
ေတြ ျဖစ္ ေန ၾက ျပီး ဆို တဲ့ အ ေၾကာင္း၊ သူ ရဲ ့့ မိ ဘ ေတြ ကို လည္း ေျပာ ထား ျပီး တဲ့ အ ေၾကာင္း ၊ မိ ဘ သ ေဘာ မ တူ ခဲ့ ရင္ လည္း ဂ ရု စိုက္ မွာ မ ဟုတ္ တဲ့
အ ေၾကာင္း၊ ခြင့္ ရ တာ နဲ ့ ခ်က္ ခ်င္း လာ ျပီး လက္ ထပ္ မွာ ျဖစ္ တဲ့ အ ေၾကာင္း ေျပာ ပါ တယ္ ။ ေနာက္ ပိုင္း တ ျဖည္း ျဖည္း ေကာင္ ေလး ဆီ က ဖံုး အ ဆက္ အ သြယ္
မ ရ ေတာ့ ပါ ဘူး ။ အင္ တာ နက္ က ေန ဆက္ သြယ္ ေတာ ့ လည္း အ ေၾကာင္း မ ျပန္ ေတာ့ ပါ ဘူး ။ ေကာင္ ေလး ေန တဲ့ ႏိုင္ ငံ ကို ဖံုး ဆက္ ေတာ့ လည္း ဆက္ သြယ္ လို ့ မ
ရ ေတာ့ ပါ ဘူး။

ေကာင္ ေလး ဆီ က အ ဆက္ အ သြယ္ မ လုပ္ ဘဲ ၾကာ လာ ေတာ့ သ မီး လည္း အ ရမ္း စိတ္ ပူ လာ ပါ တယ္ ။ ဒီ လို ကိုယ္ ၀န္ အ ေတြ ့ အ ၾကံဳ မ်ိဳး လည္း သ မီး ဘ ၀ မွာ တ ခါ မွ
မ ရွိ ခဲ့ ဘူး ေတာ့၊ ျမန္ မာ သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ လည္း အ နား မွာ တ ေယာက္ မွ မ ရွိ ေတာ့၊ ဘာ လုပ္ ရ မွန္း မ သိ တာ နဲ ့ သူ ငယ္ ခ်င္း( ခ်င္း) ေကာင္ မ ေလး နဲ ့( က
ရင္ ) မ ေလး ေတြ ဆီ ကို ဖံုး ဆက္ ျပီး အ ေၾကာင္း စံု ေျပာ ျပ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ က လည္း သ မီး ကို အ ရမ္း ကို အ ျပစ္ တင္ ၾက ပါ တယ္ ။ မ ခံ မ ရပ္
ႏိုင္ လို ့( ခ်င္း ) မ ေလး ကိုယ္ တိုင္ သ မီး ဆီ က ေကာင္ ေလး ရဲ ့ ဖံုး နဲ ့ အင္ တာ နက္ လိပ္ စာ ေတြ ေတာင္း ျပီး ေကာင္ ေလး ဆီ ဖံုး နဲ ့ ေရာ ၊ အင္ တာ နက္
နဲ ့ ေရာ ဆက္ သြယ္ ခဲ့ ေပ မဲ့ ဘယ္ လို မွ ကို ဆက္ သြယ္ လို ့ မ ရ ေတာ့ ( ခ်င္း မ ေလး ) က လည္း သ မီး ကို အား ေပး စ ကား ေတြ ေျပာ ျပီး သူ အ လုပ္ လုပ္ ေန တဲ့ ( ကူ ၀ိတ္ ႏိုင္ ငံ )
က ေန တ ဆင့္ ( အင္း စိန္ ) က သ မီး ရဲ ့ အ ေဒၚ ေတြ ဆိီ ဖံုး ဆက္ ျပီး အ က်ိဳး အ ေၾကာင္း အ ကုန္ ေျပာ ျပ လိုက္ ပါ တယ္ ။ သ မီး အ ေဒၚ ေတြ က
လည္း အ ရမ္း စိတ္ ပူ ကုန္ ျပီး က် မ ေန တဲ့ ( ဖါး အံ ) ကို ဖံုး လွမ္း ဆက္ ျပီး သ မီး ရဲ ့ အ ေၾကာင္း စံု ကို ေျပာ ျပ လာ ပါ တယ္ ။ သ မီး အ ေၾကာင္း ေတြ
ကို ၾကား ရ ေတာ့ က် မ အ ရမ္း ကို စိတ္ ထိ ခိုက္ ျပီး သ မီး ေလး အ တြက္ ေသ မ တတ္ ကို ခံ စား လိုက္ ရ ပါ တယ္ ။ သ မီး ေလး က အ ရမ္း ကို လိမ္ မာ ျပီး ရိုး အ ေတာ့
ကိုယ့္ နား ေတာင္ ကိုယ္ မ ယံု ပါ ဘူး ၊ အ ခု လို ျပ သာ နာ မ်ဴိး ေတြ ျဖစ္ လာ လိမ့္ မယ္ လို ့လည္း လံုး ၀ ကို မ ထင္ ထား ခဲ့ မိ ပါ ဘူး ။ သ မီး ဒီ ေလာက္
မိုက္ လံုး ၾကီး လိမ့္ မယ္ လို ့လည္း လံုး ၀ ကို မ ထင္ ခဲ့ မိ ပါ ဘူး ။ အင္ တာ နက္ ေပၚ မွာ ေတြ ့ တဲ့ လူ တ ေယာက္ ကို ဒီ ေလာက္ ျမန္ ျမန္ ၾကီး အ ေျဖ ေတြ ေပး
ျပီး လူ ၾကီး ေတြ ကို အ သိ မ ေပး ဘဲ ၂ ေယာက္ ထဲ လြတ္ လြတ္ လပ္ လပ္ ေတြ ့့ ၾက လိမ့္ မယ္ လို ့ လည္း မ ထင္ မိ ခဲ့ မိ ပါ ဘူး ။ က် မ လည္း သ တင္း ၾကား ၾကား
ခ်င္း ရန္ ကုန္ တက္ လာ ျပီး သ မီး ဆီ ကို ဖံုး ဆက္ ေတာ့ သ မီး ေလး က ငို ယို ျပီး အ ေၾကာင္း စံု ရွင္း ျပ ပါ ေတာ့ တယ္ ။ က် မ လည္း ရင္ ထဲ မွာ အ ရမ္း ကို
နစ္ ေန ေအာင္ ခံ စား ခဲ့ ရ ပါ တယ္ ။ ေနာက္ ဆံုး သ မီး ေလး စိတ္ ဆင္း ရဲ ျပီး တ ခု ခု လုပ္ လိုက္ မွာ စိုး ရိမ္ လို ့ သ မီး ကို အား ေပး စ ကား ေတြ ေျပာ ျပီး
ရန္ ကုန္ က သ မီး အ ေဒၚ ကိုယ္ တိုင္ ( ႏိုင္ ငံ ကူး လက္ မွတ္ ) ကို ၁၀ ရက္ နဲ ့အ ျမန္ ရ ေအာင္ ႏိုင္ ငံ ကူး လက္ မွတ္ ရံုး က အ ရာ ရွိ ေတြ ကို အ က်ိဳး အ
ေၾကာင္း ေတြ ရွင္း ျပ ျပီး အ ျမန္ ေၾကး ေပး ျပီး သ မီး ဆီ လိုက္ သြား ျပီး ( ၂၀၁၀ ခု ၾသ ဂုတ္ လ မွာ ) သ မီး ကို ျမန္ မာ ျပည္ ျပန္ ေခၚ လာ ခဲ ့ ရ ပါ ေတာ့
တယ္ ။ သ မီး အ ေဖ က လည္း ကိုယ္ တ ျခမ္း ေလ ျဖတ္ ျပီး အိပ္ ယာ ထဲ လဲ ေန တာ ၃ ႏွစ္ ေလာက္ ရွိ ပါ ျပီ ။ ေက်ာက္ ကပ္ နဲ ့ ႏွ လံုး ေရာ ဂါ ေတြ လည္း ရွိ ပါ တယ္
။ သ မီး အ ၾကီး ဆံုး က အ သက္ ၂၈ ႏွစ္ ပါ။ အိမ္ ေထာင္ က် တာ ၅ ႏွစ္ ေလာက္ ရွိ ပါ ျပီ ။ သူ ့ အ မ်ိဳး သား က လည္း က ရင္ ျပည္ နယ္ ( ေကာ့ ရင္း ) ရြာ က ယာ ခင္း
တ ခု မွာ အ လုပ္ လုပ္ ပါ တယ္။ စီး ပြား ေရး ေတာ့ သိပ္ အ ဆင္ မ ေျပ ပါ ဘူး ။ ဒု တိ ယ သား ေလး က အ သက္ ၂၆ ႏွစ္ ပါ။ ျမ ၀ တီ ျမိဳ ့ က ေကာင္ မ ေလး တ ေယာက္ နဲ ့
အိမ္ ေထာင္ က် ျပီး ေစ်း ထဲ မွာ ကုန္ စံု ဆိုင္ ေလး ဖြင့္ ထား ပါ တယ္ ။ အ ခု ျပ သာ နာ ျဖစ္ တဲ့ သ မီး က တ တိ ယ ပါ ။ အ သက္ ၂၂ ႏွစ္ ပါ။ သူ ့ ေအာက္ မွာ သား တ
ေယာက္၊ သ မီး တ ေယာက္ ရွိ ပါ တယ္ ။ ေက်ာင္း သား ေတြ ပါ ။ ဒီ သ မီး နဲ ့ သား ေလး ၂ ေယာက္ ဘဲ မိ ဘ ေမာင္ ႏွ မ ေတြ အား လံုး ကို ေထာက္ ပံံ ေပး ေန ၾက တာ ပါ ။ သ
မီး ေလး အ ခု လို ျဖစ္ သြား ရ တာ ရင္ ကြဲ မ တတ္ ကို ခံ စား ရ ပါ တယ္ ရွင္ ။ က် မ တို ့ လည္း သ မီး ဆီ က ေကာင္ ေလး ဖံုး နံ ပါ တ္ နဲ ့ အင္ တာ နက္ လိပ္ စာ
ေတာင္း ျပီး ေကာင္ ေလး ဆီ ကို ဆက္ သြယ္ ခဲ့ ေပ မဲ့ လံုး ၀ ကို ဆက္ သြယ္ လို ့ မ ရ ေတာ့ ပါ ဘူ း ။ ဒီ ေလာက္ ေတာင္ သ မီး ကို ခ်စ္ ပါ တယ္ ၊ လက္ ထပ္ ပါ မယ္ ၊
မိ ဘ ေတြ သ ေဘာ မ တူ ခဲ့ ရင္ ေတာင္ လက္ ထပ္ ျပီး သ မီး တို ့ ဘာ သာ ထဲ ကို ၀င္ ပါ မယ္ လို ့ ဂ တိ ေတြ ေပး ထား ေတာ့ သ မီး က လည္း ေကာင္ ေလး ကို အ ရမ္း ယံု
ၾကည္ ျပီး သ မီး အ ေပၚ ဘယ္ ေတာ့ မွ ဒီ လို မ်ိဳး လုပ္ မွာ မ ဟုတ္ ဖူး လို ့ ယံု ၾကည္ ေန ၾက တံုး ပါ ဘဲ ။ အ စ ပိုင္း ေတာ့ က် မ တို ့ အား လံုး လည္း သ မီး လို
ဘဲ ထင္ ခဲ့ ၾက ပါ တယ္။

ေကာင္ ေလး က တ ျခား ႏိုင္ ငံ ကို မ်ား အ လုပ္ ကိ စၥ နဲ ့ ေျပာင္း သြား လို ့ မ်ား သ မီး ဆီ အ ဆက္ အ သြယ္ မ လုပ္ ျဖစ္ တာ လား ၊ က်န္း မာ ေရး မ ေကာင္း လို ့
ေၾကာင့္ မ်ား လား ၊ အ ေရး တ ၾကီး တ ျခား အ ေၾကာင္း ေတြ မ်ား ရွိ ေန လို ့ သ မီး ကို အ ဆက္ အ သြယ္ မ လုပ္ တာ လား ၊ ေကာင္ ေလး က လည္း သ မီး နဲ ့ ရီး စား ျဖစ္
ေန တဲ့ အ ေၾကာင္း သူ ့ မိ ဘ ေတြ ကို လည္း အ သိ ေပး ထား ျပီး ေၾကာင္း သ မီး ကို လည္း ေျပာ ျပ ထား ဘူး တယ္၊ မ ေလး ရွား ကို လာ လည္ တံုး က လည္း ေကာင္ ေလး မိ ဘ
ေတြ ရဲ ့ လိပ္ စာ ေတြ ကို သ မီး က ေတာင္း ခဲ့ ဘူး ေတာ့ ေကာင္ ေလး မိ ဘ ေတြ နဲ ့ ေတြ ့ ျပီး ေကာင္ ေလး သ တင္း ကို လည္း စံု စမ္း ခ်င္ လို ့ ၊ သ မီး တို ့လူ
ငယ္ ေတြ အ ေၾကာင္း၊ သ မီး မွာ ကိုယ္ ၀န္ ရ ေန တဲ့ အ ေၾကာင္း ေတြ ကို လည္း သူ ့ မိ ဘ ေတြ ကို အ သိ ေပး သင့္ တယ္ လို ့ ယူ ဆ ျပီး ရန္ ကုန္ က ေကာင္ ေလး ရဲ ့ မိ
ဘ ေတြ ေန တဲ့ အိမ္ ကို စံု စမ္း ျပီး သြား ခဲ့ ၾက ပါ တယ္ ။ က် မ နဲ ့ အ တူ သ မီး ေရာ ၊ အင္း စိန္ မွာ ေန တဲ့ သ မီး အ ေဒၚ ေရာ၊ သူ ့ အ မ်ိဳး သား ေရာ ၊ က် မ
တို ့ ဘု ရား ေက်ာင္း က သင္း အုပ္ ဆ ရာ ၾကီး ကို ပါ ေခၚ သြား ခဲ့ ပါ တယ္။ သူ ့ မိ ဘ ေတြ နဲ ့ ေတြ ့ ေတာ့ ၀င္ ခြင့္ ေတာင္း ျပီး သ မီး တို ့ရဲ ့ အ ျဖစ္ အ
ပ်က္ အ ေသး စိတ္ ကို က် မ ေ ရာ ၊ သ မီး ေရာ ၊ သ မီး အ ေဒၚ ေရာ အ ေသး စိတ္ ရွင္း ျပ ပါ တယ္ ။ ေကာင္ ေလး သ မီး ဆီ အင္ တာ နက္ က ေန ပို ့ ထား ဘူး တဲ့ စာ
ေတြ၊ ေကာင္ ေလး ေပး ထား တဲ့ ေစ့ စပ္ လက္ စြပ္ ေတြ လည္း ျပ လိုက္ ပါ တယ္။ က် မ တို ့ ေျပာ ျပ တာ ေတြ ကို နား ေထာင္ ျပီး ေကာင္ ေလး ရဲ ့ မိ ဘ ေတြ က အ ရမ္း ကို
ေဒါ သ ေတြ ျဖစ္ ကုန္ ၾက ပါ တယ္ ။ သူ တို ့ လူ ၾကီး ေတြ ဒီ အ ေၾကာင္း ေတြ ကို လံုး ၀ မ သိ တဲ့ အ ေၾကာင္း ၊ သ မီး ကို လည္း လံုး ၀ မ သိ တဲ့ အ ေၾကာင္း ၊ အင္
တာ နက္ က ေန ျပီး ႏိုင္ ငံ တ ကာ က ေယာ က်ၤား ေလး ေတြ နဲ ့အ ဆက္ အ သြယ္ လုပ္ ၊ ေယာ က်ာၤး တ ကာ နဲ ့ ခ်ိန္း ေတြ ့ ျပီး ရွဳပ္ လို ့ ရ ခဲ့ တဲ့ ကိုယ္ ၀န္ ကို သူ
့ သား နဲ ့ လာ ျပီး စြတ္္ စြဲ တဲ့ အ တြက္ ၊ သူ ့ သား ကို အ မိ ဖမ္း တဲ့ အ တြက္ အ သ ေရ ဖ်က္ မူ နဲ ့ တ ရား စြဲ မဲ့ အ ေၾကာင္း၊ မင္း တို ့သ မီး လို အင္ တာ နက္
က ေန ျပီး ေတြ ့ သ မ်ွ ေယာ က်ာၤး ေလး ေတြ နဲ ရီး စား ထား ျပီး ရူပ္ ေန တဲ့ က ရင္ မ မ်ိဳး ကို ငါ တို ့သား က ၾကိဳက္ ခဲ့ ရင္ ေတာင္ လံုး ၀ သ ေဘာ တူ ႏိုင္ မွာ
မ ဟုတ္ တဲ့ အ ေၾကာင္း ၊ ေနာက္ တ ေခါက္ ထပ္ လာ ခဲ့ ရင္ အ သ ေရ ဖ်က္ မွဳ ့ နဲ ့ ရဲ စ ခန္း မွာ တိုင္ မဲ့ အ ေၾကာင္း ၊ သူ ့ သား ကို လည္း သူ တို ့လူ မ်ိဳး ထဲ က
လူ ကံု တန္ အ မ်ိဳး သ မီး တ ေယာက္ နဲ ့ သ ေဘာ တူ ထား ေၾကာင္း၊ က် မ တို ့ ကို ႏွစ္ ျပား မ တန္ ေအာင္ ေျပာ ျပီး ေမာင္း ထုတ္ ၾက ပါ တယ္ ။ က် မ နဲ ့ သ မီး ဆို
ရင္ အ ရမ္း ကို ရွက္ လြန္း လို ့၀မ္း နည္း ျပီး မ်က္ ရည္ ေတြ က် ရ ပါ တယ္။ က် မ တို ့ နဲ ့ ပါ လာ တဲ့ သင္း အုပ္ ဆ ရာ ၾကီး နဲ ့ သ မီး အ ေဒၚ လည္း အ ရမ္း ကို
ရွက္ ျပီး ေဒါ သ ေတြ ျဖစ္ ၾက ပါ တယ္။ က် မ တို ့ လည္း အ ရမ္း ကို အ ရွက္ ရ ျပီး ျပန္ လာ ခဲ့ ရ ပါ တယ္ ။ က် မ သ မီး တင္ မ က ပါ ဘူး ၊ က် မ တို ့ ရဲ ့ အ
မ်ိဳး ဘာ သာ သာ သ နာ ကို ပါ ေစာ္ ကား ခံ လိုက္ ရ တာ ပါ ။ က် မ တို ့ လည္း ရွက္ ရွက္ နဲ ့ ရြာ ကို ျပန္ လာ ခဲ့ ျပီး ျဖစ္ စဥ္ ေတြ ကို သ မီး ရဲ ့ အ ေဖ နဲ ့
ေမာင္ ႏွ မ၊ ေဆြ မ်ိဳး သား ခ်င္း ေတြ နဲ ့ ရြာ က ရင္း ႏွီး ၾက တဲ့ မိတ္ ေဆြ ေတြ က အ တင္း ေမး လာ လို ့ အ ေသး စိတ္ ရွင္း ျပ လိုက္ ပါ တယ္။ သ မီး အ ေဖ လည္း
ဒီ အ ေၾကာင္း ေတြ ကို သိ သြား ေတာ့ အ ရမ္း ကို ရွက္ ျပီး၊ ႏွ လံုး ေရာ ဂါ အ ခံ လည္း ရွိ ေတာ့ စိတ္ ထိ ခိုက္ ျပီး ဆံုး ပါး သြား ပါ တယ္ ။ လူ မ ဆန္ တဲ့ လူ တ
ေယာက္ ေၾကာင့္ အ ျပစ္ မဲ့ တဲ့ သ မီး ေလး ဘ ၀ လည္း ပ်က္ ခဲ့ ရ ျပီး က် မ ရဲ ့ အ ျပစ္ မဲ့ တဲ့ လင္ ေယာ က်ာၤး ပါ အ သက္ ဆံုး ရွံဳး ခဲ့ ရ ပါ တယ္။ က် မ တို ့ ရဲ
့ မ်ိဳး ရိုး သိ ကၡာ ကို လည္း အ ေစာ္ ကား ခံ ရ ပါ တယ္။

သ မီး ေလး နဲ ့ က် မ တို ့ အ ေပၚ ေကာင္ ေလး ေရာ ၊ ေကာင္ ေလး မိ ဘ ေတြ က ပါ အ ရမ္း ကို ေစာ္ ကား လာ ေတာ့ မ ခံ မ ရပ္ ႏိုင္ လြန္း လို ့( ဖါး အံ ျမိဳ )့ က ရဲ
စ ခန္း မွာ အ မွဳ ့ ဖြင့္ ဘို ့ စီ စဥ္ ၾက ပါ တယ္။ ( ဖါး အံ) ရဲ စ ခန္း က စ ခန္း မွဳး က ဒီ အ မွဳ က ႏိုင္ ငံ ျခား တိုင္း ျပည္ မွာ ျဖစ္ ပ်က္ ခဲ့ လို ့၊ သ
မီး က လည္း ႏိုင္ ငံ ျခား မ သြား ခင္( အင္း စိန္ ) မွာ ေန ခဲ့ လို ့ ရန္ ကုန္ မွာ ဘဲ အ မွဳ ဖြင့္ ဘို ့ အ ၾကံ ေပး လာ ပါ တယ္။ က် မ တို ့ လည္း ရဲ စ ခန္း မွာ
အ မွဳ မ ဖြင့္ ခင္ သင္း အုပ္ ဆ ရာ ၾကီး နဲ ့အ ရမ္း ရင္း ႏွီး တဲ့ အင္း စိန္ ( စီ အိုင္ ဒီ ) က ရဲ မွဳး ၾကီး အိမ္ ကို ည ဘက္ သြား ျပီး သ မီး ရဲ ့အ ျဖစ္ အ
ပ်က္ အ လံုး စံု ကို ရဲ မွဳး ၾကီး ကို က် မ ေရာ၊ သ မီး ကိုယ္ တိုင္ ေရာ အ ေသး စိတ္ ေျပာ ျပ ခဲ့ ပါ တယ္။ ရဲ မွဳး ၾကီး က သ မီး ေျပာ ျပ ခဲ့ သ မ်ွ ကို နား
ေထာင္ ျပီး သ မီး အ ေပၚ မွာ အ ရမ္း ကို သ နား သြား ခဲ့ ပါ တယ္။ သ မီး ကို လည္း ဂ ရု ဏာ စိတ္ နဲ အ ရမ္း ကို အ ျပစ္ တင္ ျပီး ဆူ ပါ တယ္။ ေကာင္ ေလး ရဲ ့ လုပ္
ရပ္ နဲ ့ ပါတ္ သက္ ျပီး လည္း အ ရမ္း ကို လူ မ ဆန္ တဲ့ လုပ္ ရပ္ ျဖစ္ တဲ့ အ ေၾကာင္း၊ သ မီး ရဲ ့ ေကာင္ ေလး ဟာ အ မ်ိဳး သ မီး ေတြ နဲ ့ ပါတ္ သက္ ျပီး အ ရမ္း
ကို အ ေတြ ့ အ ၾကံဳ ရင့္ က်က္ တဲ့ လူ စား မ်ိဳး ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သ မီး လို ရိုး ေအး ျပီး အ ေတြ ့ အ ၾကံဳ မ ရွိ တဲ့ မိန္း ခ ေလး မ်ိဳး မ ေျပာ နဲ ့ အိမ္ ေထာင္
ရွိ တဲ့ မိန္း ခ ေလး မ်ိဳး ေတာင္ က် ေအာင္ ေရး ႏိုင္ ေျပာ ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ သ မီး တို ့ ထက္ လယ္ လို ့ လည္း ႏိုင္ ငံ ၾကီး တ ခု မွာ အ ေျခ ခ် ႏိုင္ တာ ျဖစ္ တဲ့
အ ေၾကာင္း ၊သ မီး ကို ေရး ထား တဲ့ စာ ေတြ အ ရ ေရာ၊ သ မီး ေျပာ ျပ ခ်က္ ေတြ အ ရ ေရာ၊ သူ ့ မိ ဘ လိပ္ စာ အ မွန္ ေတြ ကို ပါ ေပး ထာ တာ ကို ေလ့ လာ ၾကည့္ ရင္ လူ
လိမ္ လူ ညာ တ ေယာက္ လို ့ ေတာင္ လံုး ၀ မ ထင္ ရ ေၾကာင္း၊ ရိုး သား ျပီး အ ေတြ ့ အ ၾကံဳ နည္း တဲ့ မိန္း ခ ေလး ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား ကို လည္း သ မီး လို ပံု စံ
မ်ိဳး နဲ ့ ဘဲ ယံု ၾကည္ မွဳ ရ ့ေအာင္ လုပ္ ၊ ခ်စ္ ခြင့္ ရ ေအာင္ ေတာင္း၊ မိန္း ခ ေလး ေတြ က သူ ့ အ ေပၚ မွာ ယံု ၾကည္ ျပီး အ ရူး အ မူး ျဖစ္ လာ ေတာ့ မွ
အ ျပင္ မွာ ခ်ိန္း ေတြ ့ ခြင့္ ရ ေအာင္ လုပ္ ျပီး ဖ်က္ ဆီး ခံ ခဲ့ ရ တဲ့ မိန္း ခ ေလး ေတြ လည္း နဲ မွာ မ ဟုတ္ တဲ့ အ ေၾကာင္း၊ မိန္း ခ ေလး ေတာ္ ေတာ္
မ်ား မ်ား က လည္း သူ ့ အ ေျပာ ထဲ မွာ ညိ ျပီး ႏိုင္ ငံ ျခား သြား ခ်င္ စိတ္ နဲ ့ သူ လုပ္ သ မ်ွ ျငင္း ဆန္ မွာ မ ဟုတ္ တဲ့ အ ေၾကာင္း၊ သ မီး က ဓါတ္ ပံု ေတြ ထဲ
မွာ ၾကည္ ့ ေကာင္း ေပ မဲ့ အ ျပင္ မွာ ေတာ့ ဓါတ္ ပံု ထဲ က လို မ်ိဳး မ လွ လို ့၊ သူ ့ စိတ္ ၾကိဳက္ ပံု စံ မ်ိဳး မ ဟုတ္ လို ့၊ သူ ့ရဲ ့ အ လို ဆ ႏၵ လည္း ျပည္ ့
၀ သြား လို ့၊ ကိုယ္ ၀န္ လည္း ရ သြား လို ၊့ အ ဆက္ အ သြယ္ ျဖတ္ လိုက္ တာ လည္း ျဖစ္ ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ သူ တို ့ ေန တဲ့ ႏိုင္ ငံ ၾကီး ေတြ မွာ လည္း အ ရြယ္ ေရာက္
တဲ့ လူ တိုင္း လက္ မ ထပ္ ေသး ဘဲ သ မီး ရီး စား ေတြ အ မ်ား ၾကီး ထား ျပီး ကာ မ ကို လြတ္ လပ္ စြာ ဆက္ ဆံ ျပီး မွ ကိုယ့္ စိတ္ ၾကိဳက္ အိမ္ ေထာင္ ဖက္ ကို ေရြး
ခ်ယ္ ၾက ေၾကာင္း၊ သ မီး ေကာင္ ေလး က လည္း ႏိုင္ ငံ ျခား မွာ အ ေန ၾကာ လာ ေတာ့ ႏိုင္ ငံ ျခား ပံု စံ အ တိုင္း သူ ့ ရဲ ့ အိမ္ ေထာင္ ဘက္ ကို အင္ တာ နက္ က ေန
ရွာ တာ လည္း ျဖစ္ ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ဓါတ္ ပံု ေတြ ထဲ မွာ သူ စိတ္ ၾကိဳက္ ျဖစ္ မဲ့ မိန္း ခ ေလး ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား ကို ေရြး ခ်ယ္ ၊ မိတ္ ေဆြ ျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ ၊
ခ်စ္ သူ ျဖစ္ ေအာင္ နည္း အ မ်ိဳး မ်ိဳး သံုး ျပီး မိန္း ခ ေလး ေတြ ဘက္ က ေန သူ ့ အ ေပၚ တ ကယ့္ ကို ယံု ၾကည္ အား ကိုး လာ ေတာ့ မွ မိန္း ခ ေလး ေတြ ေန တဲ့ ေန ရာ
ကို မ ရ ရ တဲ့ နည္း နဲ ့ ခ်ိန္း ေတြ ့ ခြင့္ ရ ေအာင္ လုပ္ ျပီး ႏိုင္ ငံ ျခား ပံု စံ မ်ိဳး လြတ္ လြတ္ လပ္ လပ္ ေတြ ့ ၊ သူ ့ ဆ ႏၵ ျပည့္ ၀ ေအာင္ လုပ္ ျပီး၊ သူ
့ အ ၾကိဳက္ ေတြ ့ မဲ့ ရုပ္ ရည္ ရူ ပ ကာ၊ ကိုယ္ လံုး ကိုယ္ ေပါက္၊ ပ ညာ အ ရည္ အ ခ်င္း၊ အ ဖက္ ဖက္ က ျပည္ ့ စံု ျပီး သူ ့ စိတ္ တိုင္း က် ျဖစ္ မဲ့ မိန္း ခ ေလး
မ်ိဳး ဆို ရင္ ေတာ့ တ ကယ္ လက္ ထပ္ ယူ ခ်င္ လည္း ယူ မွာ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မ ယူ ခ်င္ ေသး ရင္ လည္း ဂ တိ ေတြ ေပး ထား တဲ့ မိန္း ခ ေလး ေတြ ေန တဲ့ ႏိုင္ ငံ ေတြ
ဆီ အ လွည့္ က် သြား ေန မွာ ျဖစ္ ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ သူ နဲ ့့ ရီး စား ျဖစ္ ထား ၾက တဲ့ ခ်စ္ သူ ေတြ တိုင္း က လည္း ေကာင္ ေလး ႏိုင္ ငံ ကို သြား ခ်င္ တဲ့ စိတ္ ၊
ေကာင္ ေလး အ ေပၚ လည္း ယံု ၾကည္ စိတ္ နဲ ့ ေကာင္ ေလး ဆ နၵ ေတြ အား လံုး ကို ျဖည္ ့ဆီး ေန မွာ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အဲ ဒီ လို ပံု စံ မ်ိဳး နဲ ့ သူ ့ ဘ ၀ ၾကင္ ေဖၚ ကို
ေ ရြး ခ်ယ္ ေန တာ လည္း ျဖစ္ ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ဒါ ေပ မဲ့ မိန္း ခ ေလး ေတြ အ တြက္ ေတာ့ အ ရမ္းကို နစ္ နာ ေၾကာင္း၊ ဒီ လို လူ ယုတ္ မာ မ်ိဳး ကို မိတ္ ေဆြ သ ေဘာ
မ်ိဳး ေတာင္ မ ဆက္ ဆံ သင့္ ေၾကာင္း၊ သူ ့ ဆ ႏၵ ျပည္ ၀ သြား လို ့ စိတ္ ၾကိဳက္ မ ေတြ ့ တဲ့ သ မီး လို မိန္း ခ ေလး မ်ိဳး ဆို ရင္ ကိုယ္ ၀န္ ဘဲ ရ ရ၊ ေျခ ေထာက္
ကိုင္ ျပီး ဘဲ ေတာင္း ပန္၊ မိ ဘ ေမာင္ ႏွ မ ေတြ ဘယ္ လို နည္း မ်ိဳး နဲ ့ ဘဲ ေတာင္း ပန္၊ သ နား ၾကင္ နာ စိတ္ ရွိ မဲ့ လူ စား မ်ိဳး မ ဟုတ္ ေၾကာင္း၊သူ ့ ရဲ ့
ေထာင္ ေခ်ာက္ ထဲ ကို ေရာက္ ျပီး သူ ့ အ ေပၚ ယံု ၾကည္ လို ့ အ ေျဖ ေပး ခဲ့ တဲ့ ဘယ္ မိန္း ခ ေလး ကို မွ လြယ္ လြယ္ နဲ ့ လက္ လြတ္ ခံ မဲ့ သူ မ ဟုတ္ ေၾကာင္း၊ သူ
့ အ ေပၚ အ ေျဖ ေတြ ဂ တိ ေတြ ေပး ျပီး မွ သူ ့ အ ေၾကာင္း သိ သြား လို ့ ေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ မိ ဘ ေမာင္ ႏွ မ ေဆြ မ်ိဳး သား ခ်င္း ေတြ က သ ေဘာ မ တူ လို ့ အ
ဆက္ အ သြယ္ ျဖတ္ ခ်င္ ရင္ ေတာင္ အ ၾကပ္ ကိုင္ မဲ့ လူ စား မ်ိဳး ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဒီ လို လူ ယုတ္ မာ မ်ိဳး ေတြ က လည္း သ မီး တို ့လိုို အ ေတြ ့ အ ၾကံဳ မ ရွိ
တဲ့၊ မိန္း ခ ေလး မ်ိဳး ေတြ ကို ဘဲ လိမ္ ညာ လို ့ ရ ႏိုင္ မွာ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဒီ လို လူ ယုတ္ မာ ေတြ ကို အ ရမ္း ယံု ၾကည္ အား ကိုး ျပီး ဘယ္ သူ နဲ ့ မွ မ
တိုင္ ပင္ ဘဲ အ ေျဖ ေတြ ၊ ဂ တိ ေတြ ေပး ျပီး သူ နဲ ့ ခ်ိန္း ေတြ ့ ဘို ့ လက္ ခံ လိုက္ တာ သ မီး အ တြက္ အ ရမ္း ကို မွား ယြင္း ေၾကာင္း၊ အ ရမ္း ကို ကံ ဆိုး
ေၾကာင္း၊ သ မီး ကို လည္း အ စြမ္း ကုန္ ကူ ညီ ျပီး ဒီ အ မွဳ ကို ေဖၚ ထုတ္ ေပး ခ်င္ ေၾကာင္း ရဲ မွဳး ၾကီး က ရွင္း ျပ ပါ တယ္။

ဒါ ေပ မဲ့ သ မီး တို ့ အ မွဳ မ်ိဳး က ႏိုင္ ငံ ျခား တိုင္း ျပည္ မွာ ျဖစ္ ခဲ့ လို ့ ျမန္ မာ ျပည္ မွာ အ မွဳ ့ ဖြင့္ လို ့ မ ရ ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ ဦး လံုး
ခ်စ္ သူ ေတြ ျဖစ္ ေန ၾက ျပီး သ မီး ကိုယ္ တိုင္ လည္း သ ေဘာ တူ တဲ့ သ ေဘာ မ်ိဳး ျဖစ္ လို ့မု ဒိန္း မွဳ ့ မ ေျမာက္ ႏိုင္ ေၾကာင္း ၊ မ ေလး ရွား ကို သြား ျပီး
အ မွဳ ့ လုပ္ ရင္ လည္း ေငြ ကုန္ ျပီး လူ ပင္ ပန္း တာ ဘဲ အ ဖတ္ တင္ မွာ ျဖစ္ ေၾကာင္း ၊ အား လံုး ဟာ သ မီး ရဲ ့ အ မွား ေတြ တာ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အ ျပင္ မွာ လံုး
၀ မ ျမင္ ဘူး တဲ့ လူ တ ေယာက္ ကို အင္ တာ နက္ က ေန ေျပာ သ မ်ွ ယံု ျပီး ေတာင္း သ မ်ွ အ ခ်စ္ ေတြ ၊ ဂ တိ ေတြ ၊ ခ ႏၵာ ကိုယ္ ေတြ အား လံုး မ ပံု အပ္ သင့္ ေၾကာင္း
၊ တ ခါ မွ မ ျမင္ ဘူး တဲ့ လူ ေျပာ သ မ်ွ ကို ယံု ျပီး အ ေဒၚ ေတြ သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ တား ျမစ္ ေန တဲ့ ၾကား က အ ေျဖ ေပး လိုက္ တာ အ ရမ္း မွား တဲ့ အ ေၾကာင္း ၊ မ
ေလး ရွား ကို လာ ဘို ့ လက္ ခံ လိုက္ တာ လည္း အ လြန္ ကို မွား ယြင္း ေၾကာင္း၊ ဒီ လို အ ခြင့္ အ ေရး မ်ိဳး ကို ဘယ္ လူ မွ လက္ လြြတ္ ခံ မွာ မ ဟုတ္ ေၾကာင္း၊ ေကာင္
ေလး မ လာ ခင္ ရင္း ႏွီး တဲ့ မိတ္ ေဆြ သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ၊ အ ေဒၚ ေတြ ကို အ သိ ေပး တိုင္ ပင္ သင့္ ေၾကာင္း၊ ေကာင္ ေလး က ဒီ လို ကိ စၥ မ်ိဳး ေတြ မွာ အ ရမ္း
ကို အ ေတြ ့ အ ၾကံဳ ရင့္ က်က္ တဲ့ သူ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သူ ့ မိ ဘ ေတြ ကို လည္း အ ျပစ္ မ ျမင္ သင့္ ေၾကာင္း ၊ သူ ့ မိ ဘ ေတြ လည္း ဒီ ကိ စၥ ေတြ ကို ဘာ မွ သိ ၾက
မွာ မ ဟုတ္ ေၾကာင္း ၊ မိ ဘ တိုင္း က လည္း ႏိုင္ ငံ ျခား တိုင္း ျပည္ ၾကီး တ ခု ကို ေရာက္ ေန တဲ့ သူ တို ့ သား ကို လူ မ်ိဳး တူ ဘာ သာ တူ တဲ့ လူ ကုံ တန္ အ
တိုင္း အ ၀ိုင္း ထဲ က မိန္း ခ ေလး မ်ိဳး နဲ ့ ဘဲ ေပး စာ ခ်င္ မွာ ျဖစ္ ေၾကာင္း ၊ ဒါ ဟာ မိ ဘ တိုင္း ရဲ ့ ဆ ႏၵ အ မွန္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အင္ တာ နက္ က ေန အ ေျဖ ေပး
တဲ့ ဘယ္ မိန္း ခ ေလး ကို မွ လည္း ဘယ္ မိ ဘ ေမာင္ ႏွ မ၊ ဘယ္ ေဆြ မ်ိဳး အ သိုင္း အ ၀ိုင္း က မွ အ ထင္ ၾကီး ေလး စား ျပီး ေပး စား ၾက မွာ မ ဟုတ္ တဲ့ အ ေၾကာင္း ၊
ေနာက္ ဆံုး ေကာင္ ေလး က တ ကယ္ ခ်စ္ လို ့ ယူ ခဲ့ ရင္ ေတာင္ ဘယ္ မိ ဘ က မွ သ ေဘာ တူ ၾကည္ ျဖဴ ၾက မွာ မ ဟုတ္ ေၾကာင္း ၊ ဒီ လို အ ျဖစ္ အ ပ်က္ မ်ိုဳး ေတြ ျမန္ မာ
ျပည္ လို ႏိုင္ ငံ မ်ိဳး မွာ ေတာင္ မ ၾကာ ခ ဏ လို ျဖစ္ ပ်က္ ေန ေၾကာင္း၊ ရိုး အ ျပီး အ ေတြ ့ အ ၾကံဳ မ ရွိ တဲ့ မိန္း ခ ေလး ေတြ ကို ခ်စ္ ပါ တယ္ ၊ ၾကိဳက္
ပါ တယ္ ၊ အ လုပ္ ရွာ ေပး ပါ မယ္ ၊ ႏိုင္ ငံ ျခား ကို ေခၚ ေပး ပါ မယ္ ဆို ျပီး မက္ လံုး ေတြ ေပး ျပီး ဖ်က္ ဆီး ခံ ခဲ့ ရ တဲ့ မိန္း ခ ေလး ေတြ အ မ်ား ၾကီး ရွိ
ခဲ့ ေၾကာင္း၊ အ ျပင္ မွာ တ ခါ မွ မ ေတြ ့ ဘူး မ ျမင္း ဘူ တဲ့ လူ တ ေယာက္ ကို ေျပာ သ မ်ွ ယံု ျပီး ေတာင္း သ မ်ွ အ ေျဖ ေတြ၊ ဂ တိ ေတြ ၊ ဓါတ္ ပံု ေတြ မ ေပး
သင့္ ေၾကာင္း ၊ မိန္ ခ ေလး တ ေယာက္ ရဲ ့တန္ ဘိုး၊ အိ ေျႏၵ သိ ကၡာ တင္ မ က ဘဲ မိ ဘ ေမာင္ ႏွ မ ေတြ ရဲ ့ သိ ကၡာ နဲ ့ တန္ ဘိုး လည္း အ လြန္ ထိ ခိုက္ ေၾကာင္း ၊ တ
ကယ္ ယူ ျဖစ္ ခဲ့ ရင္ ေတာင္ ဒီ လို ေယာ က်ာၤး က သ မီး လို မိန္း ခ ေလး မ်ိဳး ကို တ သက္ လံုး တန္ ဘိုး ထား ေတာ့ မွာ မ ဟုတ္ တဲ့ အ ေၾကာင္း၊ မိန္း ခ ေလး မိ ဘ
ေမာင္ ႏွ မ ေတြ ဘက္ က ေန အ ေၾကာင္း ေၾကာင္း ေၾကာင့္ ေကာင္ ေလး နဲ ့ သ ေဘာ မ တူ လို ့ လက္ မ ထပ္ ျဖစ္ ခဲ့ ရင္ ေတာင္ ကိုယ္ ေပး ခဲ့ တဲ့ စာ ေတြ ၊ ဓါတ္ ပံု ေတြ
နဲ ့ အ က်ပ္ ကိုင္ ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ အ ရွက္ ခြဲ ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ေကာင္ ေလး က လည္း ႏိုင္ ငံ တ ကာ က မိန္း ခ ေလး ငယ္ ငယ္ ေခ်ာ ေခ်ာ အ အ ေလး ေတြ ကို ကြန္ ျပဴ တာ တ
လံုး နဲ ့ ရွာ ျပီး လုပ္ စား ေန ေတာ့၊ မိန္း ခ ေလး တိုင္း ကို လည္း သူ ့ လို ဘဲ အင္ တာ နက္ က ေန ေယာ က်ာၤး တိုင္း နဲ ့ ဆက္ သြယ္ ျပီး ရီး စား ေတြ အ မ်ား ၾကီး
ရွိ မယ္ လို ့ ယူ ဆ မွာ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သူ ့ ကို အ ေျဖ ေပး တဲ့ မိန္း ခ ေလး တိုင္း ကို လည္း သူ ့ ႏိုင္ ငံ မွာ ေန ခ်င္ လို ့ အ ေျဖ ေပး တာ လို ့ ယူ ဆ မွာ
ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဒီ လို တန္ ဘိုး မ ထား လို ့ လည္း လြယ္ လြယ္ ေလး နဲ ့ ခ်စ္ ခြင့္ ရ ေအာင္ ေတာင္း၊ ခ်ိန္း ေတြ ့ ခြင့္ ရ ေအာင္ လုပ္ ျပီး သ မီး ဘ ၀ ကို ဖ်က္ ဆီး
သြား ေၾကာင္း၊ သ မီး တို ့ ထက္ အ ဆ ေပါင္း မ်ား စြာ လယ္ လို ့ လည္း ႏိုင္ ငံ ၾကီး တ ခု မွာ အ ေျခ ခ် ႏိုင္ တာ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သူ နဲ ့ လက္ ထပ္ ျပီး ရင္ သူ
ေန တဲ့ ႏိုင္ ငံ ကို သြား ေန ရ မယ္၊ သူ ့ မွာ အိမ္ ေတြ ကား ေတြ လည္း ရွိ ေတာ့ မိန္း ခ ေလး တိုင္း က လည္း ဘယ္ မိ ဘ ေမာင္ ႏွ မ ေဆြ မ်ိဳး မိတ္ ေဆြ သူ ငယ္
ခ်င္း ေတြ နဲ ့မွ တိုင္ ပင္ မ ေန ေတာ့ ဘဲ သူ ့ ႏိုင္ ငံ ကို သြား ခ်င္ စိတ္ နဲ ့ လြယ္ လြယ္ ေလး နဲ ့ သ မီး တို ့ လို ေတာင္း သ မွ် အ ခ်စ္ ေတြ၊ ဂ တိ ေတြ ၊ ခ
ႏၵာ ကိုယ္ ေတြ ကို ပါ ေပး ျပီး သ မီး လို ကိုယ္ ၀န္ ေတြ ရ၊ ေကာင္ ေလး မိ ဘ ေတြ က လည္း အ ထင္ ေသး ျပီး သ ေဘာ မ တူ၊ သ မီး ရဲ ့ ဘ ၀ လည္း ပ်က္၊ မိ ဘ ေမာင္ ႏွ မ
ေဆြ မ်ိဳး ေတြ ရဲ ့ သိ ကာၤ လည္း ထိ ခိုက္ ၊ဖ ခင္ ရဲ ့ အ သက္ ပါ ဆံုး ရံူး ခဲ့ ရ ေၾကာင္း၊ တ ကယ္ ျပ သ နာ ေတြ ျဖစ္ လာ ေတာ့ ကိုယ့္ မိ ဘ ေမာင္ ႏွ မ ေဆြ မ်ိဳး သား
ခ်င္း ေတြ ဘဲ ေငြ ေတြ ကုန္၊ လူ ပင္ ပန္း ျပီး ဒု ကၡ ေတြ အ မ်ား ၾကီး ျဖစ္ ရ ေၾကာင္း၊ မိ ဘ ေမာင္ ႏွ မ ေဆြ မ်ိဳး သား ခ်င္း အား လံုး ရဲ ့ ဂုဏ္ သိ ကၡာ လည္း
ထိ ခိုက္ ေၾကာင္း၊ မ ျမင္ ဘူး တဲ့ လူ တ ေယာက္ ကို ယံု ျပီး အား ကိုး ေန မဲ့ အ စား ကိုယ့္ ရဲ ့ ကိုယ္ ပိုင္ အ ရည္ အ ခ်င္း၊ ကိုယ္ တတ္ ထား တဲ့ ပ ညာ နဲ ့
ကိုယ့္ ေျခ ေထာက္ ေပၚ ရပ္ တည္ ျပီး က်ိဳး စား သင့္ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ ငံ ျခား ေရာက္ ေန ျပီး အ စဥ္ မ ေျပ ၾက တဲ့ မိန္း ခ ေလး ေတြ အ မ်ား ၾကီး ကို လည္း သ မီး
လို ခ်စ္ သူ ပံု စံ မ်ိဳး အ မ်ား ၾကီး လုပ္ ထား မွာ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မိန္း ခ ေလး ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား က လည္း သ မီး လို ယံု ၾကည္ ျပီး သူ ့ ဆီ မွာ စာ ရင္း ေတြ
ေပး ထား မွာ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ရဲ မွဳး ၾကီး က သ မီး နဲ ့ က် မ တို ့ ကို စိတ္ ရွည္ လက္ ရွည္ နဲ ့ အ ေသး စိတ္ ကို ရွင္း ျပ ျပီး ဆံုး မ စ ကား ေတြ ၊ အား ေပး
စ ကား ေတြ ၊ ႏိုင္ ငံ တ ကာ မွဳ ့ ခင္း အ ေတြ ့ အ ၾကံဳ ေတြ အ မ်ား ၾကီး ေျပာ ခဲ့ ပါ တယ္။ အ မွဳ ဖြင့္ လို ့ မ ရ ဘူး ဆို တာ သိ ရ ေတာ့ က် မ တို ့ လည္း အ ရမ္း
ကို စိတ္ ဓါတ္ ေတြ က် ျပီး ျပန္ လာ ခဲ့ ပါ တယ္။

က် မ လည္း အ ျငိမ္း စား ေက်ာင္း ဆ ရာ မ တ ဦး ျဖစ္ သည္ ့ အ တြက္ ဘာ သာ စြဲ ၊ လူ မ်ိဳး စြဲ မ ရွိ ပါ ဘူး ။ ဘု ရား သ ခင္ ရဲ ့ အ လို ေတာ္ လို ့ ဘဲ တ ရား နဲ ့
ေျဖ ရ ပါ တယ္။ အ ခု ျဖစ္ ပ်က္ ခဲ့ သ မ်ွ အ ျဖစ္ အ ပ်က္ အား လံုး ဟာ လည္း ရဲ မွဳး ၾကီး ေျပာ ျပ သ လို က် မ သ မီး ေလး ရဲ ့ အ မွား ေတြ ပါ ။ တ ခါ မွ အ
ျပင္ မွာ မ ေတြ ့ ဘူး တဲ့ လူ တ ေယာက္ ကို အ ယံု ၾကည္ လြန္ ျပီး ေတာင္း သ မ်ွ အ ေျဖ ေတြ ၊ စာ ေတြ ၊ ဂ တိ ေတြ ၊ ဓါတ္ ပံု ေတြ မ ေပး ၾက ပါ နဲ ့။ မိန္း ခ ေလး တ
ေယာက္ ရဲ ့ သိ ကာၤ နဲ ့ တန္ ဘိုး ကို အ ရမ္း ကို ထိ ခိုက္ ပါ တယ္ ၊ မိ ဘ ေမာင္ ႏွ မ ေတြ ရဲ ့ သိ ကၡာ နဲ ့ တန္ ဘိုး ကို လည္း အ ရမ္း ထိ ခိုက္ ပါ တယ္၊ က် မ သ
မီး ေလး ရဲ ့ေရွ ့ ေရး ကို မ ေတြး ေတာ မ ဆင္ ျခင္ လုပ္ လိုက္ မိ တဲ့ အ မွား ေလး တ ခု ေၾကာင့္ ၊ သ မီး ရဲ ့ ဘ ၀ တ ခု လံုး ပ်က္ ခဲ့ ရ ျပီး အ ျပစ္ မဲ့ တဲ့ ဖ
ခင္ ရဲ ့ အ သက္ လည္း ဆံုး ရွံဳး ခဲ့ ရ ပါ တယ္။ မိ ဘ ေမာင္ ႏွ မ ေဆြ မ်ိဳး သား ခ်င္း ေတြ လည္း ေငြ ေတြ ကုန္ ၊ လူ ေတြ ပင္ ပန္း ျပီး ၊ လူ တ ကာ ရဲ ့ တံ ေတြး
ခြက္ ထဲ ေမ်ာ ရ ပါ တယ္။ သ မီး ေလး ရဲ ့ အ ျဖစ္ ဆိုး မ်ိဳး မ ျဖစ္ ရ ေလ ေအာင္၊ ဒီ လို လူ မ ဆန္ တဲ့ လူ ယုတ္ မာ ေတြ ရဲ ့ ေထာင္ ေခ်ာက္ မ်ိဳး က ေန အ ျပစ္ မဲ့
ျပီး ရိုး သား တဲ့ ျမန္ မာ အ မ်ိဳး သ မီး ငယ္ ေလး ေတြ လြတ္ ကင္း ေစ ခ်င္ တဲ့ ဆ ႏၵ နဲ ့ က် မ သ မီး ေလး ရဲ ့ ျဖစ္ ရပ္ မွန္ ေတြ ကို မိ ခင္ ေမ တၱာ အ ျပည္ ့ ထား
ျပီး ေရး သား လိုက္ ရ တာ ပါ။ သ မီး ေလး ရဲ ့ အ ျဖစ္ အ ပ်က္ ေတြ ကို ရြာ က လူ ေတြ သိ သြား ေတာ့ သ မီး ေလး အ ေပၚ စာ နာ သ နား တဲ့ သူ ၊ အား ေပး ၾက တဲ့ လူ ေတြ
ရွိ သ လို၊ ေမး ေငါ့ တဲ့ လူ ေတြ၊ ကဲ့ ရဲ ့ အ ျပစ္ တင္ တဲ့ လူ ေတြ လည္း အ မ်ား ၾကီး ရွိ ၾက ပါ တယ္။ က် မ တို ့ မိ သား စု လည္း အ ရမ္း ကို ရွက္ လြန္း လို ့
သား အ ၾကီး ဆံုး ေန တဲ့ (ထိုင္း) နယ္ စပ္ ဘက္ ကို မိ သား စု အား လံုး ေျပာင္း ေရြ ခဲ့ ရ ပါ တယ္။ သ မီး ရဲ ့ အ ေဒၚ က လည္း သူ အ တန္ တန္ သ တိ ေပး ေန တဲ့ ၾကား
က အ ေဒၚ အ ရင္း တ ေယာက္ ရဲ ့ ေမ တၱာ ေစ တ နာ ကို ေစာ္ ကား လို ့ သ မီး အ ေပၚ အ ရင္ လို ဂ ရု မ စိုက္ ခ်င္ ေတာ့ ပါ ဘူး။ သ မီး ရဲ ့ အ ကို နဲ ့ အ မ ေတြ က လည္း
သ မီး ရဲ ့ မက္ ေမာ ျပီး ေရွ ့ ေရး ကို မ ေတြး ေတာ မ ဆင္ ခ်င္ ဘဲ လုပ္ လိုက္ တဲ့ အ မွား တ ခု ေၾကာင့္ သ မီး ရဲ ့ ဘ ၀ လည္း ပ်က္၊ ဖ ခင္ ရဲ ့ အ သက္ လည္း ဆံုး
ရူံး ျပီး မိ ဘ ေမာင္ ႏွ မ ေဆြ မ်ိဳး သား ခ်င္း အား လံုး ရဲ ့ သိ ကၡာ ကို လည္း ထိ ခိုက္ ေတာ့ အ ရမ္း ကို အ ရွက္ ရ ျပီး သ မီး အ ေပၚ အ ရမ္း ကို ေဒၚ သ ေတြ ျဖစ္
ကုန္ ၾက ျပီး ဆူ ၾက ရိုက္ ၾက ပါ တယ္။ ကိုယ္ ၀န္ အ ရင့္ အ မာ ၾကီး နဲ ့ မို ့ က် မ လည္း မ နည္း ကို တား ယူ ရ ပါ တယ္။ ဒီ လူ ယုတ္ မာ နဲ ့သူ ့ မိ ဘ အ တိုင္း အ
၀ိုင္း က သ မီး ေလး ကို အ သိ အ မွတ္ မ ျပဳ ၊ တာ ၀န္ မ ယူ ေပ မဲ့ အ ျပစ္ မဲ့ တဲ့ ၀မ္း ဗိုက္ ထဲ က ခ ေလး ကို ေတာ့ မ ရက္ စက္ ခ်င္ ပါ ဘူး။ အ ခု ေတာ့ သ မီး လည္း
အ ရမ္း ကို ေနာင္ တ ေတြ ရ ေန ပါ ျပီ။ စိတ္ ထဲ မွာ လည္း ေကာင္ ေလး အ ေပၚ မွာ အ ရမ္း ကို နာ က်ည္း သြား ပါ ျပီး။ သ မီး လို အ ျဖစ္ ရပ္ မ်ိဳး ( ၂၀၀၉ ခု ဒီ ဇင္
ဘာ လ တံုး က စ ကာၤ ပူ မွာ အ လုပ္ လုပ္ ေန တဲ့ ေတာင္ ၾကီး ဘက္ က ( လီ ေရွာ ) မ ေလး တ ေယာက္ လည္း ၾကံဳ ခဲ့ ရ တဲ့ အ ေၾကာင္း သင္း အုပ္ ဆ ရာ ၾကီး ေျပာ ျပ လို ့
သိ ခဲ့ ရ ပါ တယ္ )။ သ မီး နဲ ့ က် မ တို ့ ေဆြ မ်ိဳး အ သိုင္း အ ၀ိုင္း ေတြ နဲ ့ ဘု ရား ေက်ာင္း က သင္း အုပ္ ဆရာ ၾကီး ေတြ၊ ရဲ မွဳး ၾကီး ေတြ ရဲ ့ အ ၾကံ ေပး
ခ်က္ အ ရ သ မီး တို ့ လို ရိုး သား ျပီး အ ေတြ ့ အ ၾကံဳ မ ရင့္ က်က္ တဲ့ ျမန္ မာ ျပည္ မွာ ေန ထိုင္ ၾက တဲ့ က ရင္ မ ေလး ေတြ နဲ ့ ႏိုင္ ငံ ျခား တိုင္း ျပည္
ေတြ မွာ အ လုပ္ လုပ္ ေန ၾက တဲ့ က ရင္ အ မ်ိဳး သ မီး ေလး မ်ား နဲ ့ ျမန္ မာ အ မ်ိဳး သ မီး ေလး မ်ား အား လံုး အ ေပၚ မွာ စိုး ရိမ္ စိတ္ နဲ ့ ေမ တၱာ အ ျပည့္
ထား ျပီး သ မီး ေလး လို အ ျဖစ္ ဆိုး မ်ိဳး မ ၾကံဳ ရ ေလ ေအာင္ ေရး သား လိုက္ ရ တာ ပါ။ သ မီး လည္း ေနာက္ လ ေလာက္ ဆို ေမြး ေတာ့ မွာ ပါ။ သ မီး ေလး ကို အ ရမ္း
ရိုး သား လို ့ ခ်စ္ သြား ခဲ့ မိ တဲ့ သူ၊ မိ ဘ ေတြ သ ေဘာ မ တူ ခဲ့ ရင္ ေတာင္ လက္ ထပ္ ျပီး သ မီး ဘာ သာ ထဲ ကို ၀င္ ပါ မယ္ ဆို တဲ့ သူ၊ အ ခု ေတာ့့့့ သူ အ
ရမ္း ကို ခ်စ္ တဲ့ ခ်စ္ သူ နဲ ့ သူ ့ ရဲ ့ ရင္ ေသြး ေလး ရဲ ့ မ်က္ ႏွာ ကို ေတာင္ မ ေထာက္ ေတာ့ ဘဲ မိန္ ခ ေလး ဘယ္ ႏွစ္ ေယာက္ ကို မ်ား သ မီး လို မ ျမင္
ဘူး ေသး ဘဲ ခ်စ္ ပါ တယ္၊ လက္ ထပ္ ပါ မယ္ လို ့ ဂ တိ ေတြ ေပး ျပီး ေစာ္ ကား ဖ်က္ ဆီး ဘို ့ ၾကံ ရြယ္ ေန သ လဲ ဆို တာ ေတြး ျပီး အ ရမ္း ကို စိုး ရိမ္ မိ ပါ
တယ္။ ရဲ မွဳး ၾကီး ေျပာ သ လို သ မီး နဲ ့ မ ေတြ ့ ခင္ က လည္း မိန္း ခ ေလး ဘယ္ ႏွစ္ ေယာက္ ေလာက္ ကို မ်ား သ မီး လို ယံု ၾကည္ မွဳ ရ ေအာင္ လုပ္၊ ခ်ိန္း ေတြ ့
ခြင့္ ရ ေအာင္ လုပ္ ျပီး ဖ်က္ ဆီး ေစာ္ ကား သြား ခဲ့ ျပီး လည္း ဆို တာ မ ေတြး ရဲ ပါ ဘူး။ သ မီး ေလး ရဲ ့ ဘ ၀ ကို ရက္ ရက္ စက္ စက္ ေစာ္ ကား ခဲ့ ျပီး က် မ
တို ့ မိ သား စု တ ခု လံုး ရဲ ့ ဘ ၀ ပ်က္ ေအာင္ လုပ္ သြား ခဲ့ တဲ့ လူ ယုတ္ မာ ဆီ အင္ တာ နက္ က ေန က် မ ေရာ သ မီး ေရာ စာ ေတြ အ မ်ား ပို ့ လိုက္ ေပ မဲ့ ဘာ မွ
အ ေၾကာင္း မ ျပန္ ေတာ့ ပါ ဘူး။ အ ခု က် မ ေရး တဲ့ ဒီ စာ ကို လည္း ဒီ လူ ယုတ္ မာ ဆီ ပို ့ လိုက္ ပါ တယ္။ သူ ေန တဲ့ ႏိုင္ ငံ က သံ ရံုး ကို လည္း အ ေၾကာင္း
ေတာ့ ၾကား ထား ပါ တယ္။ ႏိုင္ ငံ တ ကာ မွာ အ လုပ္ လုပ္ ေန ၾက တဲ့ မိတ္ ေဆြ က ရင္ အ မ်ိဳး သ မီး ငယ္ မ်ား၊ ရွမ္း၊ မြန္၊ ခ်င္း၊ က ခ်င္၊ က ယား နဲ ့ ျမန္ မာ
တိုင္း ရင္း သား၊ တိုင္း ရင္း သူ မ်ား ထံ လည္း ဒီ စာ ကို ပို ့ လိုက္ ပါ တယ္။ သ မီး ေလး ရဲ ့ တ ကယ့္ ေၾက ကြဲ ဖြယ္ ျဖစ္ ရပ္ မွန္ ေတြ ကို ဖတ္ ရူ ့ ျပီး မိ မိ
နဲ ့ ရင္း ႏွီး ၾက တဲ့ မိတ္ ေဆြ သူ ငယ္ ခ်င္း မ်ား ထံ လည္း တ ဆင့္ ျဖန္ ့ ေ၀ ေပး ၾက ဘို ့ ေမ တၱာ ရပ္ ခံ ပါ တယ္။ ႏိုင္ ငံ ျခား တိုင္း ျပည္ ေတြ မွာ အ လုပ္
လုပ္ ေန ၾက တဲ့ သူ ငယ္ ခ်င္း မ်ား ထံ လည္း ပို ့ ေပး ၾက ပါ။ အ ဓိ က သ တိ ေပး ခ်င္ တာ က ေတာ့ က် မ သ မီး ေလး လို မ မိုက္ ပါ နဲ ့။ မိန္း ခ ေလး တ ေယာက္ ရဲ
့တန္ ဘိုး၊ အိ ေျႏၵ သိ ကၡာ ကို က် ေအာင္ မ လုပ္ ၾက ပါ နဲ ့။ မိ ဘ ေမာင္ နွ မ ေဆြ မ်ိဳး သား ခ်င္ ေတြ ရဲ့ သိ ကၡာ နဲ ့ တန္ ဘိုး ကို ထိန္း ၾက ပါ။ ကိုယ္ တတ္
ထား တဲ့ ပညာ၊ ကိုယ္ ပိုင္ အ ရည္ အ ခ်င္း နဲ ့ ၾကိဳး စား ၾက ပါ။ က် မ သ မီး ေလး လို ျဖတ္ လမ္း က ေန အ ေခ်ာင္ လိုက္ မိ လို ့က် မ တို ့ မိ သား စု တ ခု လံုး ရဲ
့ ဘ ၀ ပ်က္ ခဲ့ ရ တာ ပါ။ ဒီ လို လူ ယုတ္ မာ ေတြ ရဲ ့ လက္ ခ်က္ နဲ ့ က် မ သ မီး ေလး လို ဖ်က္ ဆီး ခံ ခဲ့ ရ တဲ့ မိန္း ခ ေလး ေတြ လည္း အ မ်ား ၾကီး ရွိ ၾက မွာ
ပါ။ က် မ သ မီး ေလး လို ႏိုင္ ငံ ျခား ကို သြား ခ်င္ စိတ္ နဲ ့ မိ ဘ ေမာင္ ႏွ မ ေဆြ မ်ိဳး သား ခ်င္း ေတြ ကို မ တိုင္ ပင္ ဘဲ၊ အ သိ မ ေပး ဘဲ မ ျမင္ ဘူး မ ေတြ ့
ဘူး တဲ့ လူ ေတြ ကို ယံု ျပီး အ ခ်စ္ ေတြ၊ ဂ တိ ေတြ ၊ ခ ႏၵာ ကိုယ္ ေတြ ပံု မ အပ္ ၾက ပါ နဲ ့။ ကိုယ္ အ လုပ္ လုပ္ ေန တဲ့ ႏိုင္ ငံ ကို လည္း မိ ဘ ေမာင္ ႏွ မ ေတြ
ကို အ သိ မ ေပး ဘဲ အ ေတြ ့ မ ခံ ၾက ပါ နဲ ့။ ရဲ မွဳး ၾကီး ေျပာ သ လို အင္ တာ နက္ က ေန အ ေျဖ ေပး တဲ့ မိန္း ခ ေလး ကို ဘယ္ မိ ဘ အ သိုင္း က မွ အ ထင္ ၾကီး
ျပီး လက္ ခံ ၾက မွာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး။ ရိုး သား ျပီး အ ေတြ ့ အ ၾကံဳ မ ရွိ တဲ့ က ရင္ မ ေလး ေတြ နဲ ့ ျမန္ မာ တိုင္း ရင္း သူ အ မ်ိဳး သ မီး ငယ္ ေလး မ်ား ဒီ လို
လူ မ ဆန္ တဲ့ လူ ယုတ္ မာ ေတြ ရ့ဲ ေထာင္ ေခ်ာက္ မ်ိဳး က ေန လြတ္ ႏိုင္ ပါ ေစ။ သင္း အုပ္ ဆရာ ၾကီး ေပး တဲ့ အင္ တာ နက္ လိပ္ စာ ေတြ ကို လည္း ေရး ေပး လိုက္ ပါ
တယ္။ မိ မိ ႏွင့္ ရင္း ႏွီး သူ မ်ား ထံ တ ဆင့္ ျဖန္ ့ ေ၀ ေပး ၾက ပါ။ မိ မိ တို ့ အ လုပ္ လုပ္ ေန ၾက တဲ့ ႏိုင္ ငံ က ဘာ သာ ေရး အ ဖြဲ ့ အ စည္း မ်ား ကို
လည္း ပို ့ ေပး ၾက ပါ။

ၾကည္သူဦးေရ: 29614

အမ်ိဳးအစား: ပညာေပး

မွက္ခ်က္ေပးမယ္

မွက္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူျဖစ္ပါကလည္း ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္း၀င္ေရာက္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔အဖြဲ႔၀င္မယ္

3:10pmမွာဇြန္လ 9, 2014 တြင္ Min Moe Thu မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္
လူမဆန္‌တဲ့‌့‌ေကာင္‌
1:30pmမွာဧၿပီလ 27, 2014 တြင္ စိုင္းမဟီ မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္
မိုက္‌႐ိုင္‌းတယ္‌ငါတို႔ဘာသာကို‌ေစာ္‌ကားတယ္‌
3:49pmမွာေအာက္တိုဘာလ 7, 2013 တြင္ ဇလပ္ႏြယ္ မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္

တတိုင္းျပည္ထဲမွာလူျဖစ္လာျပီတျခားနိုင္ငံမွာေတြ႔ျကတာကိုယ္ကေတာင္ေစာင္႔ေရွက္သင္႔တာအဲေကာင္လူမျဖစ္နိုင္ဘူး

8:55pmမွာစက္တင္ဘာလ 15, 2013 တြင္ aungsan မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္
​ေျပာရမႈခက္​တယ္​
2:24pmမွာဇူလိုင္လ 26, 2011 တြင္ phyothuthuko မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္
ဟုတ္တယ္ေဟ့...မင္းေျပာတာမွန္တယ့္ငါတို့ ေယာက်္ားတြကိုပဲအျပစ္တင္ေနတာ...သူတို့မိန္းမ ၾကေတာ့
ဟြန္း မေျပာလိုက္ခ်င္ဘူး............
4:59pmမွာေမလ 14, 2011 တြင္ ေနယံေသြး မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္
ေတာက္...အဲေကာင္လုက္တာနဲ႔...ေန၇င္းထိုင္၇င္း..ငါတို႔ေယာ္က်ာ္းေတြပဲ..မေကာင္းၿဖစ္၇တယ္..
အၿပန္မွာေတြ႔လိုက္ေတာ႔...ငါ႔လက္သီး..စက္ထက္ၿမန္တယ္ဆိုတာသိေစ၇မယ္.........း)
1:05pmမွာေမလ 3, 2011 တြင္ thidar မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္
္ေကာင္ေလးက ဘယ္နိုင္ငံသားအၿဖစ္ခံယူထားလို့လဲ။ ေကာင္မေလးကေရာ ။ နွစ္ေယာက္လုံးၿမန္မာနိုင္ငံသားဆုိရင္ ၿမန္မာၿပည္ကတရားဥပေဒနဲ့တရားစြဲၿပီးအမွန္ကိုေဖာ္ထုတ္လို့ရတယ္ေလ။ DNA စစ္ၾကည့္ေပါ့။ ဒီေလာက္ေဆးပညာေတြေခတ္မွီတာကို။ ကံတရားလို့မွတ္ယူထားရင္လည္း တစ္ေန့ ဒီေကာင္ေလး ၀ဋ္လည္မွာပါ။ ကိုယ္လည္း ၀ဋ္ေပးဆပ္စရာရိွလို့ေပးဆပ္လိုက္ရတယ္သေဘာထားေပါ့ေလ။ မိန္းကေလးေတြရဲ့ အားနာစိတ္. မိခင္စိတ္ .သနားစိတ္ေတြကိ အခြင့္အေရးယဴၾကတ့ဲေကာင္ေတြတစ္ေန့ သူတို့က်မွ ရင္နဲ့မဆံေအာင္ခံရလိမ့္မယ္။ အခုလို့ သတိေပးပညာေပးေရးေပးတာ ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္
9:53amမွာေမလ 2, 2011 တြင္ Zawe Mg မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္
အျဖစ္အပ်က္က သနားစရာပါ........
စိတ္မေကာင္းပါဘူး........
ဒါေပမယ့္...
ဘာသာေရးခြဲျခားတာမ်ဳိးေတာ့မပါေစခ်င္ဘူးဗ်ာ......
9:49amမွာေမလ 2, 2011 တြင္ orchid မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္
စိတ္ကေကာင္းပါဘူး ဒီေခတ္ၾကီးမွာ မိန္းကေလး ေတြအေနဖို႕မသင့္ေတာ့ဘူး
3:51amမွာေမလ 2, 2011 တြင္ ေဖြးလီ မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္
မိန္းမသားခ်င္းေတာ့ ကိုယ္ခ်င္းစာပါတယ္။
ဒီစာကိုဖတ္ရသူတိုင္း ျဖစ္ရပ္မွန္ ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ မဟုတ္တာျဖစ္ေစ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေတာ့ သင္ခန္းစာေလး ယူၾကေပါ့။
အားလံုးေကာင္းေသာ သူငယ္ခ်င္းနဲ ့ အြန္လိုင္းေပၚ ၾကံဳဆံုႏိုင္ၾကပါေစေနာ္။

အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား