ဆိုေတးနဲ ့demo jack too နဲ ့ဆိုထားတာတယ့္ သီခ်င္းကိုစာသားထည့္ခ်င္ပါတယ္... နားမလည္လို ့မထည့္ေတာ့ဘူး အဟက္

Rating:
  • Currently 0/5 stars.

ၾကည္သူဦးေရ: 99

မွက္ခ်က္ေပးမယ္

မွက္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူျဖစ္ပါကလည္း ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္း၀င္ေရာက္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔အဖြဲ႔၀င္မယ္

အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား