အရမ္းေကာင္းတ့ဲသီခ်င္းေလးပါ..

သူငယ္ခ်င္းမ်ားနားဆင္ရန္ပါ..

Rating:
  • Currently 5/5 stars.

ၾကည္သူဦးေရ: 744

မွက္ခ်က္ေပးမယ္

မွက္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူျဖစ္ပါကလည္း ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္း၀င္ေရာက္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔အဖြဲ႔၀င္မယ္

11:38amမွာၾသဂုတ္လ 9, 2014 တြင္ zawzaw မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္
ေကာင္းပါတယ္ ဗမာအတြက္ဆိုထားတာဘဲျမန္မာဂုဏ္ေဆာင္ ဖင္ေျပာင္ေလးေတာ့မလုပ္ပါနဲ႔
11:38amမွာၾသဂုတ္လ 9, 2014 တြင္ zawzaw မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္
ေကာင္းပါတယ္ ဗမာအတြက္ဆိုထားတာဘဲျမန္မာဂုဏ္ေဆာင္ ဖင္ေျပာင္ေလးေတာ့မလုပ္ပါနဲ႔
11:06amမွာႏို၀င္ဘာလ 19, 2012 တြင္ violin မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္

အရမ္းႀကိဳက္ပါတယ္ ဒီသီခ်င္းေလးကို အဲ့သီခ်င္းေလးကို နားေထာင္ရင္ ဗမာျဖစ္ရတာ ဂုဏ္ယူမိတယ္

2:33amမွာၾသဂုတ္လ 2, 2012 တြင္ aung kyaw min မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္

လူေတြဟာ လူလူခ်င္း ဘာေၾကာင့္ ေရြးျပီး သူငယ္ခ်င္းလုပ္တာလည္း

လူလူခ်င္းမိတ္ေဆြျဖစ္တာမေကာင္းဘူးလား

ဒီဆိုဒ္ထဲ ၀င္လာမွေတာ့ တဖက္ကမိတ္ဆက္လာရင္ လက္ခံသင့္တယ္

တဖက္ကလည္း ရုိးသားရမယ္

2:28amမွာၾသဂုတ္လ 2, 2012 တြင္ aung kyaw min မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္

4:40pmမွာၾသဂုတ္လ 1, 2012 တြင္ ခိုင္ေလးငယ္ မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္
ဘ၀ဆိုတာလက္ေတြ႕ေတာ့မလြယ္ ဆံုးျဖတ္ မေလာနဲ႕ ကေလးရယ္........
4:03pmမွာၾသဂုတ္လ 1, 2012 တြင္ သူရမိုးစက္ မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္

ဘယ္အခ်ိန္နားဆင္နားဆင္ မရိုးနိဳင္တဲ့ သီခ်င္းေလးပါ အရမ္းၾကိဳက္တယ္ဗ်ာ

2:32pmမွာၾသဂုတ္လ 1, 2012 တြင္ ေ၀ေ၀ မွေရးခဲ႔ေသာမွတ္ခ်က္

အဖြ႔ဲ၀င္မ်ား